Fatland Ølen AS
Juridisk navn:  Fatland Ølen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53775500
Postboks 241 Fax: 53775594
5588 Ølen 5588 Ølen
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 930054968
Aksjekapital: 6.000.000 NOK
Antall ansatte: 196
Etableringsdato: 09.07.1980
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3,29%
Resultat  
  
1,18%
Egenkapital  
  
153,09%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 2.693.788.000 2.607.980.000 2.148.343.000 2.011.607.000 1.836.364.000
Resultat: 48.050.000 47.490.000 9.025.000 39.573.000 7.678.000
Egenkapital: 438.147.000 173.119.000 138.404.000 131.579.000 114.978.000
Regnskap for  Fatland Ølen AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 2.693.788.000 2.607.980.000 2.148.343.000 2.011.607.000 1.836.364.000
Driftskostnader -2.643.691.000 -2.556.606.000 -2.138.412.000 -1.969.308.000 -1.823.984.000
Driftsresultat 50.098.000 51.374.000 9.931.000 42.299.000 12.380.000
Finansinntekter 3.406.000 3.333.000 3.302.000 2.740.000 1.756.000
Finanskostnader -5.454.000 -7.218.000 -4.209.000 -5.466.000 -6.457.000
Finans -2.048.000 -3.885.000 -907.000 -2.726.000 -4.701.000
Resultat før skatt 48.050.000 47.490.000 9.025.000 39.573.000 7.678.000
Skattekostnad -11.956.000 -12.323.000 -2.199.000 -10.972.000 -2.074.000
Årsresultat 36.094.000 35.167.000 6.825.000 28.601.000 5.604.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 342.175.000 148.030.000 99.905.000 100.129.000 101.914.000
Sum omløpsmidler 363.885.000 464.262.000 530.165.000 303.639.000 308.637.000
Sum eiendeler 706.060.000 612.292.000 630.070.000 403.768.000 410.551.000
Sum opptjent egenkapital 179.149.000 164.121.000 129.406.000 122.581.000 105.980.000
Sum egenkapital 438.147.000 173.119.000 138.404.000 131.579.000 114.978.000
Sum langsiktig gjeld 51.562.000 29.847.000 20.841.000 20.550.000 20.808.000
Sum kortsiktig gjeld 216.351.000 409.326.000 470.825.000 251.640.000 274.764.000
Sum gjeld og egenkapital 706.060.000 612.292.000 630.070.000 403.769.000 410.550.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.688.251.000 2.587.135.000 2.146.961.000 2.008.723.000 1.834.429.000
Andre inntekter 5.537.000 20.845.000 1.382.000 2.884.000 1.935.000
Driftsinntekter 2.693.788.000 2.607.980.000 2.148.343.000 2.011.607.000 1.836.364.000
Varekostnad -2.284.700.000 -2.226.351.000 -1.841.237.000 -1.696.292.000 -1.564.550.000
Lønninger -104.349.000 -103.156.000 -99.809.000 -109.786.000 -84.591.000
Avskrivning -19.477.000 -15.091.000 -13.496.000 -12.583.000 -12.312.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -235.165.000 -212.008.000 -183.870.000 -150.647.000 -162.531.000
Driftskostnader -2.643.691.000 -2.556.606.000 -2.138.412.000 -1.969.308.000 -1.823.984.000
Driftsresultat 50.098.000 51.374.000 9.931.000 42.299.000 12.380.000
Finansinntekter 3.406.000 3.333.000 3.302.000 2.740.000 1.756.000
Finanskostnader -5.454.000 -7.218.000 -4.209.000 -5.466.000 -6.457.000
Finans -2.048.000 -3.885.000 -907.000 -2.726.000 -4.701.000
Konsernbidrag 0 -452.000 0 0 0
Utbytte -20.000.000 0 0 -12.000.000 0
Årsresultat 36.094.000 35.167.000 6.825.000 28.601.000 5.604.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 1.139.000 1.998.000 2.392.000
Fast eiendom 170.261.000 75.148.000 34.227.000 37.719.000 41.245.000
Maskiner anlegg 126.873.000 69.270.000 62.187.000 58.561.000 30.233.000
Driftsløsøre 365.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 297.500.000 144.417.000 96.415.000 96.281.000 97.672.000
Sum finansielle anleggsmidler 44.675.000 3.613.000 2.351.000 1.850.000 1.850.000
Sum anleggsmidler 342.175.000 148.030.000 99.905.000 100.129.000 101.914.000
Varebeholdning 203.661.000 183.494.000 162.119.000 180.735.000 182.749.000
Kundefordringer 150.842.000 246.518.000 260.917.000 108.240.000 110.656.000
Andre fordringer 6.763.000 28.595.000 101.964.000 8.639.000 10.885.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.618.000 5.656.000 5.166.000 6.025.000 4.347.000
Sum omløpsmidler 363.885.000 464.262.000 530.165.000 303.639.000 308.637.000
Sum eiendeler 706.060.000 612.292.000 630.070.000 403.768.000 410.551.000
Sum opptjent egenkapital 179.149.000 164.121.000 129.406.000 122.581.000 105.980.000
Sum egenkapital 438.147.000 173.119.000 138.404.000 131.579.000 114.978.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.159.000 3.190.000 230.000 743.000 1.360.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 2.828.000 895.000 4.103.000
Sum langsiktig gjeld 51.562.000 29.847.000 20.841.000 20.550.000 20.808.000
Leverandørgjeld 130.596.000 97.052.000 432.865.000 90.465.000 84.885.000
Betalbar skatt 8.540.000 7.826.000 1.340.000 10.578.000 1.566.000
Skyldig offentlige avgifter 7.512.000 6.717.000 6.263.000 8.177.000 5.677.000
Utbytte -20.000.000 0 0 -12.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 49.702.000 297.731.000 27.528.000 129.525.000 178.534.000
Sum kortsiktig gjeld 216.351.000 409.326.000 470.825.000 251.640.000 274.764.000
Sum gjeld og egenkapital 706.060.000 612.292.000 630.070.000 403.769.000 410.550.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 147.534.000 54.936.000 59.340.000 51.999.000 33.873.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.1 1.1 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.8 0.5 0.5
Soliditet 62.1 28.3 22.0 32.6 28.0
Resultatgrad 1.9 2.0 0.5 2.1 0.7
Rentedekningsgrad 9.2 7.6 3.1 8.2 2.2
Gjeldsgrad 0.6 2.5 3.6 2.1 2.6
Total kapitalrentabilitet 7.6 8.9 2.1 11.2 3.4
Signatur
15.12.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex