Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fedje Handel AS
Juridisk navn:  Fedje Handel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56164300
Fax: 56164356
5947 Fedje 5947 Fedje
Fylke: Kommune:
Hordaland Fedje
Org.nr: 986984348
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 6/16/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Molde Revisjon As
Regnskapsfører: Coop Norge Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.65%
Resultat  
  
-91.32%
Egenkapital  
  
-13.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 17.984.000 18.285.000 17.323.000 16.645.000 17.094.000
Resultat: 19.000 219.000 -22.000 -230.000 -23.000
Egenkapital: 374.000 434.000 215.000 238.000 470.000
Regnskap for  Fedje Handel AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 17.984.000 18.285.000 17.323.000 16.645.000 17.094.000
Driftskostnader -17.921.000 -18.004.000 -17.318.000 -16.867.000 -17.097.000
Driftsresultat 64.000 282.000 5.000 -222.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 17.000 17.000
Finanskostnader -44.000 -63.000 -28.000 -25.000 -38.000
Finans -44.000 -63.000 -28.000 -8.000 -21.000
Resultat før skatt 19.000 219.000 -22.000 -230.000 -23.000
Skattekostnad -80.000 0 0 -3.000 6.000
Årsresultat -60.000 219.000 -22.000 -233.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.102.000 1.292.000 1.597.000 1.021.000 1.007.000
Sum omløpsmidler 2.365.000 2.190.000 2.971.000 1.796.000 1.792.000
Sum eiendeler 3.467.000 3.482.000 4.568.000 2.817.000 2.799.000
Sum opptjent egenkapital 120.000 180.000 -39.000 -16.000 216.000
Sum egenkapital 374.000 434.000 215.000 238.000 470.000
Sum langsiktig gjeld 990.000 1.003.000 1.093.000 110.000 216.000
Sum kortsiktig gjeld 2.103.000 2.045.000 3.261.000 2.469.000 2.112.000
Sum gjeld og egenkapital 3.467.000 3.482.000 4.569.000 2.817.000 2.798.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.477.000 17.884.000 17.168.000 16.525.000 17.094.000
Andre inntekter 507.000 401.000 155.000 120.000 0
Driftsinntekter 17.984.000 18.285.000 17.323.000 16.645.000 17.094.000
Varekostnad -13.697.000 -13.685.000 -13.072.000 -12.735.000 -13.011.000
Lønninger -2.444.000 -2.432.000 -2.314.000 -2.080.000 -2.188.000
Avskrivning -242.000 -237.000 -45.000 -23.000 -22.000
Nedskrivning 0 -21.000 0 0 0
Andre driftskostnader -1.538.000 -1.629.000 -1.887.000 -2.029.000 -1.876.000
Driftskostnader -17.921.000 -18.004.000 -17.318.000 -16.867.000 -17.097.000
Driftsresultat 64.000 282.000 5.000 -222.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 17.000 17.000
Finanskostnader -44.000 -63.000 -28.000 -25.000 -38.000
Finans -44.000 -63.000 -28.000 -8.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -60.000 219.000 -22.000 -233.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 86.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.009.000 1.286.000 1.593.000 117.000 140.000
Sum varige driftsmidler 1.096.000 1.286.000 1.593.000 117.000 140.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 6.000 4.000 904.000 867.000
Sum anleggsmidler 1.102.000 1.292.000 1.597.000 1.021.000 1.007.000
Varebeholdning 1.165.000 1.372.000 1.677.000 1.223.000 1.061.000
Kundefordringer 87.000 68.000 23.000 0 242.000
Andre fordringer 41.000 40.000 576.000 6.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.071.000 710.000 695.000 568.000 469.000
Sum omløpsmidler 2.365.000 2.190.000 2.971.000 1.796.000 1.792.000
Sum eiendeler 3.467.000 3.482.000 4.568.000 2.817.000 2.799.000
Sum opptjent egenkapital 120.000 180.000 -39.000 -16.000 216.000
Sum egenkapital 374.000 434.000 215.000 238.000 470.000
Sum avsetninger til forpliktelser 80.000 0 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 990.000 1.003.000 1.093.000 110.000 216.000
Leverandørgjeld 892.000 916.000 2.036.000 1.051.000 834.000
Betalbar skatt 0 0 0 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 174.000 221.000 119.000 179.000 225.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.038.000 909.000 1.106.000 1.234.000 1.053.000
Sum kortsiktig gjeld 2.103.000 2.045.000 3.261.000 2.469.000 2.112.000
Sum gjeld og egenkapital 3.467.000 3.482.000 4.569.000 2.817.000 2.798.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 262.000 145.000 -290.000 -673.000 -320.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 0.9 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.4 0.3 0.4
Soliditet 10.8 12.5 4.7 8.4 16.8
Resultatgrad 0.4 1.5 0 -1.3 0.0
Rentedekningsgrad 1.5 4.5 0.2 -8.2 0.4
Gjeldsgrad 8.3 7 20.3 10.8 5.0
Total kapitalrentabilitet 1.8 8.1 0.1 -7.3 0.5
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex