Ferdinand AS
Juridisk navn:  Ferdinand AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63970008
Storg 6 Storgata 6 Fax: 63975582
2053 Jessheim 2050 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 971184043
Aksjekapital: 3.470.000 NOK
Antall ansatte: 50
Etableringsdato: 7/7/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Regnskapstjenester Eidsvoll As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.44%
Resultat  
  
33.58%
Egenkapital  
  
-64.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.359.000 13.800.000 13.873.000 12.576.000 12.207.000
Resultat: -793.000 -1.194.000 -1.735.000 -744.000 -1.239.000
Egenkapital: -3.685.000 -2.243.000 -1.590.000 -592.000 -431.000
Regnskap for  Ferdinand AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.359.000 13.800.000 13.873.000 12.576.000 12.207.000
Driftskostnader -13.103.000 -14.895.000 -15.461.000 -13.185.000 -13.312.000
Driftsresultat -745.000 -1.096.000 -1.589.000 -608.000 -1.105.000
Finansinntekter 3.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -52.000 -99.000 -147.000 -136.000 -135.000
Finans -49.000 -98.000 -147.000 -135.000 -134.000
Resultat før skatt -793.000 -1.194.000 -1.735.000 -744.000 -1.239.000
Skattekostnad -1.649.000 215.000 347.000 86.000 331.000
Årsresultat -2.442.000 -979.000 -1.389.000 -658.000 -908.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 249.000 2.238.000 2.565.000 2.812.000 3.541.000
Sum omløpsmidler 1.581.000 1.756.000 2.267.000 2.767.000 1.293.000
Sum eiendeler 1.830.000 3.994.000 4.832.000 5.579.000 4.834.000
Sum opptjent egenkapital -7.482.000 -5.040.000 -4.060.000 -3.062.000 -2.901.000
Sum egenkapital -3.685.000 -2.243.000 -1.590.000 -592.000 -431.000
Sum langsiktig gjeld 2.099.000 2.985.000 1.111.000 1.505.000 2.046.000
Sum kortsiktig gjeld 3.416.000 3.252.000 5.312.000 4.665.000 3.218.000
Sum gjeld og egenkapital 1.830.000 3.994.000 4.833.000 5.578.000 4.833.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.359.000 13.800.000 13.873.000 12.576.000 12.207.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 12.359.000 13.800.000 13.873.000 12.576.000 12.207.000
Varekostnad -3.158.000 -3.577.000 -4.024.000 -3.709.000 -3.572.000
Lønninger -4.676.000 -5.488.000 -5.585.000 -5.073.000 -5.195.000
Avskrivning -427.000 -444.000 -609.000 -661.000 -603.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.842.000 -5.386.000 -5.243.000 -3.742.000 -3.942.000
Driftskostnader -13.103.000 -14.895.000 -15.461.000 -13.185.000 -13.312.000
Driftsresultat -745.000 -1.096.000 -1.589.000 -608.000 -1.105.000
Finansinntekter 3.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -52.000 -99.000 -147.000 -136.000 -135.000
Finans -49.000 -98.000 -147.000 -135.000 -134.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.442.000 -979.000 -1.389.000 -658.000 -908.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.649.000 1.531.000 1.307.000 1.387.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 249.000 590.000 1.034.000 1.505.000 2.154.000
Sum varige driftsmidler 249.000 590.000 1.034.000 1.505.000 2.154.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 249.000 2.238.000 2.565.000 2.812.000 3.541.000
Varebeholdning 323.000 430.000 270.000 412.000 440.000
Kundefordringer 247.000 305.000 838.000 159.000 224.000
Andre fordringer 184.000 16.000 582.000 1.000.000 228.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 826.000 580.000 577.000 1.196.000 399.000
Sum omløpsmidler 1.581.000 1.756.000 2.267.000 2.767.000 1.293.000
Sum eiendeler 1.830.000 3.994.000 4.832.000 5.579.000 4.834.000
Sum opptjent egenkapital -7.482.000 -5.040.000 -4.060.000 -3.062.000 -2.901.000
Sum egenkapital -3.685.000 -2.243.000 -1.590.000 -592.000 -431.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 54.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.099.000 2.985.000 1.111.000 1.505.000 2.046.000
Leverandørgjeld 976.000 1.239.000 1.175.000 1.023.000 1.259.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 613.000 579.000 574.000 737.000 590.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.827.000 1.380.000 3.562.000 2.905.000 1.369.000
Sum kortsiktig gjeld 3.416.000 3.252.000 5.312.000 4.665.000 3.218.000
Sum gjeld og egenkapital 1.830.000 3.994.000 4.833.000 5.578.000 4.833.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.835.000 -1.496.000 -3.045.000 -1.898.000 -1.925.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.4 0.6 0.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.4 0.6 0.3
Soliditet -201.4 -56.2 -32.9 -10.6 -8.9
Resultatgrad -7.9 -11.5 -4.8 -9.1
Rentedekningsgrad -14.3 -11.1 -10.8 -4.5 -8.2
Gjeldsgrad -1.5 -2.8 -10.4 -12.2
Total kapitalrentabilitet -40.5 -27.4 -32.9 -10.9 -22.8
Signatur
14.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex