Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fetsund Ølutsalg Og Pub As
Juridisk navn:  Fetsund Ølutsalg Og Pub As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 96822455
Garderbakken 6 Garderbakken 6 Fax:
1900 Fetsund 1900 Fetsund
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 917072302
Aksjekapital: 32.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 3/16/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
39.72%
Resultat  
  
-71.54%
Egenkapital  
  
100.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016
Omsetning: 2.427.000 1.737.000
Resultat: -458.000 -267.000
Egenkapital: 1.000 -237.000
Regnskap for  Fetsund Ølutsalg Og Pub As
Resultat 2017 2016
Driftsinntekter 2.427.000 1.737.000
Driftskostnader -2.887.000 -2.000.000
Driftsresultat -460.000 -264.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -1.000 -3.000
Finans 1.000 -3.000
Resultat før skatt -458.000 -267.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -458.000 -267.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 489.000 383.000
Sum omløpsmidler 428.000 860.000
Sum eiendeler 917.000 1.243.000
Sum opptjent egenkapital -31.000 -267.000
Sum egenkapital 1.000 -237.000
Sum langsiktig gjeld 0 696.000
Sum kortsiktig gjeld 917.000 784.000
Sum gjeld og egenkapital 918.000 1.243.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.427.000 1.711.000
Andre inntekter 0 26.000
Driftsinntekter 2.427.000 1.737.000
Varekostnad -865.000 -852.000
Lønninger -832.000 -409.000
Avskrivning -131.000 -52.000
Nedskrivning -83.000 0
Andre driftskostnader -976.000 -687.000
Driftskostnader -2.887.000 -2.000.000
Driftsresultat -460.000 -264.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -1.000 -3.000
Finans 1.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -458.000 -267.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 165.000
Fast eiendom 92.000 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 365.000 218.000
Sum varige driftsmidler 457.000 218.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 489.000 383.000
Varebeholdning 211.000 168.000
Kundefordringer 75.000 29.000
Andre fordringer 4.000 474.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 138.000 188.000
Sum omløpsmidler 428.000 860.000
Sum eiendeler 917.000 1.243.000
Sum opptjent egenkapital -31.000 -267.000
Sum egenkapital 1.000 -237.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 696.000
Leverandørgjeld 607.000 509.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 123.000 193.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 187.000 83.000
Sum kortsiktig gjeld 917.000 784.000
Sum gjeld og egenkapital 918.000 1.243.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -489.000 76.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.9
Soliditet 0.1 -19.1
Resultatgrad -15.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 9 -6.2
Total kapitalrentabilitet -49.9 -21.2
Signatur
17.08.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex