Fatland Ølen AS
Juridisk navn:  Fatland Ølen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53775500
Postboks 241 Fax: 53775594
5588 Ølen 5580 Ølen
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 930054968
Aksjekapital: 6.000.000 NOK
Antall ansatte: 238
Etableringsdato: 7/9/1980 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.54%
Resultat  
  
415.41%
Egenkapital  
  
14.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 2.011.607.000 1.836.364.000 1.732.486.000 1.588.964.000 1.463.947.000
Resultat: 39.573.000 7.678.000 22.285.000 24.024.000 5.543.000
Egenkapital: 131.579.000 114.978.000 109.374.000 93.337.000 76.030.000
Regnskap for  Fatland Ølen AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 2.011.607.000 1.836.364.000 1.732.486.000 1.588.964.000 1.463.947.000
Driftskostnader -1.969.308.000 -1.823.984.000 -1.705.320.000 -1.560.649.000 -1.455.187.000
Driftsresultat 42.299.000 12.380.000 27.166.000 28.314.000 8.760.000
Finansinntekter 2.740.000 1.756.000 1.821.000 1.492.000 2.073.000
Finanskostnader -5.466.000 -6.457.000 -6.702.000 -5.782.000 -5.290.000
Finans -2.726.000 -4.701.000 -4.881.000 -4.290.000 -3.217.000
Resultat før skatt 39.573.000 7.678.000 22.285.000 24.024.000 5.543.000
Skattekostnad -10.972.000 -2.074.000 -6.248.000 -6.718.000 -1.310.000
Årsresultat 28.601.000 5.604.000 16.038.000 17.307.000 4.233.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.129.000 101.914.000 106.857.000 106.239.000 89.509.000
Sum omløpsmidler 303.639.000 308.637.000 279.357.000 260.400.000 217.062.000
Sum eiendeler 403.768.000 410.551.000 386.214.000 366.639.000 306.571.000
Sum opptjent egenkapital 122.581.000 105.980.000 100.376.000 84.339.000 67.032.000
Sum egenkapital 131.579.000 114.978.000 109.374.000 93.337.000 76.030.000
Sum langsiktig gjeld 20.550.000 20.808.000 24.276.000 21.887.000 7.615.000
Sum kortsiktig gjeld 251.640.000 274.764.000 252.563.000 251.416.000 222.925.000
Sum gjeld og egenkapital 403.769.000 410.550.000 386.213.000 366.640.000 306.570.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.008.723.000 1.834.429.000 1.730.338.000 1.587.057.000 1.462.576.000
Andre inntekter 2.884.000 1.935.000 2.148.000 1.907.000 1.371.000
Driftsinntekter 2.011.607.000 1.836.364.000 1.732.486.000 1.588.964.000 1.463.947.000
Varekostnad -1.696.292.000 -1.564.550.000 -1.462.587.000 -1.333.904.000 -1.225.410.000
Lønninger -109.786.000 -84.591.000 -77.073.000 -78.466.000 -73.972.000
Avskrivning -12.583.000 -12.312.000 -11.831.000 -12.963.000 -12.480.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -150.647.000 -162.531.000 -153.829.000 -135.316.000 -143.325.000
Driftskostnader -1.969.308.000 -1.823.984.000 -1.705.320.000 -1.560.649.000 -1.455.187.000
Driftsresultat 42.299.000 12.380.000 27.166.000 28.314.000 8.760.000
Finansinntekter 2.740.000 1.756.000 1.821.000 1.492.000 2.073.000
Finanskostnader -5.466.000 -6.457.000 -6.702.000 -5.782.000 -5.290.000
Finans -2.726.000 -4.701.000 -4.881.000 -4.290.000 -3.217.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -12.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 28.601.000 5.604.000 16.038.000 17.307.000 4.233.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.998.000 2.392.000 2.901.000 4.670.000 5.793.000
Fast eiendom 37.719.000 41.245.000 44.976.000 44.646.000 47.712.000
Maskiner anlegg 58.561.000 30.233.000 31.077.000 34.659.000 34.153.000
Driftsløsøre 0 0 0 20.414.000 0
Sum varige driftsmidler 96.281.000 97.672.000 102.106.000 99.719.000 81.865.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000
Sum anleggsmidler 100.129.000 101.914.000 106.857.000 106.239.000 89.509.000
Varebeholdning 180.735.000 182.749.000 159.567.000 129.189.000 100.671.000
Kundefordringer 108.240.000 110.656.000 103.213.000 119.213.000 110.430.000
Andre fordringer 8.639.000 10.885.000 10.121.000 5.951.000 2.528.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.025.000 4.347.000 6.455.000 6.047.000 3.433.000
Sum omløpsmidler 303.639.000 308.637.000 279.357.000 260.400.000 217.062.000
Sum eiendeler 403.768.000 410.551.000 386.214.000 366.639.000 306.571.000
Sum opptjent egenkapital 122.581.000 105.980.000 100.376.000 84.339.000 67.032.000
Sum egenkapital 131.579.000 114.978.000 109.374.000 93.337.000 76.030.000
Sum avsetninger til forpliktelser 743.000 1.360.000 1.964.000 2.779.000 1.665.000
Gjeld til kredittinstitutt 895.000 4.103.000 4.541.000 2.962.000 2.422.000
Sum langsiktig gjeld 20.550.000 20.808.000 24.276.000 21.887.000 7.615.000
Leverandørgjeld 90.465.000 84.885.000 69.386.000 66.273.000 41.403.000
Betalbar skatt 10.578.000 1.566.000 4.478.000 5.594.000 652.000
Skyldig offentlige avgifter 8.177.000 5.677.000 5.195.000 5.051.000 4.755.000
Utbytte -12.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 129.525.000 178.534.000 168.962.000 171.536.000 173.693.000
Sum kortsiktig gjeld 251.640.000 274.764.000 252.563.000 251.416.000 222.925.000
Sum gjeld og egenkapital 403.769.000 410.550.000 386.213.000 366.640.000 306.570.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 51.999.000 33.873.000 26.794.000 8.984.000 -5.863.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
Soliditet 32.6 28.0 28.3 25.5 24.8
Resultatgrad 2.1 0.7 1.6 1.8 0.6
Rentedekningsgrad 8.2 2.2 4.3 5.2 2.0
Gjeldsgrad 2.1 2.6 2.5 2.9 3.0
Total kapitalrentabilitet 11.2 3.4 7.5 8.1 3.5
Signatur
19.09.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.09.2012
PROKURA KVAR FOR SEG
SVEIN FATLAND
LEIF MALVIN KNUTSEN
INGE FATLAND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex