Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fergekaia As
Juridisk navn:  Fergekaia As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Eikremsvegen 18 Eikremsvegen 18 Fax:
6036 Mauseidvåg 6036 Mauseidvåg
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 920401511
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/7/2018 3
Foretakstype: AS
Revisor: Eolus Vind Ab
Regnskapsfører: Completum As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 3.623.000
Resultat: 3.000
Egenkapital: 26.000
Regnskap for  Fergekaia As
Resultat 2018
Driftsinntekter 3.623.000
Driftskostnader -3.616.000
Driftsresultat 8.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -4.000
Finans -4.000
Resultat før skatt 3.000
Skattekostnad -1.000
Årsresultat 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 120.000
Sum omløpsmidler 532.000
Sum eiendeler 652.000
Sum opptjent egenkapital 3.000
Sum egenkapital 26.000
Sum langsiktig gjeld 155.000
Sum kortsiktig gjeld 472.000
Sum gjeld og egenkapital 653.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.623.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 3.623.000
Varekostnad -1.565.000
Lønninger -1.463.000
Avskrivning -5.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -583.000
Driftskostnader -3.616.000
Driftsresultat 8.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -4.000
Finans -4.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 120.000
Sum varige driftsmidler 120.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 120.000
Varebeholdning 64.000
Kundefordringer 17.000
Andre fordringer 174.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 278.000
Sum omløpsmidler 532.000
Sum eiendeler 652.000
Sum opptjent egenkapital 3.000
Sum egenkapital 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 155.000
Leverandørgjeld 69.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 165.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 238.000
Sum kortsiktig gjeld 472.000
Sum gjeld og egenkapital 653.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 60.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 4
Resultatgrad 0.2
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 24.1
Total kapitalrentabilitet 1.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex