Feforkampen Eiendomsutvikling AS
Juridisk navn:  Feforkampen Eiendomsutvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61284430
Fryavegen 80 Fryavegen 80 Fax:
2630 Ringebu 2630 Ringebu
Fylke: Kommune:
Oppland Ringebu
Org.nr: 989945637
Aksjekapital: 2.700.000 NOK
Etableringsdato: 3/24/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Gudbrandsdal Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
38.1%
Egenkapital  
  
219.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -26.000 -42.000 -44.000 -82.000 -61.000
Egenkapital: 573.000 -479.000 -437.000 -393.000 -311.000
Regnskap for  Feforkampen Eiendomsutvikling AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -25.000 -20.000 -13.000 -17.000 -25.000
Driftsresultat -25.000 -20.000 -13.000 -17.000 -25.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -22.000 -31.000 -65.000 -37.000
Finans -1.000 -22.000 -31.000 -65.000 -37.000
Resultat før skatt -26.000 -42.000 -44.000 -82.000 -61.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 -42.000 -44.000 -82.000 -61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.783.000 1.783.000 2.383.000 2.383.000 2.383.000
Sum omløpsmidler 6.000 6.000 42.000 87.000 158.000
Sum eiendeler 1.789.000 1.789.000 2.425.000 2.470.000 2.541.000
Sum opptjent egenkapital -2.127.000 -3.179.000 -3.137.000 -3.093.000 -3.011.000
Sum egenkapital 573.000 -479.000 -437.000 -393.000 -311.000
Sum langsiktig gjeld 1.195.000 2.228.000 2.828.000 2.828.000 2.816.000
Sum kortsiktig gjeld 21.000 40.000 33.000 35.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 1.789.000 1.789.000 2.424.000 2.470.000 2.541.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -20.000 -13.000 -17.000 -25.000
Driftskostnader -25.000 -20.000 -13.000 -17.000 -25.000
Driftsresultat -25.000 -20.000 -13.000 -17.000 -25.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -22.000 -31.000 -65.000 -37.000
Finans -1.000 -22.000 -31.000 -65.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 -42.000 -44.000 -82.000 -61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.783.000 1.783.000 2.383.000 2.383.000 2.383.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.783.000 1.783.000 2.383.000 2.383.000 2.383.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.783.000 1.783.000 2.383.000 2.383.000 2.383.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 6.000 42.000 87.000 158.000
Sum omløpsmidler 6.000 6.000 42.000 87.000 158.000
Sum eiendeler 1.789.000 1.789.000 2.425.000 2.470.000 2.541.000
Sum opptjent egenkapital -2.127.000 -3.179.000 -3.137.000 -3.093.000 -3.011.000
Sum egenkapital 573.000 -479.000 -437.000 -393.000 -311.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.195.000 2.228.000 2.828.000 2.828.000 2.816.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 40.000 33.000 35.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 21.000 40.000 33.000 35.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 1.789.000 1.789.000 2.424.000 2.470.000 2.541.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -15.000 -34.000 9.000 52.000 122.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 1.3 2.5 4.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 1.3 2.5 4.4
Soliditet 3 -26.8 -15.9 -12.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.9 -0.4 -0.3 -0.7
Gjeldsgrad 2.1 -4.7 -6.5 -7.3 -9.2
Total kapitalrentabilitet -1.4 -1.1 -0.5 -0.7 -1.0
Signatur
05.11.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.11.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex