Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fausketakst As
Juridisk navn:  Fausketakst As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97726314
Trivselsveien 98 Trivselsveien 98 Fax:
8214 Fauske 8214 Fauske
Fylke: Kommune:
Nordland Fauske
Org.nr: 999024815
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/5/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomihuset Fauske As
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.67%
Resultat  
  
-101.77%
Egenkapital  
  
-1.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.804.000 2.565.000 1.365.000 1.602.000 1.119.000
Resultat: -17.000 958.000 142.000 506.000 147.000
Egenkapital: 977.000 991.000 683.000 576.000 217.000
Regnskap for  Fausketakst As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.804.000 2.565.000 1.365.000 1.602.000 1.119.000
Driftskostnader -1.823.000 -1.612.000 -1.228.000 -1.102.000 -974.000
Driftsresultat -20.000 954.000 137.000 500.000 145.000
Finansinntekter 4.000 5.000 6.000 8.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -2.000 -1.000
Finans 3.000 4.000 6.000 6.000 1.000
Resultat før skatt -17.000 958.000 142.000 506.000 147.000
Skattekostnad 4.000 -231.000 -35.000 -147.000 -55.000
Årsresultat -13.000 728.000 107.000 359.000 91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 119.000 166.000 176.000 51.000 0
Sum omløpsmidler 1.103.000 1.934.000 717.000 949.000 476.000
Sum eiendeler 1.222.000 2.100.000 893.000 1.000.000 476.000
Sum opptjent egenkapital 960.000 973.000 665.000 558.000 199.000
Sum egenkapital 977.000 991.000 683.000 576.000 217.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 9.000 14.000 11.000 0
Sum kortsiktig gjeld 242.000 1.101.000 195.000 413.000 259.000
Sum gjeld og egenkapital 1.222.000 2.101.000 892.000 1.000.000 476.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.804.000 2.565.000 1.365.000 1.602.000 1.119.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.804.000 2.565.000 1.365.000 1.602.000 1.119.000
Varekostnad 0 0 20.000 -20.000 0
Lønninger -818.000 -920.000 -811.000 -728.000 -509.000
Avskrivning -65.000 -60.000 -32.000 -5.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -940.000 -632.000 -405.000 -349.000 -459.000
Driftskostnader -1.823.000 -1.612.000 -1.228.000 -1.102.000 -974.000
Driftsresultat -20.000 954.000 137.000 500.000 145.000
Finansinntekter 4.000 5.000 6.000 8.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -2.000 -1.000
Finans 3.000 4.000 6.000 6.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 0 0 0
Årsresultat -13.000 728.000 107.000 359.000 91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 80.000 116.000 151.000 51.000 0
Driftsløsøre 39.000 51.000 25.000 0 0
Sum varige driftsmidler 119.000 166.000 176.000 51.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 119.000 166.000 176.000 51.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 42.000 643.000 64.000 40.000 23.000
Andre fordringer 45.000 59.000 9.000 32.000 54.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.016.000 1.233.000 644.000 876.000 400.000
Sum omløpsmidler 1.103.000 1.934.000 717.000 949.000 476.000
Sum eiendeler 1.222.000 2.100.000 893.000 1.000.000 476.000
Sum opptjent egenkapital 960.000 973.000 665.000 558.000 199.000
Sum egenkapital 977.000 991.000 683.000 576.000 217.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 9.000 14.000 11.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 9.000 14.000 11.000 0
Leverandørgjeld 23.000 165.000 30.000 64.000 12.000
Betalbar skatt 3.000 236.000 32.000 136.000 70.000
Skyldig offentlige avgifter 98.000 198.000 35.000 124.000 74.000
Utbytte 0 -400.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 118.000 103.000 98.000 89.000 103.000
Sum kortsiktig gjeld 242.000 1.101.000 195.000 413.000 259.000
Sum gjeld og egenkapital 1.222.000 2.101.000 892.000 1.000.000 476.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 861.000 833.000 522.000 536.000 217.000
Likviditetsgrad 1 4.6 1.8 3.7 2.3 1.8
Likviditetsgrad 2 4.6 1.8 3.7 2.3 1.9
Soliditet 8 47.2 76.6 57.6 45.6
Resultatgrad -1.1 37.2 1 31.2 13.0
Rentedekningsgrad 9 254.0 147.0
Gjeldsgrad 0.2 1.1 0.3 0.7 1.2
Total kapitalrentabilitet -1.3 45.6 1 50.8 30.9
Signatur
15.08.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex