Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fergekaia As
Juridisk navn:  Fergekaia As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Eikremsvegen 18 Eikremsvegen 18 Fax:
6036 Mauseidvåg 6036 Mauseidvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sula
Org.nr: 920401511
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 2/7/2018 3
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Completum As
Utvikling:
Omsetning  
  
39.97%
Resultat  
  
-3000%
Egenkapital  
  
-330.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 5.071.000 3.623.000
Resultat: -87.000 3.000
Egenkapital: -60.000 26.000
Regnskap for  Fergekaia As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 5.071.000 3.623.000
Driftskostnader -5.158.000 -3.616.000
Driftsresultat -87.000 8.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -4.000
Finans 0 -4.000
Resultat før skatt -87.000 3.000
Skattekostnad 1.000 -1.000
Årsresultat -86.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 158.000 120.000
Sum omløpsmidler 740.000 532.000
Sum eiendeler 898.000 652.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 3.000
Sum egenkapital -60.000 26.000
Sum langsiktig gjeld 154.000 155.000
Sum kortsiktig gjeld 804.000 472.000
Sum gjeld og egenkapital 898.000 653.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.067.000 3.623.000
Andre inntekter 4.000 0
Driftsinntekter 5.071.000 3.623.000
Varekostnad -2.073.000 -1.565.000
Lønninger -1.892.000 -1.463.000
Avskrivning -39.000 -5.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.154.000 -583.000
Driftskostnader -5.158.000 -3.616.000
Driftsresultat -87.000 8.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -4.000
Finans 0 -4.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -86.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 158.000 120.000
Sum varige driftsmidler 158.000 120.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 158.000 120.000
Varebeholdning 108.000 64.000
Kundefordringer 41.000 17.000
Andre fordringer 177.000 174.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 413.000 278.000
Sum omløpsmidler 740.000 532.000
Sum eiendeler 898.000 652.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 3.000
Sum egenkapital -60.000 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 154.000 155.000
Leverandørgjeld 407.000 69.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 118.000 165.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 279.000 238.000
Sum kortsiktig gjeld 804.000 472.000
Sum gjeld og egenkapital 898.000 653.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -64.000 60.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1
Likviditetsgrad 2 0.8 1
Soliditet -6.7 4
Resultatgrad -1.7 0.2
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 24.1
Total kapitalrentabilitet -9.7 1.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex