Fatland Ølen AS
Juridisk navn:  Fatland Ølen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53775500
Postboks 241 Fax: 53775594
5588 Ølen 5588 Ølen
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 930054968
Aksjekapital: 6.000.000 NOK
Antall ansatte: 233
Etableringsdato: 3/9/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6%
Resultat  
  
-65.55%
Egenkapital  
  
5.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 1.836.364.000 1.732.486.000 1.588.964.000 1.463.947.000 1.186.700.000
Resultat: 7.678.000 22.285.000 24.024.000 5.543.000 18.481.000
Egenkapital: 114.978.000 109.374.000 93.337.000 76.030.000 71.797.000
Regnskap for  Fatland Ølen AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 1.836.364.000 1.732.486.000 1.588.964.000 1.463.947.000 1.186.700.000
Driftskostnader -1.823.984.000 -1.705.320.000 -1.560.649.000 -1.455.187.000 -1.161.266.000
Driftsresultat 12.380.000 27.166.000 28.314.000 8.760.000 25.434.000
Finansinntekter 1.756.000 1.821.000 1.492.000 2.073.000 1.797.000
Finanskostnader -6.457.000 -6.702.000 -5.782.000 -5.290.000 -8.749.000
Finans -4.701.000 -4.881.000 -4.290.000 -3.217.000 -6.952.000
Resultat før skatt 7.678.000 22.285.000 24.024.000 5.543.000 18.481.000
Skattekostnad -2.074.000 -6.248.000 -6.718.000 -1.310.000 -5.030.000
Årsresultat 5.604.000 16.038.000 17.307.000 4.233.000 13.451.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 101.914.000 106.857.000 106.239.000 89.509.000 82.317.000
Sum omløpsmidler 308.637.000 279.357.000 260.400.000 217.062.000 206.617.000
Sum eiendeler 410.551.000 386.214.000 366.639.000 306.571.000 288.934.000
Sum opptjent egenkapital 105.980.000 100.376.000 84.339.000 67.032.000 62.799.000
Sum egenkapital 114.978.000 109.374.000 93.337.000 76.030.000 71.797.000
Sum langsiktig gjeld 20.808.000 24.276.000 21.887.000 7.615.000 3.899.000
Sum kortsiktig gjeld 274.764.000 252.563.000 251.416.000 222.925.000 213.238.000
Sum gjeld og egenkapital 410.550.000 386.213.000 366.640.000 306.570.000 288.934.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.834.429.000 1.730.338.000 1.587.057.000 1.462.576.000 1.185.481.000
Andre inntekter 1.935.000 2.148.000 1.907.000 1.371.000 1.219.000
Driftsinntekter 1.836.364.000 1.732.486.000 1.588.964.000 1.463.947.000 1.186.700.000
Varekostnad -1.564.550.000 -1.462.587.000 -1.333.904.000 -1.225.410.000 -958.494.000
Lønninger -84.591.000 -77.073.000 -78.466.000 -73.972.000 -72.285.000
Avskrivning -12.312.000 -11.831.000 -12.963.000 -12.480.000 -12.126.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -162.531.000 -153.829.000 -135.316.000 -143.325.000 -118.361.000
Driftskostnader -1.823.984.000 -1.705.320.000 -1.560.649.000 -1.455.187.000 -1.161.266.000
Driftsresultat 12.380.000 27.166.000 28.314.000 8.760.000 25.434.000
Finansinntekter 1.756.000 1.821.000 1.492.000 2.073.000 1.797.000
Finanskostnader -6.457.000 -6.702.000 -5.782.000 -5.290.000 -8.749.000
Finans -4.701.000 -4.881.000 -4.290.000 -3.217.000 -6.952.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -10.548.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.604.000 16.038.000 17.307.000 4.233.000 13.451.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.392.000 2.901.000 4.670.000 5.793.000 6.452.000
Fast eiendom 41.245.000 44.976.000 44.646.000 47.712.000 51.596.000
Maskiner anlegg 30.233.000 31.077.000 34.659.000 34.153.000 22.018.000
Driftsløsøre 0 0 20.414.000 0 0
Sum varige driftsmidler 97.672.000 102.106.000 99.719.000 81.865.000 73.614.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 2.251.000
Sum anleggsmidler 101.914.000 106.857.000 106.239.000 89.509.000 82.317.000
Varebeholdning 182.749.000 159.567.000 129.189.000 100.671.000 104.200.000
Kundefordringer 110.656.000 103.213.000 119.213.000 110.430.000 95.045.000
Andre fordringer 10.885.000 10.121.000 5.951.000 2.528.000 4.044.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.347.000 6.455.000 6.047.000 3.433.000 3.327.000
Sum omløpsmidler 308.637.000 279.357.000 260.400.000 217.062.000 206.617.000
Sum eiendeler 410.551.000 386.214.000 366.639.000 306.571.000 288.934.000
Sum opptjent egenkapital 105.980.000 100.376.000 84.339.000 67.032.000 62.799.000
Sum egenkapital 114.978.000 109.374.000 93.337.000 76.030.000 71.797.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.360.000 1.964.000 2.779.000 1.665.000 1.514.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.103.000 4.541.000 2.962.000 2.422.000 2.934.000
Sum langsiktig gjeld 20.808.000 24.276.000 21.887.000 7.615.000 3.899.000
Leverandørgjeld 84.885.000 69.386.000 66.273.000 41.403.000 41.952.000
Betalbar skatt 1.566.000 4.478.000 5.594.000 652.000 2.303.000
Skyldig offentlige avgifter 5.677.000 5.195.000 5.051.000 4.755.000 4.957.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 178.534.000 168.962.000 171.536.000 173.693.000 146.441.000
Sum kortsiktig gjeld 274.764.000 252.563.000 251.416.000 222.925.000 213.238.000
Sum gjeld og egenkapital 410.550.000 386.213.000 366.640.000 306.570.000 288.934.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 33.873.000 26.794.000 8.984.000 -5.863.000 -6.621.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5
Soliditet 28.0 28.3 25.5 24.8 24.8
Resultatgrad 0.7 1.6 1.8 0.6 2.1
Rentedekningsgrad 2.2 4.3 5.2 2.0 3.1
Gjeldsgrad 2.6 2.5 2.9 3.0 3.0
Total kapitalrentabilitet 3.4 7.5 8.1 3.5 9.4
Signatur
19.09.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.09.2012
PROKURA KVAR FOR SEG
SVEIN FATLAND
LEIF MALVIN KNUTSEN
INGE FATLAND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex