Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fergeland Eiendom AS
Juridisk navn:  Fergeland Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74145460
Seilmakergata 1 Seilmakergata 1 Fax: 74144321
7725 Steinkjer 7725 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 890798772
Aksjekapital: 100.200 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/8/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.14%
Resultat  
  
-49.43%
Egenkapital  
  
6.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.590.000 4.040.000 4.091.000 4.849.000 2.128.000
Resultat: 531.000 1.050.000 -398.000 1.638.000 -810.000
Egenkapital: 1.736.000 1.625.000 828.000 1.138.000 -86.000
Regnskap for  Fergeland Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.590.000 4.040.000 4.091.000 4.849.000 2.128.000
Driftskostnader -3.050.000 -3.009.000 -4.265.000 -2.932.000 -2.588.000
Driftsresultat 539.000 1.031.000 -173.000 1.916.000 -460.000
Finansinntekter 568.000 583.000 329.000 351.000 78.000
Finanskostnader -576.000 -563.000 -554.000 -628.000 -427.000
Finans -8.000 20.000 -225.000 -277.000 -349.000
Resultat før skatt 531.000 1.050.000 -398.000 1.638.000 -810.000
Skattekostnad -120.000 -254.000 88.000 -414.000 195.000
Årsresultat 411.000 796.000 -310.000 1.224.000 -615.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.043.000 19.578.000 20.100.000 22.123.000 21.578.000
Sum omløpsmidler 2.367.000 2.374.000 1.184.000 1.862.000 667.000
Sum eiendeler 19.410.000 21.952.000 21.284.000 23.985.000 22.245.000
Sum opptjent egenkapital 1.656.000 1.545.000 748.000 1.058.000 -166.000
Sum egenkapital 1.736.000 1.625.000 828.000 1.138.000 -86.000
Sum langsiktig gjeld 17.134.000 19.819.000 19.912.000 22.339.000 21.411.000
Sum kortsiktig gjeld 541.000 508.000 543.000 508.000 921.000
Sum gjeld og egenkapital 19.411.000 21.952.000 21.283.000 23.985.000 22.246.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 361.000 580.000 699.000 742.000 959.000
Andre inntekter 3.230.000 3.460.000 3.392.000 4.107.000 1.169.000
Driftsinntekter 3.590.000 4.040.000 4.091.000 4.849.000 2.128.000
Varekostnad -58.000 -134.000 -124.000 -89.000 -94.000
Lønninger -77.000 -35.000 -47.000 -35.000 -63.000
Avskrivning -920.000 -919.000 -913.000 -1.005.000 -557.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.995.000 -1.921.000 -3.181.000 -1.803.000 -1.874.000
Driftskostnader -3.050.000 -3.009.000 -4.265.000 -2.932.000 -2.588.000
Driftsresultat 539.000 1.031.000 -173.000 1.916.000 -460.000
Finansinntekter 568.000 583.000 329.000 351.000 78.000
Finanskostnader -576.000 -563.000 -554.000 -628.000 -427.000
Finans -8.000 20.000 -225.000 -277.000 -349.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 411.000 796.000 -310.000 1.224.000 -615.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 241.000 135.000 150.000 62.000 272.000
Fast eiendom 14.733.000 15.614.000 16.108.000 18.233.000 17.508.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 142.000 173.000 254.000 241.000 211.000
Sum varige driftsmidler 14.875.000 15.787.000 16.363.000 18.474.000 17.718.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.928.000 3.656.000 3.588.000 3.588.000 3.588.000
Sum anleggsmidler 17.043.000 19.578.000 20.100.000 22.123.000 21.578.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 78.000 192.000 427.000 151.000 44.000
Andre fordringer 140.000 96.000 81.000 67.000 100.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.615.000 1.589.000 424.000 1.372.000 523.000
Sum omløpsmidler 2.367.000 2.374.000 1.184.000 1.862.000 667.000
Sum eiendeler 19.410.000 21.952.000 21.284.000 23.985.000 22.245.000
Sum opptjent egenkapital 1.656.000 1.545.000 748.000 1.058.000 -166.000
Sum egenkapital 1.736.000 1.625.000 828.000 1.138.000 -86.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.134.000 19.819.000 19.912.000 22.339.000 21.411.000
Leverandørgjeld 118.000 33.000 113.000 16.000 549.000
Betalbar skatt 226.000 239.000 0 203.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 0 4.000 27.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 195.000 237.000 430.000 284.000 345.000
Sum kortsiktig gjeld 541.000 508.000 543.000 508.000 921.000
Sum gjeld og egenkapital 19.411.000 21.952.000 21.283.000 23.985.000 22.246.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.826.000 1.866.000 641.000 1.354.000 -254.000
Likviditetsgrad 1 4.4 4.7 2.2 3.7 0.7
Likviditetsgrad 2 4.4 4.7 2.2 3.7 0.8
Soliditet 8.9 7.4 3.9 4.7 -0.4
Resultatgrad 1 25.5 -4.2 39.5 -21.6
Rentedekningsgrad 0.9 1.8 -0.3 3.1 -0.9
Gjeldsgrad 10.2 12.5 24.7 20.1 -259.7
Total kapitalrentabilitet 5.7 7.4 0.7 9.5 -1.7
Signatur
08.10.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex