Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fetsund Barnehage Sa
Juridisk navn:  Fetsund Barnehage Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63885131
Faldalsveien 20 Faldalsveien 20 Fax: 63885132
1900 Fetsund 1900 Fetsund
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 880449672
Aksjekapital: 249.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 1/14/1999
Foretakstype: SA
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Pbl Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.61%
Resultat  
  
-192.56%
Egenkapital  
  
-21.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.730.000 12.653.000 12.658.000 12.143.000 10.166.000
Resultat: -610.000 659.000 912.000 1.462.000 -1.586.000
Egenkapital: 2.240.000 2.847.000 2.182.000 1.278.000 -178.000
Regnskap for  Fetsund Barnehage Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.730.000 12.653.000 12.658.000 12.143.000 10.166.000
Driftskostnader -13.291.000 -11.940.000 -11.690.000 -10.618.000 -11.670.000
Driftsresultat -561.000 714.000 968.000 1.524.000 -1.503.000
Finansinntekter 3.000 3.000 5.000 3.000 6.000
Finanskostnader -52.000 -57.000 -61.000 -65.000 -89.000
Finans -49.000 -54.000 -56.000 -62.000 -83.000
Resultat før skatt -610.000 659.000 912.000 1.462.000 -1.586.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -610.000 659.000 912.000 1.462.000 -1.586.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.311.000 2.497.000 2.720.000 2.947.000 3.182.000
Sum omløpsmidler 3.762.000 4.581.000 3.862.000 3.016.000 1.420.000
Sum eiendeler 6.073.000 7.078.000 6.582.000 5.963.000 4.602.000
Sum opptjent egenkapital 2.042.000 2.652.000 1.993.000 1.080.000 -382.000
Sum egenkapital 2.240.000 2.847.000 2.182.000 1.278.000 -178.000
Sum langsiktig gjeld 2.035.000 2.558.000 2.780.000 3.002.000 3.225.000
Sum kortsiktig gjeld 1.799.000 1.673.000 1.620.000 1.681.000 1.555.000
Sum gjeld og egenkapital 6.074.000 7.078.000 6.582.000 5.961.000 4.602.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.589.000 10.524.000 10.589.000 9.987.000 8.246.000
Andre inntekter 2.141.000 2.129.000 2.069.000 2.155.000 1.921.000
Driftsinntekter 12.730.000 12.653.000 12.658.000 12.143.000 10.166.000
Varekostnad -268.000 -339.000 -464.000 -416.000 -496.000
Lønninger -10.542.000 -9.671.000 -9.519.000 -8.997.000 -9.804.000
Avskrivning -228.000 -223.000 -227.000 -236.000 -236.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.253.000 -1.707.000 -1.480.000 -969.000 -1.134.000
Driftskostnader -13.291.000 -11.940.000 -11.690.000 -10.618.000 -11.670.000
Driftsresultat -561.000 714.000 968.000 1.524.000 -1.503.000
Finansinntekter 3.000 3.000 5.000 3.000 6.000
Finanskostnader -52.000 -57.000 -61.000 -65.000 -89.000
Finans -49.000 -54.000 -56.000 -62.000 -83.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -610.000 659.000 912.000 1.462.000 -1.586.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.274.000 2.497.000 2.720.000 2.947.000 3.182.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 37.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.311.000 2.497.000 2.720.000 2.947.000 3.182.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.311.000 2.497.000 2.720.000 2.947.000 3.182.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 45.000 151.000 56.000 31.000 11.000
Andre fordringer 400.000 468.000 362.000 295.000 350.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.318.000 3.962.000 3.445.000 2.689.000 1.059.000
Sum omløpsmidler 3.762.000 4.581.000 3.862.000 3.016.000 1.420.000
Sum eiendeler 6.073.000 7.078.000 6.582.000 5.963.000 4.602.000
Sum opptjent egenkapital 2.042.000 2.652.000 1.993.000 1.080.000 -382.000
Sum egenkapital 2.240.000 2.847.000 2.182.000 1.278.000 -178.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.035.000 2.558.000 2.780.000 3.002.000 3.225.000
Leverandørgjeld 86.000 93.000 148.000 240.000 92.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 716.000 662.000 598.000 577.000 610.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 997.000 918.000 874.000 864.000 853.000
Sum kortsiktig gjeld 1.799.000 1.673.000 1.620.000 1.681.000 1.555.000
Sum gjeld og egenkapital 6.074.000 7.078.000 6.582.000 5.961.000 4.602.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.963.000 2.908.000 2.242.000 1.335.000 -135.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.7 2.4 1.8 0.9
Likviditetsgrad 2 2.1 2.7 2.4 1.8 1.0
Soliditet 36.9 40.2 33.2 21.4 -3.9
Resultatgrad -4.4 5.6 7.6 12.6 -14.8
Rentedekningsgrad -10.8 12.5 15.9 23.4 -16.8
Gjeldsgrad 1.7 1.5 2 3.7 -26.9
Total kapitalrentabilitet -9.2 10.1 14.8 25.6 -32.5
Signatur
15.06.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
MADSHUS JANNE
SIGNATUR HVER FOR SEG
BRANDT BEN ROGER
Prokurister
21.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex