Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fergehallen AS
Juridisk navn:  Fergehallen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55340174
Damsgårdsveien 225 Damsgårdsveien 225 Fax:
5160 Laksevåg 5160 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 980819299
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/1/1999 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.06%
Resultat  
  
12.31%
Egenkapital  
  
-29.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.002.000 856.000 971.000 1.047.000 1.036.000
Resultat: -57.000 -65.000 -88.000 -90.000 -95.000
Egenkapital: -252.000 -195.000 -30.000 42.000 113.000
Regnskap for  Fergehallen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.002.000 856.000 971.000 1.047.000 1.036.000
Driftskostnader -1.060.000 -921.000 -1.060.000 -1.137.000 -1.131.000
Driftsresultat -57.000 -65.000 -89.000 -90.000 -95.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -57.000 -65.000 -88.000 -90.000 -95.000
Skattekostnad 0 -101.000 17.000 19.000 20.000
Årsresultat -57.000 -165.000 -72.000 -71.000 -75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 105.000 70.000 121.000 104.000 91.000
Sum omløpsmidler 233.000 198.000 247.000 261.000 229.000
Sum eiendeler 338.000 268.000 368.000 365.000 320.000
Sum opptjent egenkapital -352.000 -295.000 -130.000 -58.000 13.000
Sum egenkapital -252.000 -195.000 -30.000 42.000 113.000
Sum langsiktig gjeld 390.000 220.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 201.000 244.000 398.000 323.000 208.000
Sum gjeld og egenkapital 339.000 269.000 368.000 365.000 321.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 74.000 84.000 174.000 248.000 223.000
Andre inntekter 929.000 772.000 797.000 799.000 813.000
Driftsinntekter 1.002.000 856.000 971.000 1.047.000 1.036.000
Varekostnad -69.000 -63.000 -128.000 -220.000 -182.000
Lønninger -586.000 -544.000 -565.000 -589.000 -645.000
Avskrivning -4.000 0 0 -6.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -407.000 -311.000 -357.000 -322.000 -285.000
Driftskostnader -1.060.000 -921.000 -1.060.000 -1.137.000 -1.131.000
Driftsresultat -57.000 -65.000 -89.000 -90.000 -95.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -57.000 -165.000 -72.000 -71.000 -75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 101.000 84.000 65.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 35.000 0 0 0 6.000
Sum varige driftsmidler 35.000 0 0 0 6.000
Sum finansielle anleggsmidler 70.000 70.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 105.000 70.000 121.000 104.000 91.000
Varebeholdning 13.000 7.000 10.000 19.000 24.000
Kundefordringer 39.000 0 0 15.000 0
Andre fordringer 13.000 46.000 13.000 15.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 168.000 146.000 225.000 212.000 190.000
Sum omløpsmidler 233.000 198.000 247.000 261.000 229.000
Sum eiendeler 338.000 268.000 368.000 365.000 320.000
Sum opptjent egenkapital -352.000 -295.000 -130.000 -58.000 13.000
Sum egenkapital -252.000 -195.000 -30.000 42.000 113.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 390.000 220.000 0 0 0
Leverandørgjeld 112.000 94.000 94.000 133.000 109.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000 22.000 24.000 27.000 31.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 127.000 280.000 163.000 68.000
Sum kortsiktig gjeld 201.000 244.000 398.000 323.000 208.000
Sum gjeld og egenkapital 339.000 269.000 368.000 365.000 321.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.000 -46.000 -151.000 -62.000 21.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.8 0.6 0.8 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 0.6 0.7 1.0
Soliditet -74.3 -72.5 -8.2 11.5 35.2
Resultatgrad -5.7 -7.6 -9.2 -8.6 -9.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.3 -2.4 -13.3 7.7 1.8
Total kapitalrentabilitet -16.8 -24.2 -24.2 -24.7 -29.6
Signatur
29.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex