Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Farming Of Norway As
Juridisk navn:  Farming Of Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57849955
Postboks 237 Odd Fellow Gården Gate 1 116 Fax: 57849951
6701 Måløy 6700 Måløy
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Vågsøy
Org.nr: 989278274
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/29/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
161.59%
Resultat  
  
-60.45%
Egenkapital  
  
-1.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 824.000 315.000 300.000 660.000 375.000
Resultat: 195.000 493.000 186.000 1.255.000 795.000
Egenkapital: 4.210.000 4.264.000 3.785.000 3.649.000 2.527.000
Regnskap for  Farming Of Norway As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 824.000 315.000 300.000 660.000 375.000
Driftskostnader -914.000 -299.000 -114.000 -217.000 -191.000
Driftsresultat -91.000 16.000 186.000 443.000 184.000
Finansinntekter 314.000 545.000 0 819.000 643.000
Finanskostnader -29.000 -68.000 0 -7.000 -32.000
Finans 285.000 477.000 0 812.000 611.000
Resultat før skatt 195.000 493.000 186.000 1.255.000 795.000
Skattekostnad 0 -14.000 -49.000 -134.000 -164.000
Årsresultat 195.000 479.000 137.000 1.121.000 630.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.355.000 3.576.000 3.248.000 2.931.000 2.682.000
Sum omløpsmidler 1.692.000 1.576.000 1.840.000 2.275.000 1.113.000
Sum eiendeler 6.047.000 5.152.000 5.088.000 5.206.000 3.795.000
Sum opptjent egenkapital 4.110.000 3.915.000 3.436.000 3.549.000 2.427.000
Sum egenkapital 4.210.000 4.264.000 3.785.000 3.649.000 2.527.000
Sum langsiktig gjeld 774.000 509.000 0 0 51.000
Sum kortsiktig gjeld 1.063.000 379.000 1.303.000 1.557.000 1.217.000
Sum gjeld og egenkapital 6.047.000 5.152.000 5.088.000 5.206.000 3.795.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 824.000 315.000 300.000 660.000 375.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 824.000 315.000 300.000 660.000 375.000
Varekostnad -15.000 0 0 0 0
Lønninger 0 -148.000 -6.000 -6.000 -6.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -899.000 -151.000 -108.000 -211.000 -185.000
Driftskostnader -914.000 -299.000 -114.000 -217.000 -191.000
Driftsresultat -91.000 16.000 186.000 443.000 184.000
Finansinntekter 314.000 545.000 0 819.000 643.000
Finanskostnader -29.000 -68.000 0 -7.000 -32.000
Finans 285.000 477.000 0 812.000 611.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -200.000
Årsresultat 195.000 479.000 137.000 1.121.000 630.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.355.000 3.576.000 3.248.000 2.931.000 2.682.000
Sum anleggsmidler 4.355.000 3.576.000 3.248.000 2.931.000 2.682.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 251.000 83.000 370.000 730.000 70.000
Andre fordringer 1.441.000 1.488.000 1.470.000 1.534.000 1.041.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 4.000 0 11.000 2.000
Sum omløpsmidler 1.692.000 1.576.000 1.840.000 2.275.000 1.113.000
Sum eiendeler 6.047.000 5.152.000 5.088.000 5.206.000 3.795.000
Sum opptjent egenkapital 4.110.000 3.915.000 3.436.000 3.549.000 2.427.000
Sum egenkapital 4.210.000 4.264.000 3.785.000 3.649.000 2.527.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 774.000 509.000 0 0 51.000
Leverandørgjeld 930.000 74.000 73.000 15.000 137.000
Betalbar skatt 0 14.000 145.000 133.000 328.000
Skyldig offentlige avgifter 118.000 276.000 202.000 25.000 84.000
Utbytte 0 0 0 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 14.000 14.000 884.000 1.384.000 667.000
Sum kortsiktig gjeld 1.063.000 379.000 1.303.000 1.557.000 1.217.000
Sum gjeld og egenkapital 6.047.000 5.152.000 5.088.000 5.206.000 3.795.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 629.000 1.197.000 537.000 718.000 -104.000
Likviditetsgrad 1 1.6 4.2 1.4 1.5 0.9
Likviditetsgrad 2 1.6 4.2 1.5 1.5 1.0
Soliditet 69.6 82.8 74.4 70.1 66.6
Resultatgrad 5.1 62.0 67.1 49.1
Rentedekningsgrad -3.1 0.2 180.3 25.8
Gjeldsgrad 0.4 0.2 0.3 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 3.7 10.9 3.7 24.2 21.8
Signatur
16.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex