Fellini Frisør AS
Juridisk navn:  Fellini Frisør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66801687
Kolbotnveien 5 Kolbotnveien 5 Fax: 66801687
1410 Kolbotn 1410 Kolbotn
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 981572289
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/30/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Ski As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.13%
Resultat  
  
-21.71%
Egenkapital  
  
-30.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.861.000 3.708.000 3.575.000 3.305.000 3.395.000
Resultat: 202.000 258.000 377.000 317.000 136.000
Egenkapital: 105.000 152.000 162.000 134.000 144.000
Regnskap for  Fellini Frisør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.861.000 3.708.000 3.575.000 3.305.000 3.395.000
Driftskostnader -3.660.000 -3.453.000 -3.201.000 -2.990.000 -3.261.000
Driftsresultat 201.000 256.000 374.000 315.000 135.000
Finansinntekter 2.000 3.000 3.000 3.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 1.000 3.000 3.000 3.000 2.000
Resultat før skatt 202.000 258.000 377.000 317.000 136.000
Skattekostnad -49.000 -69.000 -98.000 -88.000 -48.000
Årsresultat 153.000 189.000 279.000 229.000 88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 10.000 14.000 25.000 45.000
Sum omløpsmidler 1.011.000 1.054.000 1.036.000 912.000 772.000
Sum eiendeler 1.012.000 1.064.000 1.050.000 937.000 817.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 52.000 62.000 34.000 44.000
Sum egenkapital 105.000 152.000 162.000 134.000 144.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 907.000 912.000 887.000 803.000 673.000
Sum gjeld og egenkapital 1.012.000 1.064.000 1.049.000 937.000 817.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.861.000 3.708.000 3.575.000 3.305.000 3.395.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.861.000 3.708.000 3.575.000 3.305.000 3.395.000
Varekostnad -339.000 -334.000 -267.000 -247.000 -298.000
Lønninger -2.743.000 -2.593.000 -2.488.000 -2.266.000 -2.478.000
Avskrivning -5.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -573.000 -517.000 -437.000 -468.000 -476.000
Driftskostnader -3.660.000 -3.453.000 -3.201.000 -2.990.000 -3.261.000
Driftsresultat 201.000 256.000 374.000 315.000 135.000
Finansinntekter 2.000 3.000 3.000 3.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 1.000 3.000 3.000 3.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 -250.000 -240.000 -80.000
Årsresultat 153.000 189.000 279.000 229.000 88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 5.000 14.000 23.000 32.000
Sum varige driftsmidler 0 5.000 14.000 23.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 5.000 0 2.000 13.000
Sum anleggsmidler 1.000 10.000 14.000 25.000 45.000
Varebeholdning 234.000 207.000 247.000 200.000 140.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 57.000 65.000 62.000 56.000 65.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 720.000 782.000 727.000 656.000 567.000
Sum omløpsmidler 1.011.000 1.054.000 1.036.000 912.000 772.000
Sum eiendeler 1.012.000 1.064.000 1.050.000 937.000 817.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 52.000 62.000 34.000 44.000
Sum egenkapital 105.000 152.000 162.000 134.000 144.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 20.000 30.000 24.000 36.000 22.000
Betalbar skatt 49.000 69.000 98.000 88.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 343.000 352.000 290.000 263.000 278.000
Utbytte -200.000 -200.000 -250.000 -240.000 -80.000
Annen kortsiktig gjeld 296.000 261.000 225.000 216.000 253.000
Sum kortsiktig gjeld 907.000 912.000 887.000 803.000 673.000
Sum gjeld og egenkapital 1.012.000 1.064.000 1.049.000 937.000 817.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 104.000 142.000 149.000 109.000 99.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0
Soliditet 10.4 14.3 15.4 14.3 17.6
Resultatgrad 5.2 6.9 10.5 9.5 4.0
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 8.6 6 5.5 6.0 4.7
Total kapitalrentabilitet 20.1 24.3 35.9 33.9 16.8
Signatur
19.06.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
19.06.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex