Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Festus Holding AS
Juridisk navn:  Festus Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66904107
Leangbukta 31B Leangbukta 31B Fax: 66902120
1392 Vettre 1392 Vettre
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 981052978
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/30/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Proacc As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-9.67%
Egenkapital  
  
52.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 243.000 269.000 525.000 -25.000 21.000
Egenkapital: 710.000 467.000 199.000 73.000 99.000
Regnskap for  Festus Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -32.000 -24.000 -25.000 -19.000
Driftsresultat -7.000 -32.000 -24.000 -25.000 -19.000
Finansinntekter 250.000 300.000 549.000 0 40.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 250.000 300.000 549.000 0 40.000
Resultat før skatt 243.000 269.000 525.000 -25.000 21.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -6.000
Årsresultat 243.000 269.000 525.000 -25.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 421.000 421.000 100.000 100.000 100.000
Sum omløpsmidler 330.000 80.000 101.000 1.000 41.000
Sum eiendeler 751.000 501.000 201.000 101.000 141.000
Sum opptjent egenkapital 610.000 367.000 99.000 -27.000 -1.000
Sum egenkapital 710.000 467.000 199.000 73.000 99.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41.000 34.000 3.000 28.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 751.000 501.000 202.000 101.000 142.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -32.000 -24.000 -25.000 -19.000
Driftskostnader -7.000 -32.000 -24.000 -25.000 -19.000
Driftsresultat -7.000 -32.000 -24.000 -25.000 -19.000
Finansinntekter 250.000 300.000 549.000 0 40.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 250.000 300.000 549.000 0 40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -400.000 0 0
Årsresultat 243.000 269.000 525.000 -25.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 421.000 421.000 100.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 421.000 421.000 100.000 100.000 100.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 80.000 80.000 101.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 330.000 80.000 101.000 1.000 41.000
Sum eiendeler 751.000 501.000 201.000 101.000 141.000
Sum opptjent egenkapital 610.000 367.000 99.000 -27.000 -1.000
Sum egenkapital 710.000 467.000 199.000 73.000 99.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.000 34.000 1.000 28.000 43.000
Sum kortsiktig gjeld 41.000 34.000 3.000 28.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 751.000 501.000 202.000 101.000 142.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 289.000 46.000 98.000 -27.000 -2.000
Likviditetsgrad 1 8 2.4 33.7 0.0 1.0
Likviditetsgrad 2 8 2.4 33.7 0.1 1.0
Soliditet 94.5 93.2 98.5 72.3 69.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 32.4 53.5 259.9 -24.8 14.8
Signatur
13.12.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
13.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex