Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fbh AS
Juridisk navn:  Fbh AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92685816
Olav Magnussons Veg 10A Olav Magnussons Veg 10A Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 992529679
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 3/7/2008 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
470.96%
Egenkapital  
  
107.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 4.522.000 792.000 720.000 833.000 868.000
Egenkapital: 8.731.000 4.209.000 3.766.000 3.497.000 3.464.000
Regnskap for  Fbh AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -11.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 4.734.000 800.000 730.000 849.000 888.000
Finanskostnader -200.000 -3.000 -4.000 -10.000 -15.000
Finans 4.534.000 797.000 726.000 839.000 873.000
Resultat før skatt 4.522.000 792.000 720.000 833.000 868.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.522.000 792.000 720.000 833.000 868.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.380.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000
Sum omløpsmidler 7.355.000 928.000 847.000 992.000 1.390.000
Sum eiendeler 8.735.000 4.528.000 4.447.000 4.592.000 4.990.000
Sum opptjent egenkapital 8.221.000 4.099.000 3.656.000 3.387.000 3.354.000
Sum egenkapital 8.731.000 4.209.000 3.766.000 3.497.000 3.464.000
Sum langsiktig gjeld 0 314.000 675.000 1.090.000 1.520.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 8.735.000 4.529.000 4.447.000 4.593.000 4.990.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Driftskostnader -11.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -11.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 4.734.000 800.000 730.000 849.000 888.000
Finanskostnader -200.000 -3.000 -4.000 -10.000 -15.000
Finans 4.534.000 797.000 726.000 839.000 873.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.522.000 792.000 720.000 833.000 868.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.380.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000
Sum anleggsmidler 1.380.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 763.000 800.000 728.000 838.000 881.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.592.000 128.000 119.000 154.000 508.000
Sum omløpsmidler 7.355.000 928.000 847.000 992.000 1.390.000
Sum eiendeler 8.735.000 4.528.000 4.447.000 4.592.000 4.990.000
Sum opptjent egenkapital 8.221.000 4.099.000 3.656.000 3.387.000 3.354.000
Sum egenkapital 8.731.000 4.209.000 3.766.000 3.497.000 3.464.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 314.000 675.000 1.090.000 1.520.000
Leverandørgjeld 0 6.000 6.000 6.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 8.735.000 4.529.000 4.447.000 4.593.000 4.990.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.351.000 922.000 841.000 986.000 1.384.000
Likviditetsgrad 1 1838.8 154.7 141.2 165.3 231.7
Likviditetsgrad 2 1838.8 154.7 141.2 165.4 231.7
Soliditet 1 92.9 84.7 76.1 69.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -1.5 84.3 58.8
Gjeldsgrad 0 0.1 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 54.1 17.5 16.3 18.4 17.7
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex