Fetsund Brygge Fellesorgan
Juridisk navn:  Fetsund Brygge Fellesorgan
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 323 Co/Bori Bbl Bjørnsons Gate 35 Fax:
2001 Lillestrøm 2003 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 998784468
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/29/2012
Foretakstype: SAM
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Bori Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.24%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 981.000 1.278.000 1.254.000 1.180.000 474.000
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 0 0 0 0 0
Regnskap for  Fetsund Brygge Fellesorgan
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 981.000 1.278.000 1.254.000 1.180.000 474.000
Driftskostnader -983.000 -1.279.000 -1.256.000 -1.180.000 -474.000
Driftsresultat -2.000 -2.000 -2.000 0 0
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 2.000 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 338.000 99.000 121.000 180.000 182.000
Sum eiendeler 338.000 99.000 121.000 180.000 182.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 338.000 99.000 121.000 180.000 182.000
Sum gjeld og egenkapital 338.000 99.000 121.000 180.000 182.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 981.000 1.278.000 1.254.000 1.180.000 474.000
Driftsinntekter 981.000 1.278.000 1.254.000 1.180.000 474.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -23.000 -23.000 -23.000 -21.000 -11.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -960.000 -1.256.000 -1.233.000 -1.159.000 -463.000
Driftskostnader -983.000 -1.279.000 -1.256.000 -1.180.000 -474.000
Driftsresultat -2.000 -2.000 -2.000 0 0
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 9.000 34.000 26.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 328.000 65.000 95.000 180.000 182.000
Sum omløpsmidler 338.000 99.000 121.000 180.000 182.000
Sum eiendeler 338.000 99.000 121.000 180.000 182.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 24.000 99.000 121.000 111.000 73.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 313.000 0 0 68.000 109.000
Sum kortsiktig gjeld 338.000 99.000 121.000 180.000 182.000
Sum gjeld og egenkapital 338.000 99.000 121.000 180.000 182.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 0 0
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1 1.1
Soliditet 0 0 0 0 0.0
Resultatgrad -0.2 -0.2 -0.2 0 0.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0 0.0
Signatur
29.07.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex