Fedje Eiendomsselskap AS
Juridisk navn:  Fedje Eiendomsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56165050
Fax: 56164103
5947 Fedje 5947 Fedje
Fylke: Kommune:
Hordaland Fedje
Org.nr: 976773756
Aksjekapital: 246.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/13/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Odda Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.57%
Resultat  
  
-43.11%
Egenkapital  
  
5.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.159.000 1.119.000 1.046.000 1.603.000 1.477.000
Resultat: 227.000 399.000 290.000 373.000 1.068.000
Egenkapital: 3.039.000 2.876.000 2.862.000 2.934.000 2.685.000
Regnskap for  Fedje Eiendomsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.159.000 1.119.000 1.046.000 1.603.000 1.477.000
Driftskostnader -900.000 -690.000 -719.000 -1.201.000 -426.000
Driftsresultat 259.000 429.000 327.000 402.000 1.051.000
Finansinntekter 9.000 16.000 15.000 27.000 52.000
Finanskostnader -41.000 -46.000 -52.000 -56.000 -35.000
Finans -32.000 -30.000 -37.000 -29.000 17.000
Resultat før skatt 227.000 399.000 290.000 373.000 1.068.000
Skattekostnad -64.000 -108.000 -85.000 -125.000 -289.000
Årsresultat 163.000 291.000 205.000 248.000 780.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.091.000 4.455.000 4.809.000 5.156.000 5.037.000
Sum omløpsmidler 1.842.000 2.209.000 2.029.000 1.749.000 2.650.000
Sum eiendeler 5.933.000 6.664.000 6.838.000 6.905.000 7.687.000
Sum opptjent egenkapital 2.817.000 2.654.000 2.640.000 2.712.000 2.464.000
Sum egenkapital 3.039.000 2.876.000 2.862.000 2.934.000 2.685.000
Sum langsiktig gjeld 2.848.000 3.207.000 3.548.000 3.877.000 3.576.000
Sum kortsiktig gjeld 46.000 582.000 429.000 95.000 1.427.000
Sum gjeld og egenkapital 5.933.000 6.665.000 6.839.000 6.906.000 7.689.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 222.000 253.000 190.000 2.000 0
Andre inntekter 936.000 866.000 855.000 1.601.000 1.477.000
Driftsinntekter 1.159.000 1.119.000 1.046.000 1.603.000 1.477.000
Varekostnad 0 -166.000 -2.000 0 0
Lønninger -73.000 -73.000 -44.000 -22.000 0
Avskrivning -338.000 -338.000 -343.000 -330.000 -316.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -273.000 -279.000 -255.000 -849.000 -110.000
Driftskostnader -900.000 -690.000 -719.000 -1.201.000 -426.000
Driftsresultat 259.000 429.000 327.000 402.000 1.051.000
Finansinntekter 9.000 16.000 15.000 27.000 52.000
Finanskostnader -41.000 -46.000 -52.000 -56.000 -35.000
Finans -32.000 -30.000 -37.000 -29.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -277.000 -277.000 0 -554.000
Årsresultat 163.000 291.000 205.000 248.000 780.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 251.000 278.000 294.000 298.000 349.000
Fast eiendom 3.840.000 4.177.000 4.515.000 4.853.000 4.672.000
Maskiner anlegg 0 0 0 5.000 16.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.840.000 4.177.000 4.515.000 4.858.000 4.688.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.091.000 4.455.000 4.809.000 5.156.000 5.037.000
Varebeholdning 25.000 241.000 75.000 0 0
Kundefordringer 45.000 82.000 132.000 1.000 435.000
Andre fordringer 63.000 91.000 58.000 56.000 56.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.709.000 1.795.000 1.764.000 1.692.000 2.159.000
Sum omløpsmidler 1.842.000 2.209.000 2.029.000 1.749.000 2.650.000
Sum eiendeler 5.933.000 6.664.000 6.838.000 6.905.000 7.687.000
Sum opptjent egenkapital 2.817.000 2.654.000 2.640.000 2.712.000 2.464.000
Sum egenkapital 3.039.000 2.876.000 2.862.000 2.934.000 2.685.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.848.000 3.207.000 3.548.000 3.877.000 3.576.000
Leverandørgjeld 1.000 169.000 5.000 1.000 12.000
Betalbar skatt 37.000 91.000 81.000 74.000 263.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 1.000 26.000 -2.000 231.000
Utbytte 0 -277.000 -277.000 0 -554.000
Annen kortsiktig gjeld 6.000 44.000 40.000 22.000 367.000
Sum kortsiktig gjeld 46.000 582.000 429.000 95.000 1.427.000
Sum gjeld og egenkapital 5.933.000 6.665.000 6.839.000 6.906.000 7.689.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.796.000 1.627.000 1.600.000 1.654.000 1.223.000
Likviditetsgrad 1 40 3.8 4.7 18.4 1.9
Likviditetsgrad 2 39.5 3.4 4.6 18.5 1.9
Soliditet 51.2 43.2 41.8 42.5 34.9
Resultatgrad 22.3 38.3 31.3 25.1 71.2
Rentedekningsgrad 6.3 9.3 6.3 7.7 31.5
Gjeldsgrad 1 1.3 1.4 1.4 1.9
Total kapitalrentabilitet 4.5 6.7 5 6.2 14.3
Signatur
04.09.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex