Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fedje Fryseri AS
Juridisk navn:  Fedje Fryseri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56164310
Fax:
5947 Fedje 5947 Fedje
Fylke: Kommune:
Hordaland Fedje
Org.nr: 967002119
Aksjekapital: 4.110.000 NOK
Etableringsdato: 6/17/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mv Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.58%
Resultat  
  
-35.69%
Egenkapital  
  
16.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.075.000 1.048.000 426.000 95.000 160.000
Resultat: 391.000 608.000 -681.000 -15.000 120.000
Egenkapital: 2.817.000 2.426.000 1.818.000 299.000 314.000
Regnskap for  Fedje Fryseri AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.075.000 1.048.000 426.000 95.000 160.000
Driftskostnader -415.000 -151.000 -937.000 -73.000 -40.000
Driftsresultat 660.000 897.000 -510.000 22.000 120.000
Finansinntekter 0 0 3.000 1.000 0
Finanskostnader -269.000 -289.000 -174.000 -38.000 0
Finans -269.000 -289.000 -171.000 -37.000 0
Resultat før skatt 391.000 608.000 -681.000 -15.000 120.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 391.000 608.000 -681.000 -15.000 120.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.062.000 9.199.000 8.634.000 1.395.000 331.000
Sum omløpsmidler 369.000 344.000 854.000 548.000 19.000
Sum eiendeler 9.431.000 9.543.000 9.488.000 1.943.000 350.000
Sum opptjent egenkapital -1.293.000 -1.684.000 -2.292.000 -1.611.000 -1.596.000
Sum egenkapital 2.817.000 2.426.000 1.818.000 299.000 314.000
Sum langsiktig gjeld 6.241.000 6.819.000 7.397.000 1.500.000 0
Sum kortsiktig gjeld 372.000 298.000 272.000 144.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 9.430.000 9.543.000 9.487.000 1.943.000 350.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 26.000 75.000 0 0
Andre inntekter 1.075.000 1.023.000 351.000 95.000 160.000
Driftsinntekter 1.075.000 1.048.000 426.000 95.000 160.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -277.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -138.000 -151.000 -937.000 -73.000 -40.000
Driftskostnader -415.000 -151.000 -937.000 -73.000 -40.000
Driftsresultat 660.000 897.000 -510.000 22.000 120.000
Finansinntekter 0 0 3.000 1.000 0
Finanskostnader -269.000 -289.000 -174.000 -38.000 0
Finans -269.000 -289.000 -171.000 -37.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 391.000 608.000 -681.000 -15.000 120.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.062.000 9.199.000 8.634.000 1.395.000 331.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.062.000 9.199.000 8.634.000 1.395.000 331.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.062.000 9.199.000 8.634.000 1.395.000 331.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 209.000 118.000 129.000 20.000 0
Andre fordringer 3.000 3.000 635.000 9.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 156.000 223.000 90.000 519.000 19.000
Sum omløpsmidler 369.000 344.000 854.000 548.000 19.000
Sum eiendeler 9.431.000 9.543.000 9.488.000 1.943.000 350.000
Sum opptjent egenkapital -1.293.000 -1.684.000 -2.292.000 -1.611.000 -1.596.000
Sum egenkapital 2.817.000 2.426.000 1.818.000 299.000 314.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.241.000 6.819.000 7.397.000 1.500.000 0
Leverandørgjeld 81.000 100.000 80.000 13.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 22.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 250.000 176.000 193.000 131.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 372.000 298.000 272.000 144.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 9.430.000 9.543.000 9.487.000 1.943.000 350.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.000 46.000 582.000 404.000 -17.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 3.1 3.8 0.5
Likviditetsgrad 2 1 1.2 3.1 3.9 0.6
Soliditet 29.9 25.4 19.2 15.4 89.7
Resultatgrad 61.4 85.6 -119.7 23.2 75.0
Rentedekningsgrad 2.5 3.1 -2.9 0.6
Gjeldsgrad 2.3 2.9 4.2 5.5 0.1
Total kapitalrentabilitet 7 9.4 -5.3 1.2 34.3
Signatur
29.12.2016
STYRETS FORMANN ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex