Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fauske Tannteknikk AS
Juridisk navn:  Fauske Tannteknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75644404
Postboks 704 Gryttingveien 6 Fax: 75646422
8203 Fauske 8209 Fauske
Fylke: Kommune:
Nordland Fauske
Org.nr: 984357702
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/1/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Breiland Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.14%
Resultat  
  
-76.61%
Egenkapital  
  
2.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.137.000 11.381.000 13.202.000 13.202.000 12.596.000
Resultat: 192.000 821.000 832.000 1.467.000 875.000
Egenkapital: 6.852.000 6.705.000 6.092.000 5.473.000 4.386.000
Regnskap for  Fauske Tannteknikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.137.000 11.381.000 13.202.000 13.202.000 12.596.000
Driftskostnader -10.815.000 -10.451.000 -12.246.000 -11.637.000 -11.633.000
Driftsresultat 323.000 930.000 955.000 1.565.000 963.000
Finansinntekter 5.000 14.000 10.000 6.000 8.000
Finanskostnader -136.000 -124.000 -134.000 -104.000 -96.000
Finans -131.000 -110.000 -124.000 -98.000 -88.000
Resultat før skatt 192.000 821.000 832.000 1.467.000 875.000
Skattekostnad -46.000 -200.000 -213.000 -380.000 -250.000
Årsresultat 147.000 621.000 619.000 1.087.000 625.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.516.000 8.080.000 8.370.000 7.464.000 4.550.000
Sum omløpsmidler 3.297.000 4.371.000 4.117.000 4.053.000 5.112.000
Sum eiendeler 11.813.000 12.451.000 12.487.000 11.517.000 9.662.000
Sum opptjent egenkapital 6.172.000 6.025.000 5.412.000 4.793.000 3.706.000
Sum egenkapital 6.852.000 6.705.000 6.092.000 5.473.000 4.386.000
Sum langsiktig gjeld 2.654.000 3.016.000 3.291.000 3.035.000 1.492.000
Sum kortsiktig gjeld 2.307.000 2.730.000 3.105.000 3.009.000 3.785.000
Sum gjeld og egenkapital 11.813.000 12.451.000 12.488.000 11.517.000 9.663.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.667.000 10.952.000 12.800.000 12.953.000 12.513.000
Andre inntekter 470.000 429.000 402.000 249.000 83.000
Driftsinntekter 11.137.000 11.381.000 13.202.000 13.202.000 12.596.000
Varekostnad -4.008.000 -3.229.000 -4.877.000 -4.360.000 -4.830.000
Lønninger -4.741.000 -5.026.000 -5.016.000 -4.922.000 -4.631.000
Avskrivning -313.000 -299.000 -297.000 -296.000 -307.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.753.000 -1.897.000 -2.056.000 -2.059.000 -1.865.000
Driftskostnader -10.815.000 -10.451.000 -12.246.000 -11.637.000 -11.633.000
Driftsresultat 323.000 930.000 955.000 1.565.000 963.000
Finansinntekter 5.000 14.000 10.000 6.000 8.000
Finanskostnader -136.000 -124.000 -134.000 -104.000 -96.000
Finans -131.000 -110.000 -124.000 -98.000 -88.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 147.000 621.000 619.000 1.087.000 625.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 228.000 217.000 207.000 151.000 168.000
Fast eiendom 7.050.000 7.207.000 7.367.000 6.641.000 3.568.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 10.000
Driftsløsøre 1.238.000 657.000 796.000 672.000 805.000
Sum varige driftsmidler 8.288.000 7.863.000 8.163.000 7.313.000 4.383.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.516.000 8.080.000 8.370.000 7.464.000 4.550.000
Varebeholdning 1.385.000 2.031.000 1.726.000 1.554.000 1.562.000
Kundefordringer 804.000 732.000 1.291.000 1.247.000 1.632.000
Andre fordringer 55.000 134.000 79.000 152.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.053.000 1.473.000 1.022.000 1.100.000 1.883.000
Sum omløpsmidler 3.297.000 4.371.000 4.117.000 4.053.000 5.112.000
Sum eiendeler 11.813.000 12.451.000 12.487.000 11.517.000 9.662.000
Sum opptjent egenkapital 6.172.000 6.025.000 5.412.000 4.793.000 3.706.000
Sum egenkapital 6.852.000 6.705.000 6.092.000 5.473.000 4.386.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.654.000 3.016.000 3.291.000 3.035.000 1.492.000
Leverandørgjeld 220.000 534.000 644.000 516.000 540.000
Betalbar skatt 57.000 210.000 270.000 363.000 215.000
Skyldig offentlige avgifter 341.000 335.000 478.000 258.000 328.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.689.000 1.651.000 1.713.000 1.872.000 2.702.000
Sum kortsiktig gjeld 2.307.000 2.730.000 3.105.000 3.009.000 3.785.000
Sum gjeld og egenkapital 11.813.000 12.451.000 12.488.000 11.517.000 9.663.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 990.000 1.641.000 1.012.000 1.044.000 1.327.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.3 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0
Soliditet 5 53.9 48.8 47.5 45.4
Resultatgrad 2.9 8.2 7.2 11.9 7.6
Rentedekningsgrad 2.4 7.5 7.1 1 10.1
Gjeldsgrad 0.7 0.9 1 1.1 1.2
Total kapitalrentabilitet 2.8 7.6 7.7 13.6 10.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex