Fedje Landhandleri As
Juridisk navn:  Fedje Landhandleri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Mulevegen 4 Mulevegen 4 Fax:
5947 Fedje 5947 Fedje
Fylke: Kommune:
Hordaland Fedje
Org.nr: 918546529
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/1/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Total Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.24%
Resultat  
  
-161.8%
Egenkapital  
  
-52.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.502.000 1.655.000
Resultat: -110.000 178.000
Egenkapital: 79.000 165.000
Regnskap for  Fedje Landhandleri As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.502.000 1.655.000
Driftskostnader -1.612.000 -1.475.000
Driftsresultat -110.000 178.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt -110.000 178.000
Skattekostnad 24.000 -43.000
Årsresultat -86.000 135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 57.000 34.000
Sum omløpsmidler 155.000 227.000
Sum eiendeler 212.000 261.000
Sum opptjent egenkapital 49.000 135.000
Sum egenkapital 79.000 165.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 133.000 95.000
Sum gjeld og egenkapital 212.000 260.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.470.000 1.442.000
Andre inntekter 33.000 213.000
Driftsinntekter 1.502.000 1.655.000
Varekostnad -1.146.000 -972.000
Lønninger -197.000 -146.000
Avskrivning -7.000 -8.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -262.000 -349.000
Driftskostnader -1.612.000 -1.475.000
Driftsresultat -110.000 178.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -86.000 135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 24.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 27.000 34.000
Sum varige driftsmidler 27.000 34.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 0
Sum anleggsmidler 57.000 34.000
Varebeholdning 82.000 213.000
Kundefordringer 9.000 5.000
Andre fordringer 0 1.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 64.000 8.000
Sum omløpsmidler 155.000 227.000
Sum eiendeler 212.000 261.000
Sum opptjent egenkapital 49.000 135.000
Sum egenkapital 79.000 165.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld -5.000 13.000
Betalbar skatt 13.000 43.000
Skyldig offentlige avgifter 6.000 -20.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 119.000 59.000
Sum kortsiktig gjeld 133.000 95.000
Sum gjeld og egenkapital 212.000 260.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.000 132.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.1
Soliditet 37.3 63.5
Resultatgrad -7.3 10.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7 0.6
Total kapitalrentabilitet -51.9 68.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex