Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fergefjellet AS
Juridisk navn:  Fergefjellet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95229808
Egsveien 3 Egsveien 3 Fax: 38106801
4615 Kristiansand S 4615 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 989224735
Aksjekapital: 99.900 NOK
Etableringsdato: 12/28/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.55%
Resultat  
  
-85.83%
Egenkapital  
  
0.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 127.000 129.000 158.000 112.000 215.000
Resultat: 35.000 247.000 -174.000 183.000 257.000
Egenkapital: 9.296.000 9.270.000 9.023.000 9.197.000 8.971.000
Regnskap for  Fergefjellet AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 127.000 129.000 158.000 112.000 215.000
Driftskostnader -134.000 -133.000 -399.000 -179.000 -112.000
Driftsresultat -6.000 -4.000 -242.000 -67.000 103.000
Finansinntekter 42.000 251.000 97.000 320.000 154.000
Finanskostnader 0 0 -30.000 -70.000 0
Finans 42.000 251.000 67.000 250.000 154.000
Resultat før skatt 35.000 247.000 -174.000 183.000 257.000
Skattekostnad -9.000 0 0 42.000 0
Årsresultat 26.000 247.000 -174.000 225.000 257.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.067.000 5.309.000 5.139.000 5.822.000 5.199.000
Sum omløpsmidler 4.300.000 4.060.000 3.968.000 3.412.000 3.813.000
Sum eiendeler 9.367.000 9.369.000 9.107.000 9.234.000 9.012.000
Sum opptjent egenkapital 9.196.000 9.170.000 8.923.000 9.097.000 8.872.000
Sum egenkapital 9.296.000 9.270.000 9.023.000 9.197.000 8.971.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 71.000 99.000 84.000 37.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 9.367.000 9.369.000 9.107.000 9.234.000 9.013.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 127.000 129.000 158.000 112.000 215.000
Driftsinntekter 127.000 129.000 158.000 112.000 215.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -10.000 -12.000 -12.000 -12.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -124.000 -121.000 -387.000 -167.000 -101.000
Driftskostnader -134.000 -133.000 -399.000 -179.000 -112.000
Driftsresultat -6.000 -4.000 -242.000 -67.000 103.000
Finansinntekter 42.000 251.000 97.000 320.000 154.000
Finanskostnader 0 0 -30.000 -70.000 0
Finans 42.000 251.000 67.000 250.000 154.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 26.000 247.000 -174.000 225.000 257.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.680.000 3.680.000 3.680.000 3.680.000 3.870.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 10.000 22.000 34.000 46.000
Sum varige driftsmidler 3.680.000 3.690.000 3.702.000 3.714.000 3.916.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.387.000 1.619.000 1.437.000 2.108.000 1.283.000
Sum anleggsmidler 5.067.000 5.309.000 5.139.000 5.822.000 5.199.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 20.000 30.000 23.000 433.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.280.000 4.030.000 3.945.000 2.979.000 3.812.000
Sum omløpsmidler 4.300.000 4.060.000 3.968.000 3.412.000 3.813.000
Sum eiendeler 9.367.000 9.369.000 9.107.000 9.234.000 9.012.000
Sum opptjent egenkapital 9.196.000 9.170.000 8.923.000 9.097.000 8.872.000
Sum egenkapital 9.296.000 9.270.000 9.023.000 9.197.000 8.971.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 9.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000 99.000 84.000 37.000 41.000
Sum kortsiktig gjeld 71.000 99.000 84.000 37.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 9.367.000 9.369.000 9.107.000 9.234.000 9.013.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.229.000 3.961.000 3.884.000 3.375.000 3.772.000
Likviditetsgrad 1 60.6 4 47.2 92.2 93.0
Likviditetsgrad 2 60.6 4 47.2 92.3 93.1
Soliditet 99.2 98.9 99.1 99.6 99.5
Resultatgrad -4.7 -3.1 -153.2 -59.8 47.9
Rentedekningsgrad -8.1 3.6
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.4 2.6 -1.6 2.7 2.9
Signatur
03.09.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex