Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Feddie Distillery As
Juridisk navn:  Feddie Distillery As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 85 Muren 1 Fax:
5948 Fedje 5947 Fedje
Fylke: Kommune:
Hordaland Fedje
Org.nr: 817719562
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/5/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Blom & Fossan As
Regnskapsfører: Økoplan A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-4514.29%
Egenkapital  
  
-5872.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 53.000 0
Resultat: -646.000 -14.000
Egenkapital: -635.000 11.000
Regnskap for  Feddie Distillery As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 53.000 0
Driftskostnader -663.000 -14.000
Driftsresultat -610.000 -14.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -36.000 0
Finans -36.000 0
Resultat før skatt -646.000 -14.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -646.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000.000 0
Sum omløpsmidler 1.152.000 11.000
Sum eiendeler 5.152.000 11.000
Sum opptjent egenkapital -659.000 -14.000
Sum egenkapital -635.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 5.240.000 0
Sum kortsiktig gjeld 547.000 0
Sum gjeld og egenkapital 5.152.000 10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 53.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 53.000 0
Varekostnad 0 0
Lønninger -262.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -401.000 -14.000
Driftskostnader -663.000 -14.000
Driftsresultat -610.000 -14.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -36.000 0
Finans -36.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -646.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 4.000.000 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 4.000.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 4.000.000 0
Varebeholdning 103.000 0
Kundefordringer 67.000 0
Andre fordringer 898.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 85.000 11.000
Sum omløpsmidler 1.152.000 11.000
Sum eiendeler 5.152.000 11.000
Sum opptjent egenkapital -659.000 -14.000
Sum egenkapital -635.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.240.000 0
Leverandørgjeld 99.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 77.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 371.000 0
Sum kortsiktig gjeld 547.000 0
Sum gjeld og egenkapital 5.152.000 10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 605.000 11.000
Likviditetsgrad 1 2.1
Likviditetsgrad 2 1.9 0
Soliditet -12.3 1
Resultatgrad -1150.9
Rentedekningsgrad -16.9
Gjeldsgrad -9.1 0
Total kapitalrentabilitet -11.8 -127.3
Signatur
11.09.2018
SIGNATUR
KOPPANG ANNE KRISTI
Prokurister
11.09.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex