Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ferger Malerservice Ltd
Juridisk navn:  Ferger Malerservice Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99236545
C/O Glenn E. Ferger Telemarksvingen 8 Fax:
0655 Oslo 655 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991891463
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/14/2007
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
74.36%
Resultat  
  
291.18%
Egenkapital  
  
456%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 1.557.000 893.000 441.000 216.000 317.000
Resultat: 130.000 -68.000 43.000 -39.000 -7.000
Egenkapital: 89.000 -25.000 43.000 0 40.000
Regnskap for  Ferger Malerservice Ltd
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 1.557.000 893.000 441.000 216.000 317.000
Driftskostnader -1.426.000 -960.000 -397.000 -254.000 -325.000
Driftsresultat 130.000 -68.000 44.000 -39.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 -1.000 0 0
Resultat før skatt 130.000 -68.000 43.000 -39.000 -7.000
Skattekostnad -16.000 0 0 0 0
Årsresultat 114.000 -68.000 43.000 -39.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 29.000 36.000 45.000 57.000
Sum omløpsmidler 307.000 177.000 9.000 0 33.000
Sum eiendeler 307.000 206.000 45.000 45.000 90.000
Sum opptjent egenkapital 88.000 -26.000 42.000 -1.000 39.000
Sum egenkapital 89.000 -25.000 43.000 0 40.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 218.000 231.000 1.000 45.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 307.000 206.000 44.000 45.000 90.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.557.000 893.000 441.000 216.000 317.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.557.000 893.000 441.000 216.000 317.000
Varekostnad -252.000 -285.000 -91.000 -49.000 -29.000
Lønninger -1.056.000 -555.000 -219.000 -135.000 -194.000
Avskrivning 0 -7.000 -9.000 -11.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -118.000 -113.000 -78.000 -59.000 -88.000
Driftskostnader -1.426.000 -960.000 -397.000 -254.000 -325.000
Driftsresultat 130.000 -68.000 44.000 -39.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 114.000 -68.000 43.000 -39.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 29.000 36.000 45.000 57.000
Sum varige driftsmidler 0 29.000 36.000 45.000 57.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 -1.000 0 0
Sum anleggsmidler 0 29.000 36.000 45.000 57.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 8.000
Andre fordringer 29.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 278.000 177.000 9.000 0 25.000
Sum omløpsmidler 307.000 177.000 9.000 0 33.000
Sum eiendeler 307.000 206.000 45.000 45.000 90.000
Sum opptjent egenkapital 88.000 -26.000 42.000 -1.000 39.000
Sum egenkapital 89.000 -25.000 43.000 0 40.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 7.000 3.000 -1.000 3.000
Betalbar skatt 16.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 159.000 155.000 30.000 28.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 43.000 68.000 -32.000 19.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 218.000 231.000 1.000 45.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 307.000 206.000 44.000 45.000 90.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 89.000 -54.000 8.000 -45.000 -17.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.8 9.0 0.0 0.7
Likviditetsgrad 2 1.5 0.8 9.1 0.1 0.7
Soliditet 29.0 -12.1 97.7 0.0 44.4
Resultatgrad 8.3 -7.6 10.0 -18.1 -2.2
Rentedekningsgrad 44.0
Gjeldsgrad 2.4 -9.2 0.0 1.3
Total kapitalrentabilitet 42.3 -33.0 100.0 -86.7 -7.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex