Fast Track AS
Juridisk navn:  Fast Track AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51911960
Lagårdsveien 91 Lagårdsveien 91 Fax:
4010 Stavanger 4010 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 986439560
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 12/31/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Capax As
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.07%
Resultat  
  
143.62%
Egenkapital  
  
8.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.918.000 4.274.000 6.054.000 4.417.000 3.721.000
Resultat: 726.000 298.000 1.392.000 550.000 709.000
Egenkapital: 937.000 865.000 1.139.000 585.000 772.000
Regnskap for  Fast Track AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.918.000 4.274.000 6.054.000 4.417.000 3.721.000
Driftskostnader -4.218.000 -3.971.000 -4.678.000 -3.877.000 -3.279.000
Driftsresultat 701.000 302.000 1.376.000 539.000 442.000
Finansinntekter 25.000 -5.000 16.000 13.000 267.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 25.000 -6.000 16.000 12.000 266.000
Resultat før skatt 726.000 298.000 1.392.000 550.000 709.000
Skattekostnad -154.000 -72.000 -337.000 -138.000 -124.000
Årsresultat 572.000 225.000 1.055.000 412.000 584.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 563.000 677.000 770.000 523.000 563.000
Sum omløpsmidler 1.592.000 1.292.000 1.737.000 1.233.000 989.000
Sum eiendeler 2.155.000 1.969.000 2.507.000 1.756.000 1.552.000
Sum opptjent egenkapital 836.000 764.000 1.039.000 484.000 672.000
Sum egenkapital 937.000 865.000 1.139.000 585.000 772.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.218.000 1.104.000 1.367.000 1.171.000 780.000
Sum gjeld og egenkapital 2.155.000 1.969.000 2.507.000 1.756.000 1.553.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.918.000 4.274.000 6.054.000 4.417.000 3.721.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.918.000 4.274.000 6.054.000 4.417.000 3.721.000
Varekostnad -488.000 -468.000 -961.000 -421.000 -369.000
Lønninger -2.732.000 -2.557.000 -2.501.000 -2.411.000 -1.941.000
Avskrivning -144.000 -153.000 -156.000 -114.000 -120.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -854.000 -793.000 -1.060.000 -931.000 -849.000
Driftskostnader -4.218.000 -3.971.000 -4.678.000 -3.877.000 -3.279.000
Driftsresultat 701.000 302.000 1.376.000 539.000 442.000
Finansinntekter 25.000 -5.000 16.000 13.000 267.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 25.000 -6.000 16.000 12.000 266.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 -500.000 -600.000 -250.000
Årsresultat 572.000 225.000 1.055.000 412.000 584.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 47.000 43.000 46.000 54.000 61.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 253.000 397.000 482.000 241.000 284.000
Sum varige driftsmidler 253.000 397.000 482.000 241.000 284.000
Sum finansielle anleggsmidler 262.000 237.000 242.000 228.000 218.000
Sum anleggsmidler 563.000 677.000 770.000 523.000 563.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 403.000 664.000 447.000 227.000 102.000
Andre fordringer 17.000 14.000 7.000 4.000 229.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.172.000 613.000 1.283.000 1.002.000 658.000
Sum omløpsmidler 1.592.000 1.292.000 1.737.000 1.233.000 989.000
Sum eiendeler 2.155.000 1.969.000 2.507.000 1.756.000 1.552.000
Sum opptjent egenkapital 836.000 764.000 1.039.000 484.000 672.000
Sum egenkapital 937.000 865.000 1.139.000 585.000 772.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 46.000 30.000 73.000 27.000 31.000
Betalbar skatt 159.000 70.000 328.000 131.000 109.000
Skyldig offentlige avgifter 212.000 251.000 172.000 131.000 148.000
Utbytte -500.000 -500.000 -500.000 -600.000 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 301.000 255.000 293.000 282.000 243.000
Sum kortsiktig gjeld 1.218.000 1.104.000 1.367.000 1.171.000 780.000
Sum gjeld og egenkapital 2.155.000 1.969.000 2.507.000 1.756.000 1.553.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 374.000 188.000 370.000 62.000 209.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.3 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.3 1.1 1.3
Soliditet 43.5 43.9 45.5 33.3 49.7
Resultatgrad 14.3 7.1 22.7 12.2 11.9
Rentedekningsgrad 3 5 709.0
Gjeldsgrad 1.3 1.3 1.2 2 1.0
Total kapitalrentabilitet 33.7 15.1 55.5 31.4 45.7
Signatur
23.11.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex