Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Farmen Forening
Juridisk navn:  Farmen Forening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77637938
Karlsøyvegen 3 Karlsøyvegen 3 Fax:
9015 Tromsø 9015 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 984024657
Aksjekapital: 162 NOK
Etableringsdato: 3/2/1995 1
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
35.25%
Resultat  
  
-19.7%
Egenkapital  
  
23.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2003 2002
Omsetning: 376.000 278.000
Resultat: 53.000 66.000
Egenkapital: 200.000 162.000
Regnskap for  Farmen Forening
Resultat 2003 2002
Driftsinntekter 376.000 278.000
Driftskostnader -323.000 -215.000
Driftsresultat 53.000 63.000
Finansinntekter 1.000 3.000
Finanskostnader -1.000 0
Finans 0 3.000
Resultat før skatt 53.000 66.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 237.000 183.000
Sum eiendeler 237.000 183.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 200.000 162.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 236.000 182.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 376.000 278.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -115.000 -48.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -208.000 -167.000
Driftskostnader -323.000 -215.000
Driftsresultat 53.000 63.000
Finansinntekter 1.000 3.000
Finanskostnader -1.000 0
Finans 0 3.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 15.000 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer
Kasse, bank 222.000 183.000
Sum omløpsmidler 237.000 183.000
Sum eiendeler 237.000 183.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 200.000 162.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 15.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 11.000 2.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 0
Sum kortsiktig gjeld 36.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 236.000 182.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 201.000 163.000
Likviditetsgrad 1 6.6 9.2
Likviditetsgrad 2 6.6 9.2
Soliditet 84.7 89.0
Resultatgrad 14.1 22.7
Rentedekningsgrad 54.0
Gjeldsgrad 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 22.9 36.3
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex