Festus Eiendom & Invest As
Juridisk navn:  Festus Eiendom & Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Langoddveien 15 Langoddveien 15 Fax:
1367 Snarøya 1367 Snarøya
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 815605632
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/1/2015 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
145.45%
Egenkapital  
  
4.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 54.000 22.000 15.000 14.000
Egenkapital: 1.353.000 1.299.000 1.577.000 1.562.000
Regnskap for  Festus Eiendom & Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -14.000 -5.000 -1.000
Driftsresultat -5.000 -14.000 -5.000 -1.000
Finansinntekter 63.000 54.000 22.000 15.000
Finanskostnader -3.000 -18.000 -2.000 0
Finans 60.000 36.000 20.000 15.000
Resultat før skatt 54.000 22.000 15.000 14.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 54.000 22.000 15.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 504.000 407.000 407.000 7.000
Sum omløpsmidler 849.000 1.192.000 1.170.000 1.555.000
Sum eiendeler 1.353.000 1.599.000 1.577.000 1.562.000
Sum opptjent egenkapital 1.323.000 1.269.000 1.547.000 1.532.000
Sum egenkapital 1.353.000 1.299.000 1.577.000 1.562.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 300.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.353.000 1.599.000 1.577.000 1.562.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -14.000 -5.000 -1.000
Driftskostnader -5.000 -14.000 -5.000 -1.000
Driftsresultat -5.000 -14.000 -5.000 -1.000
Finansinntekter 63.000 54.000 22.000 15.000
Finanskostnader -3.000 -18.000 -2.000 0
Finans 60.000 36.000 20.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 0 0
Årsresultat 54.000 22.000 15.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 504.000 407.000 407.000 7.000
Sum anleggsmidler 504.000 407.000 407.000 7.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 186.000 200.000
Sum investeringer 524.000 418.000 563.000 450.000
Kasse, bank 325.000 774.000 421.000 905.000
Sum omløpsmidler 849.000 1.192.000 1.170.000 1.555.000
Sum eiendeler 1.353.000 1.599.000 1.577.000 1.562.000
Sum opptjent egenkapital 1.323.000 1.269.000 1.547.000 1.532.000
Sum egenkapital 1.353.000 1.299.000 1.577.000 1.562.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 300.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.353.000 1.599.000 1.577.000 1.562.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 849.000 892.000 1.170.000 1.555.000
Likviditetsgrad 1 4
Likviditetsgrad 2 0 4 0 0.0
Soliditet 1 81.2 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.7 -0.8 -2.5
Gjeldsgrad 0 0.2 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 4.3 2.5 1.1 0.9
Signatur
13.05.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex