Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fedje Eiendomsselskap AS
Juridisk navn:  Fedje Eiendomsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56165050
Fax: 56164103
5947 Fedje 5947 Fedje
Fylke: Kommune:
Vestland Fedje
Org.nr: 976773756
Aksjekapital: 246.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/13/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Odda Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
707.51%
Resultat  
  
3445.37%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.359.000 1.159.000 1.119.000 1.046.000 1.603.000
Resultat: 8.048.000 227.000 399.000 290.000 373.000
Egenkapital: 0 3.039.000 2.876.000 2.862.000 2.934.000
Regnskap for  Fedje Eiendomsselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.359.000 1.159.000 1.119.000 1.046.000 1.603.000
Driftskostnader -1.304.000 -900.000 -690.000 -719.000 -1.201.000
Driftsresultat 8.055.000 259.000 429.000 327.000 402.000
Finansinntekter 24.000 9.000 16.000 15.000 27.000
Finanskostnader -31.000 -41.000 -46.000 -52.000 -56.000
Finans -7.000 -32.000 -30.000 -37.000 -29.000
Resultat før skatt 8.048.000 227.000 399.000 290.000 373.000
Skattekostnad -1.771.000 -64.000 -108.000 -85.000 -125.000
Årsresultat 6.278.000 163.000 291.000 205.000 248.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 4.091.000 4.455.000 4.809.000 5.156.000
Sum omløpsmidler 0 1.842.000 2.209.000 2.029.000 1.749.000
Sum eiendeler 0 5.933.000 6.664.000 6.838.000 6.905.000
Sum opptjent egenkapital 0 2.817.000 2.654.000 2.640.000 2.712.000
Sum egenkapital 0 3.039.000 2.876.000 2.862.000 2.934.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.848.000 3.207.000 3.548.000 3.877.000
Sum kortsiktig gjeld 0 46.000 582.000 429.000 95.000
Sum gjeld og egenkapital 0 5.933.000 6.665.000 6.839.000 6.906.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 118.000 222.000 253.000 190.000 2.000
Andre inntekter 9.241.000 936.000 866.000 855.000 1.601.000
Driftsinntekter 9.359.000 1.159.000 1.119.000 1.046.000 1.603.000
Varekostnad 0 0 -166.000 -2.000 0
Lønninger -185.000 -73.000 -73.000 -44.000 -22.000
Avskrivning -281.000 -338.000 -338.000 -343.000 -330.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -813.000 -273.000 -279.000 -255.000 -849.000
Driftskostnader -1.304.000 -900.000 -690.000 -719.000 -1.201.000
Driftsresultat 8.055.000 259.000 429.000 327.000 402.000
Finansinntekter 24.000 9.000 16.000 15.000 27.000
Finanskostnader -31.000 -41.000 -46.000 -52.000 -56.000
Finans -7.000 -32.000 -30.000 -37.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -9.095.000 0 -277.000 -277.000 0
Årsresultat 6.278.000 163.000 291.000 205.000 248.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 251.000 278.000 294.000 298.000
Fast eiendom 0 3.840.000 4.177.000 4.515.000 4.853.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 5.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 3.840.000 4.177.000 4.515.000 4.858.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 4.091.000 4.455.000 4.809.000 5.156.000
Varebeholdning 0 25.000 241.000 75.000 0
Kundefordringer 0 45.000 82.000 132.000 1.000
Andre fordringer 0 63.000 91.000 58.000 56.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.709.000 1.795.000 1.764.000 1.692.000
Sum omløpsmidler 0 1.842.000 2.209.000 2.029.000 1.749.000
Sum eiendeler 0 5.933.000 6.664.000 6.838.000 6.905.000
Sum opptjent egenkapital 0 2.817.000 2.654.000 2.640.000 2.712.000
Sum egenkapital 0 3.039.000 2.876.000 2.862.000 2.934.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.848.000 3.207.000 3.548.000 3.877.000
Leverandørgjeld 0 1.000 169.000 5.000 1.000
Betalbar skatt 0 37.000 91.000 81.000 74.000
Skyldig offentlige avgifter 0 3.000 1.000 26.000 -2.000
Utbytte -9.095.000 0 -277.000 -277.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 6.000 44.000 40.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 0 46.000 582.000 429.000 95.000
Sum gjeld og egenkapital 0 5.933.000 6.665.000 6.839.000 6.906.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 1.796.000 1.627.000 1.600.000 1.654.000
Likviditetsgrad 1 40 3.8 4.7 18.4
Likviditetsgrad 2 0 39.5 3.4 4.6 18.5
Soliditet 51.2 43.2 41.8 42.5
Resultatgrad 86.1 22.3 38.3 31.3 25.1
Rentedekningsgrad 259.8 6.3 9.3 6.3 7.7
Gjeldsgrad 1 1.3 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 4.5 6.7 5 6.2
Signatur
21.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex