Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fedje Invest AS
Juridisk navn:  Fedje Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
5947 Fedje 5947 Fedje
Fylke: Kommune:
Hordaland Fedje
Org.nr: 983657877
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 8/30/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Mv Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1748.95%
Egenkapital  
  
1919.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.668.000 0 0 0 0
Resultat: 3.133.000 -190.000 -617.000 -187.000 132.000
Egenkapital: 2.767.000 137.000 327.000 945.000 1.132.000
Regnskap for  Fedje Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.668.000 0 0 0 0
Driftskostnader -249.000 -76.000 -47.000 -31.000 -35.000
Driftsresultat 4.420.000 -76.000 -47.000 -31.000 -35.000
Finansinntekter -425.000 229.000 134.000 272.000 634.000
Finanskostnader -862.000 -344.000 -703.000 -428.000 -468.000
Finans -1.287.000 -115.000 -569.000 -156.000 166.000
Resultat før skatt 3.133.000 -190.000 -617.000 -187.000 132.000
Skattekostnad -558.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.574.000 -190.000 -617.000 -187.000 132.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.006.000 1.882.000 1.882.000 876.000 876.000
Sum omløpsmidler 3.163.000 1.280.000 656.000 2.069.000 1.158.000
Sum eiendeler 4.169.000 3.162.000 2.538.000 2.945.000 2.034.000
Sum opptjent egenkapital 2.517.000 -113.000 77.000 695.000 882.000
Sum egenkapital 2.767.000 137.000 327.000 945.000 1.132.000
Sum langsiktig gjeld 558.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 844.000 3.025.000 2.211.000 2.001.000 902.000
Sum gjeld og egenkapital 4.169.000 3.162.000 2.538.000 2.946.000 2.034.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 4.668.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.668.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -249.000 -76.000 -47.000 -31.000 -35.000
Driftskostnader -249.000 -76.000 -47.000 -31.000 -35.000
Driftsresultat 4.420.000 -76.000 -47.000 -31.000 -35.000
Finansinntekter -425.000 229.000 134.000 272.000 634.000
Finanskostnader -862.000 -344.000 -703.000 -428.000 -468.000
Finans -1.287.000 -115.000 -569.000 -156.000 166.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.574.000 -190.000 -617.000 -187.000 132.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.006.000 1.882.000 1.882.000 876.000 876.000
Sum anleggsmidler 1.006.000 1.882.000 1.882.000 876.000 876.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 110.000 10.000 138.000 898.000 1.152.000
Sum investeringer 1.169.000 1.263.000 513.000 1.164.000 0
Kasse, bank 1.885.000 7.000 5.000 7.000 5.000
Sum omløpsmidler 3.163.000 1.280.000 656.000 2.069.000 1.158.000
Sum eiendeler 4.169.000 3.162.000 2.538.000 2.945.000 2.034.000
Sum opptjent egenkapital 2.517.000 -113.000 77.000 695.000 882.000
Sum egenkapital 2.767.000 137.000 327.000 945.000 1.132.000
Sum avsetninger til forpliktelser 558.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 558.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 3.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 837.000 3.022.000 2.211.000 2.001.000 902.000
Sum kortsiktig gjeld 844.000 3.025.000 2.211.000 2.001.000 902.000
Sum gjeld og egenkapital 4.169.000 3.162.000 2.538.000 2.946.000 2.034.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.319.000 -1.745.000 -1.555.000 68.000 256.000
Likviditetsgrad 1 3.7 0.4 0.3 1.0 1.3
Likviditetsgrad 2 3.7 0.4 0.3 1.1 1.3
Soliditet 66.4 4.3 12.9 32.1 55.7
Resultatgrad 94.7
Rentedekningsgrad 5.1 -0.2 -0.1 0.6 1.3
Gjeldsgrad 0.5 22.1 6.8 2.1 0.8
Total kapitalrentabilitet 95.8 4.8 3.4 8.2 29.4
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex