Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Faye På Voss As
Juridisk navn:  Faye På Voss As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 118 Vangsgata 34 Fax:
5701 Voss 5700 Voss
Fylke: Kommune:
Hordaland Voss
Org.nr: 998414792
Aksjekapital: 45.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 5/7/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fadnes Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.08%
Resultat  
  
171.43%
Egenkapital  
  
1.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.252.000 3.898.000 3.452.000 3.122.000 2.842.000
Resultat: 19.000 7.000 -150.000 -344.000 -606.000
Egenkapital: -1.087.000 -1.106.000 -1.113.000 -963.000 -619.000
Regnskap for  Faye På Voss As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.252.000 3.898.000 3.452.000 3.122.000 2.842.000
Driftskostnader -4.168.000 -3.845.000 -3.579.000 -3.408.000 -3.381.000
Driftsresultat 85.000 53.000 -127.000 -287.000 -539.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -65.000 -47.000 -22.000 -59.000 -68.000
Finans -65.000 -47.000 -22.000 -58.000 -67.000
Resultat før skatt 19.000 7.000 -150.000 -344.000 -606.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 19.000 7.000 -150.000 -344.000 -606.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.000 108.000 206.000 313.000 424.000
Sum omløpsmidler 903.000 1.101.000 631.000 802.000 639.000
Sum eiendeler 945.000 1.209.000 837.000 1.115.000 1.063.000
Sum opptjent egenkapital -1.122.000 -1.141.000 -1.148.000 -998.000 -1.149.000
Sum egenkapital -1.087.000 -1.106.000 -1.113.000 -963.000 -619.000
Sum langsiktig gjeld 986.000 1.370.000 1.355.000 1.639.000 508.000
Sum kortsiktig gjeld 1.046.000 945.000 595.000 440.000 1.174.000
Sum gjeld og egenkapital 945.000 1.209.000 837.000 1.116.000 1.063.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.252.000 3.897.000 3.442.000 3.108.000 2.842.000
Andre inntekter 0 1.000 10.000 13.000 0
Driftsinntekter 4.252.000 3.898.000 3.452.000 3.122.000 2.842.000
Varekostnad -2.560.000 -2.312.000 -2.064.000 -1.819.000 -1.759.000
Lønninger -824.000 -789.000 -651.000 -615.000 -592.000
Avskrivning -63.000 -98.000 -108.000 -114.000 -113.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -721.000 -646.000 -756.000 -860.000 -917.000
Driftskostnader -4.168.000 -3.845.000 -3.579.000 -3.408.000 -3.381.000
Driftsresultat 85.000 53.000 -127.000 -287.000 -539.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -65.000 -47.000 -22.000 -59.000 -68.000
Finans -65.000 -47.000 -22.000 -58.000 -67.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 19.000 7.000 -150.000 -344.000 -606.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 281.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 42.000 104.000 202.000 310.000 144.000
Sum varige driftsmidler 42.000 104.000 202.000 310.000 424.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 3.000 3.000 3.000 0
Sum anleggsmidler 42.000 108.000 206.000 313.000 424.000
Varebeholdning 773.000 883.000 580.000 597.000 545.000
Kundefordringer 119.000 207.000 22.000 27.000 39.000
Andre fordringer 0 0 0 24.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 11.000 29.000 155.000 19.000
Sum omløpsmidler 903.000 1.101.000 631.000 802.000 639.000
Sum eiendeler 945.000 1.209.000 837.000 1.115.000 1.063.000
Sum opptjent egenkapital -1.122.000 -1.141.000 -1.148.000 -998.000 -1.149.000
Sum egenkapital -1.087.000 -1.106.000 -1.113.000 -963.000 -619.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 219.000 197.000 232.000 0 588.000
Sum langsiktig gjeld 986.000 1.370.000 1.355.000 1.639.000 508.000
Leverandørgjeld 549.000 497.000 152.000 275.000 367.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 200.000 173.000 150.000 81.000 90.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 77.000 78.000 60.000 84.000 128.000
Sum kortsiktig gjeld 1.046.000 945.000 595.000 440.000 1.174.000
Sum gjeld og egenkapital 945.000 1.209.000 837.000 1.116.000 1.063.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -143.000 156.000 36.000 362.000 -535.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.2 1.1 1.8 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.1 0.5 0.1
Soliditet -91.5 -86.3 -58.2
Resultatgrad 2 1.4 -3.7 -9.2 -19.0
Rentedekningsgrad 1.3 1.1 -5.8 -4.8 -7.9
Gjeldsgrad -1.9 -2.1 -1.8 -2.2 -2.7
Total kapitalrentabilitet 9 4.4 -15.2 -25.6 -50.6
Signatur
13.05.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.05.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex