Feleti Ita Group As
Juridisk navn:  Feleti Ita Group As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Søndre Ravnedalen 28 Søndre Ravnedalen 28 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 998895677
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/28/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-75.55%
Resultat  
  
-26.97%
Egenkapital  
  
77.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 56.000 229.000 0 215.000 0
Resultat: 65.000 89.000 -36.000 127.000 -11.000
Egenkapital: 140.000 79.000 17.000 53.000 -59.000
Regnskap for  Feleti Ita Group As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 56.000 229.000 0 215.000 0
Driftskostnader -38.000 -105.000 -36.000 -92.000 -14.000
Driftsresultat 18.000 125.000 -36.000 122.000 -14.000
Finansinntekter 47.000 0 0 5.000 3.000
Finanskostnader 0 -36.000 0 0 0
Finans 47.000 -36.000 0 5.000 3.000
Resultat før skatt 65.000 89.000 -36.000 127.000 -11.000
Skattekostnad -5.000 -36.000 0 -14.000 0
Årsresultat 61.000 52.000 -36.000 112.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 80.000 63.000 52.000 52.000 52.000
Sum omløpsmidler 79.000 91.000 2.000 52.000 51.000
Sum eiendeler 159.000 154.000 54.000 104.000 103.000
Sum opptjent egenkapital 100.000 39.000 -14.000 22.000 -90.000
Sum egenkapital 140.000 79.000 17.000 53.000 -59.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.000 75.000 37.000 51.000 162.000
Sum gjeld og egenkapital 159.000 154.000 54.000 104.000 103.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 56.000 229.000 0 162.000 0
Andre inntekter 0 0 0 53.000 0
Driftsinntekter 56.000 229.000 0 215.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.000 -105.000 -36.000 -92.000 -14.000
Driftskostnader -38.000 -105.000 -36.000 -92.000 -14.000
Driftsresultat 18.000 125.000 -36.000 122.000 -14.000
Finansinntekter 47.000 0 0 5.000 3.000
Finanskostnader 0 -36.000 0 0 0
Finans 47.000 -36.000 0 5.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 61.000 52.000 -36.000 112.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 80.000 63.000 52.000 52.000 52.000
Sum anleggsmidler 80.000 63.000 52.000 52.000 52.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 26.000 26.000 0 0 0
Andre fordringer 51.000 26.000 1.000 50.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 39.000 1.000 2.000 0
Sum omløpsmidler 79.000 91.000 2.000 52.000 51.000
Sum eiendeler 159.000 154.000 54.000 104.000 103.000
Sum opptjent egenkapital 100.000 39.000 -14.000 22.000 -90.000
Sum egenkapital 140.000 79.000 17.000 53.000 -59.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 3.000 16.000 0 55.000
Betalbar skatt 5.000 36.000 14.000 14.000 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 35.000 0 23.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 7.000 13.000 108.000
Sum kortsiktig gjeld 19.000 75.000 37.000 51.000 162.000
Sum gjeld og egenkapital 159.000 154.000 54.000 104.000 103.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 60.000 16.000 -35.000 1.000 -111.000
Likviditetsgrad 1 4.2 1.2 0.1 1.0 0.3
Likviditetsgrad 2 4.2 1.2 0.1 1.1 0.4
Soliditet 88.1 51.3 31.5 51.0 -57.3
Resultatgrad 32.1 54.6 56.7
Rentedekningsgrad 3.5
Gjeldsgrad 0.1 0.9 2.2 1.0 -2.7
Total kapitalrentabilitet 40.9 81.2 -66.7 122.1 -10.7
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex