Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fatland Ølen AS
Juridisk navn:  Fatland Ølen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53775500
Postboks 241 Fax: 53775594
5588 Ølen 5580 Ølen
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 930054968
Aksjekapital: 6.000.000 NOK
Antall ansatte: 233
Etableringsdato: 7/9/1980 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.8%
Resultat  
  
-77.19%
Egenkapital  
  
5.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 2.148.343.000 2.011.607.000 1.836.364.000 1.732.486.000 1.588.964.000
Resultat: 9.025.000 39.573.000 7.678.000 22.285.000 24.024.000
Egenkapital: 138.404.000 131.579.000 114.978.000 109.374.000 93.337.000
Regnskap for  Fatland Ølen AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 2.148.343.000 2.011.607.000 1.836.364.000 1.732.486.000 1.588.964.000
Driftskostnader -2.138.412.000 -1.969.308.000 -1.823.984.000 -1.705.320.000 -1.560.649.000
Driftsresultat 9.931.000 42.299.000 12.380.000 27.166.000 28.314.000
Finansinntekter 3.302.000 2.740.000 1.756.000 1.821.000 1.492.000
Finanskostnader -4.209.000 -5.466.000 -6.457.000 -6.702.000 -5.782.000
Finans -907.000 -2.726.000 -4.701.000 -4.881.000 -4.290.000
Resultat før skatt 9.025.000 39.573.000 7.678.000 22.285.000 24.024.000
Skattekostnad -2.199.000 -10.972.000 -2.074.000 -6.248.000 -6.718.000
Årsresultat 6.825.000 28.601.000 5.604.000 16.038.000 17.307.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 99.905.000 100.129.000 101.914.000 106.857.000 106.239.000
Sum omløpsmidler 530.165.000 303.639.000 308.637.000 279.357.000 260.400.000
Sum eiendeler 630.070.000 403.768.000 410.551.000 386.214.000 366.639.000
Sum opptjent egenkapital 129.406.000 122.581.000 105.980.000 100.376.000 84.339.000
Sum egenkapital 138.404.000 131.579.000 114.978.000 109.374.000 93.337.000
Sum langsiktig gjeld 20.841.000 20.550.000 20.808.000 24.276.000 21.887.000
Sum kortsiktig gjeld 470.825.000 251.640.000 274.764.000 252.563.000 251.416.000
Sum gjeld og egenkapital 630.070.000 403.769.000 410.550.000 386.213.000 366.640.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.146.961.000 2.008.723.000 1.834.429.000 1.730.338.000 1.587.057.000
Andre inntekter 1.382.000 2.884.000 1.935.000 2.148.000 1.907.000
Driftsinntekter 2.148.343.000 2.011.607.000 1.836.364.000 1.732.486.000 1.588.964.000
Varekostnad -1.841.237.000 -1.696.292.000 -1.564.550.000 -1.462.587.000 -1.333.904.000
Lønninger -99.809.000 -109.786.000 -84.591.000 -77.073.000 -78.466.000
Avskrivning -13.496.000 -12.583.000 -12.312.000 -11.831.000 -12.963.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -183.870.000 -150.647.000 -162.531.000 -153.829.000 -135.316.000
Driftskostnader -2.138.412.000 -1.969.308.000 -1.823.984.000 -1.705.320.000 -1.560.649.000
Driftsresultat 9.931.000 42.299.000 12.380.000 27.166.000 28.314.000
Finansinntekter 3.302.000 2.740.000 1.756.000 1.821.000 1.492.000
Finanskostnader -4.209.000 -5.466.000 -6.457.000 -6.702.000 -5.782.000
Finans -907.000 -2.726.000 -4.701.000 -4.881.000 -4.290.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -12.000.000 0 0 0
Årsresultat 6.825.000 28.601.000 5.604.000 16.038.000 17.307.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.139.000 1.998.000 2.392.000 2.901.000 4.670.000
Fast eiendom 34.227.000 37.719.000 41.245.000 44.976.000 44.646.000
Maskiner anlegg 62.187.000 58.561.000 30.233.000 31.077.000 34.659.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 20.414.000
Sum varige driftsmidler 96.415.000 96.281.000 97.672.000 102.106.000 99.719.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.351.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000
Sum anleggsmidler 99.905.000 100.129.000 101.914.000 106.857.000 106.239.000
Varebeholdning 162.119.000 180.735.000 182.749.000 159.567.000 129.189.000
Kundefordringer 260.917.000 108.240.000 110.656.000 103.213.000 119.213.000
Andre fordringer 101.964.000 8.639.000 10.885.000 10.121.000 5.951.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.166.000 6.025.000 4.347.000 6.455.000 6.047.000
Sum omløpsmidler 530.165.000 303.639.000 308.637.000 279.357.000 260.400.000
Sum eiendeler 630.070.000 403.768.000 410.551.000 386.214.000 366.639.000
Sum opptjent egenkapital 129.406.000 122.581.000 105.980.000 100.376.000 84.339.000
Sum egenkapital 138.404.000 131.579.000 114.978.000 109.374.000 93.337.000
Sum avsetninger til forpliktelser 230.000 743.000 1.360.000 1.964.000 2.779.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.828.000 895.000 4.103.000 4.541.000 2.962.000
Sum langsiktig gjeld 20.841.000 20.550.000 20.808.000 24.276.000 21.887.000
Leverandørgjeld 432.865.000 90.465.000 84.885.000 69.386.000 66.273.000
Betalbar skatt 1.340.000 10.578.000 1.566.000 4.478.000 5.594.000
Skyldig offentlige avgifter 6.263.000 8.177.000 5.677.000 5.195.000 5.051.000
Utbytte 0 -12.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.528.000 129.525.000 178.534.000 168.962.000 171.536.000
Sum kortsiktig gjeld 470.825.000 251.640.000 274.764.000 252.563.000 251.416.000
Sum gjeld og egenkapital 630.070.000 403.769.000 410.550.000 386.213.000 366.640.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 59.340.000 51.999.000 33.873.000 26.794.000 8.984.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.8 0.5 0.5 0.5 0.6
Soliditet 22.0 32.6 28.0 28.3 25.5
Resultatgrad 0.5 2.1 0.7 1.6 1.8
Rentedekningsgrad 3.1 8.2 2.2 4.3 5.2
Gjeldsgrad 3.6 2.1 2.6 2.5 2.9
Total kapitalrentabilitet 2.1 11.2 3.4 7.5 8.1
Signatur
19.09.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.09.2012
PROKURA KVAR FOR SEG
SVEIN FATLAND
LEIF MALVIN KNUTSEN
INGE FATLAND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex