Festus Eiendom & Invest
Juridisk navn:  Festus Eiendom & Invest
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Co Hansson, Bjarne Skaus V.9 Bjarne Skaus Vei 9 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 995608286
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/26/2010
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.86%
Resultat  
  
-26.15%
Egenkapital  
  
78.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 684.000 776.000 0 0 0
Resultat: 692.000 937.000 -22.000 -26.000 -3.000
Egenkapital: 1.579.000 887.000 -49.000 -28.000 -2.000
Regnskap for  Festus Eiendom & Invest
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 684.000 776.000 0 0 0
Driftskostnader -4.000 -3.000 -3.000 -7.000 -3.000
Driftsresultat 680.000 773.000 -3.000 -7.000 -3.000
Finansinntekter 11.000 173.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -9.000 -19.000 -19.000 0
Finans 11.000 164.000 -19.000 -19.000 0
Resultat før skatt 692.000 937.000 -22.000 -26.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 692.000 937.000 -22.000 -26.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 3.000 574.000 474.000 474.000
Sum omløpsmidler 1.579.000 1.520.000 1.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 1.579.000 1.523.000 575.000 475.000 475.000
Sum opptjent egenkapital 1.578.000 887.000 -50.000 -28.000 0
Sum egenkapital 1.579.000 887.000 -49.000 -28.000 -2.000
Sum langsiktig gjeld 0 636.000 624.000 476.000 476.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 26.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.579.000 1.524.000 575.000 475.000 474.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 684.000 776.000 0 0 0
Driftsinntekter 684.000 776.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -3.000 -3.000 -7.000 -3.000
Driftskostnader -4.000 -3.000 -3.000 -7.000 -3.000
Driftsresultat 680.000 773.000 -3.000 -7.000 -3.000
Finansinntekter 11.000 173.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -9.000 -19.000 -19.000 0
Finans 11.000 164.000 -19.000 -19.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 692.000 937.000 -22.000 -26.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 3.000 574.000 474.000 474.000
Sum anleggsmidler 0 3.000 574.000 474.000 474.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 261.000 1.350.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.318.000 170.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.579.000 1.520.000 1.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 1.579.000 1.523.000 575.000 475.000 475.000
Sum opptjent egenkapital 1.578.000 887.000 -50.000 -28.000 0
Sum egenkapital 1.579.000 887.000 -49.000 -28.000 -2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 636.000 624.000 476.000 476.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 26.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 26.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.579.000 1.524.000 575.000 475.000 474.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.579.000 1.520.000 1.000 -25.000 1.000
Likviditetsgrad 1 0.0
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Soliditet 100.0 58.2 -8.5 -5.9 -0.4
Resultatgrad 99.4 99.6
Rentedekningsgrad 105.1 -0.2 -0.4
Gjeldsgrad 0.0 0.7 -12.7 -17.9 -238.0
Total kapitalrentabilitet 43.8 62.1 -0.5 -1.5 -0.6
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex