Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ferieleiligheter For Norske Sas Ansatte Og Pensjonister
Juridisk navn:  Ferieleiligheter For Norske Sas Ansatte Og Pensjonister
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97770076
C/O S Andersen Consulting Regattaveien 2 Fax:
1364 Fornebu 1364 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 896263242
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Etableringsdato: 11/18/2010
Foretakstype: STI
Revisor: Partner Revisjon As
Regnskapsfører: Aka Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.6%
Resultat  
  
-22.77%
Egenkapital  
  
-32.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 527.000 603.000 759.000 482.000 554.000
Resultat: -1.019.000 -830.000 -832.000 -1.240.000 -1.170.000
Egenkapital: 2.079.000 3.098.000 3.928.000 4.760.000 6.000.000
Regnskap for  Ferieleiligheter For Norske Sas Ansatte Og Pensjonister
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 527.000 603.000 759.000 482.000 554.000
Driftskostnader -1.545.000 -1.434.000 -1.592.000 -1.722.000 -1.724.000
Driftsresultat -1.019.000 -830.000 -832.000 -1.240.000 -1.170.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -1.019.000 -830.000 -832.000 -1.240.000 -1.170.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.019.000 -830.000 -832.000 -1.240.000 -1.170.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 35.000 3.352.000 4.067.000 4.734.000
Sum omløpsmidler 2.088.000 3.074.000 596.000 766.000 1.266.000
Sum eiendeler 2.088.000 3.109.000 3.948.000 4.833.000 6.000.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 2.079.000 3.098.000 3.928.000 4.760.000 6.000.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 11.000 19.000 72.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.088.000 3.109.000 3.947.000 4.832.000 6.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 527.000 603.000 759.000 482.000 554.000
Driftsinntekter 527.000 603.000 759.000 482.000 554.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.213.000 -1.175.000 -1.331.000 -1.454.000 -1.434.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -332.000 -259.000 -261.000 -268.000 -290.000
Driftskostnader -1.545.000 -1.434.000 -1.592.000 -1.722.000 -1.724.000
Driftsresultat -1.019.000 -830.000 -832.000 -1.240.000 -1.170.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 1.019.000 830.000 832.000 1.240.000 1.170.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.019.000 -830.000 -832.000 -1.240.000 -1.170.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 35.000 3.352.000 4.067.000 4.734.000
Sum anleggsmidler 0 35.000 3.352.000 4.067.000 4.734.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000 11.000 25.000 29.000 4.000
Andre fordringer 559.000 468.000 471.000 578.000 456.000
Sum investeringer 1.477.000 2.369.000 0 0 0
Kasse, bank 45.000 226.000 100.000 159.000 806.000
Sum omløpsmidler 2.088.000 3.074.000 596.000 766.000 1.266.000
Sum eiendeler 2.088.000 3.109.000 3.948.000 4.833.000 6.000.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 2.079.000 3.098.000 3.928.000 4.760.000 6.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 39.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 11.000 19.000 34.000 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 11.000 19.000 72.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.088.000 3.109.000 3.947.000 4.832.000 6.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.079.000 3.063.000 577.000 694.000 1.266.000
Likviditetsgrad 1 2 279.5 31.4 10.6
Likviditetsgrad 2 2 279.5 31.4 10.6 0.0
Soliditet 99.6 99.6 99.5 98.5 100.0
Resultatgrad -193.4 -137.6 -109.6 -257.3 -211.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -48.8 -26.7 -21.1 -25.7 -19.5
Signatur
04.02.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex