Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Farming Of Norway As
Juridisk navn:  Farming Of Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57849955
Postboks 237 Odd Fellow Gården Gate 1 116 Fax: 57849951
6701 Måløy 6700 Måløy
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 989278274
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/29/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-98.79%
Resultat  
  
4296.92%
Egenkapital  
  
206.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.000 824.000 315.000 300.000 660.000
Resultat: 8.574.000 195.000 493.000 186.000 1.255.000
Egenkapital: 12.895.000 4.210.000 4.264.000 3.785.000 3.649.000
Regnskap for  Farming Of Norway As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.000 824.000 315.000 300.000 660.000
Driftskostnader -74.000 -914.000 -299.000 -114.000 -217.000
Driftsresultat -64.000 -91.000 16.000 186.000 443.000
Finansinntekter 8.638.000 314.000 545.000 0 819.000
Finanskostnader 0 -29.000 -68.000 0 -7.000
Finans 8.638.000 285.000 477.000 0 812.000
Resultat før skatt 8.574.000 195.000 493.000 186.000 1.255.000
Skattekostnad 0 0 -14.000 -49.000 -134.000
Årsresultat 8.574.000 195.000 479.000 137.000 1.121.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.865.000 4.355.000 3.576.000 3.248.000 2.931.000
Sum omløpsmidler 1.530.000 1.692.000 1.576.000 1.840.000 2.275.000
Sum eiendeler 15.395.000 6.047.000 5.152.000 5.088.000 5.206.000
Sum opptjent egenkapital 12.795.000 4.110.000 3.915.000 3.436.000 3.549.000
Sum egenkapital 12.895.000 4.210.000 4.264.000 3.785.000 3.649.000
Sum langsiktig gjeld 211.000 774.000 509.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.289.000 1.063.000 379.000 1.303.000 1.557.000
Sum gjeld og egenkapital 15.395.000 6.047.000 5.152.000 5.088.000 5.206.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 824.000 315.000 300.000 660.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.000 824.000 315.000 300.000 660.000
Varekostnad -4.000 -15.000 0 0 0
Lønninger 0 0 -148.000 -6.000 -6.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -70.000 -899.000 -151.000 -108.000 -211.000
Driftskostnader -74.000 -914.000 -299.000 -114.000 -217.000
Driftsresultat -64.000 -91.000 16.000 186.000 443.000
Finansinntekter 8.638.000 314.000 545.000 0 819.000
Finanskostnader 0 -29.000 -68.000 0 -7.000
Finans 8.638.000 285.000 477.000 0 812.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.574.000 195.000 479.000 137.000 1.121.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 13.865.000 4.355.000 3.576.000 3.248.000 2.931.000
Sum anleggsmidler 13.865.000 4.355.000 3.576.000 3.248.000 2.931.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 57.000 251.000 83.000 370.000 730.000
Andre fordringer 1.471.000 1.441.000 1.488.000 1.470.000 1.534.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 0 4.000 0 11.000
Sum omløpsmidler 1.530.000 1.692.000 1.576.000 1.840.000 2.275.000
Sum eiendeler 15.395.000 6.047.000 5.152.000 5.088.000 5.206.000
Sum opptjent egenkapital 12.795.000 4.110.000 3.915.000 3.436.000 3.549.000
Sum egenkapital 12.895.000 4.210.000 4.264.000 3.785.000 3.649.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 211.000 774.000 509.000 0 0
Leverandørgjeld 1.764.000 930.000 74.000 73.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 14.000 145.000 133.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 118.000 276.000 202.000 25.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 524.000 14.000 14.000 884.000 1.384.000
Sum kortsiktig gjeld 2.289.000 1.063.000 379.000 1.303.000 1.557.000
Sum gjeld og egenkapital 15.395.000 6.047.000 5.152.000 5.088.000 5.206.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -759.000 629.000 1.197.000 537.000 718.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.6 4.2 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 0.7 1.6 4.2 1.5 1.5
Soliditet 83.8 69.6 82.8 74.4 70.1
Resultatgrad 5.1 62.0 67.1
Rentedekningsgrad -3.1 0.2 180.3
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 55.7 3.7 10.9 3.7 24.2
Signatur
16.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex