Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fedje Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Fedje Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56164148
C/O Samnøy Kjell Arve C/O Kjell Arve Samnøy Fax:
5947 Fedje 5947 Fedje
Fylke: Kommune:
Hordaland Fedje
Org.nr: 988202665
Aksjekapital: 105.000 NOK
Etableringsdato: 4/26/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mv Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-100%
Egenkapital  
  
-0.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -2.000 -1.000 0 9.000 21.000
Egenkapital: 1.574.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.566.000
Regnskap for  Fedje Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -6.000 -7.000 -7.000 -10.000
Driftsresultat -6.000 -6.000 -7.000 -7.000 -10.000
Finansinntekter 4.000 5.000 6.000 16.000 31.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 5.000 6.000 16.000 31.000
Resultat før skatt -2.000 -1.000 0 9.000 21.000
Skattekostnad 1.000 1.000 1.000 0 -6.000
Årsresultat -1.000 0 1.000 9.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 5.000 0 506.000
Sum omløpsmidler 1.589.000 1.595.000 1.595.000 1.610.000 1.110.000
Sum eiendeler 1.589.000 1.595.000 1.600.000 1.610.000 1.616.000
Sum opptjent egenkapital 1.469.000 1.470.000 1.470.000 1.470.000 1.461.000
Sum egenkapital 1.574.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.566.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 15.000 20.000 26.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 4.000 5.000 10.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 1.589.000 1.594.000 1.600.000 1.611.000 1.616.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -6.000 -7.000 -7.000 -10.000
Driftskostnader -6.000 -6.000 -7.000 -7.000 -10.000
Driftsresultat -6.000 -6.000 -7.000 -7.000 -10.000
Finansinntekter 4.000 5.000 6.000 16.000 31.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 5.000 6.000 16.000 31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 0 1.000 9.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 5.000 0 506.000
Sum anleggsmidler 0 0 5.000 0 506.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 70.000 70.000 70.000 70.000 20.000
Sum investeringer 1.006.000 1.006.000 1.006.000 506.000 0
Kasse, bank 513.000 519.000 519.000 1.034.000 1.090.000
Sum omløpsmidler 1.589.000 1.595.000 1.595.000 1.610.000 1.110.000
Sum eiendeler 1.589.000 1.595.000 1.600.000 1.610.000 1.616.000
Sum opptjent egenkapital 1.469.000 1.470.000 1.470.000 1.470.000 1.461.000
Sum egenkapital 1.574.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.566.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 15.000 20.000 26.000 35.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.000 15.000 20.000 26.000 35.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 3.000 4.000 5.000 9.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 4.000 5.000 10.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 1.589.000 1.594.000 1.600.000 1.611.000 1.616.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.586.000 1.591.000 1.590.000 1.600.000 1.095.000
Likviditetsgrad 1 529.7 398.8 3 161.0 74.0
Likviditetsgrad 2 529.7 398.8 3 161.1 74.1
Soliditet 99.1 98.8 98.4 97.8 96.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.1 -0.1 -0.1 0.6 1.3
Signatur
12.12.2011
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex