Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fetsund Eiendom AS
Juridisk navn:  Fetsund Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22626220
Gladengveien 3B Gladengveien 3B Fax: 22626221
0661 Oslo 661 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 894601752
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/24/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Moss Revisjonskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.04%
Resultat  
  
-34.57%
Egenkapital  
  
6.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.156.000 2.201.000 1.997.000 1.872.000 1.658.000
Resultat: 615.000 940.000 176.000 317.000 504.000
Egenkapital: 2.231.000 2.102.000 1.932.000 1.736.000 1.543.000
Regnskap for  Fetsund Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.156.000 2.201.000 1.997.000 1.872.000 1.658.000
Driftskostnader -1.256.000 -971.000 -1.563.000 -1.300.000 -862.000
Driftsresultat 900.000 1.230.000 434.000 573.000 797.000
Finansinntekter 16.000 8.000 13.000 18.000 16.000
Finanskostnader -302.000 -298.000 -271.000 -274.000 -310.000
Finans -286.000 -290.000 -258.000 -256.000 -294.000
Resultat før skatt 615.000 940.000 176.000 317.000 504.000
Skattekostnad -135.000 -191.000 -19.000 -58.000 -98.000
Årsresultat 480.000 750.000 157.000 260.000 406.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.050.000 14.231.000 14.412.000 14.401.000 14.456.000
Sum omløpsmidler 1.778.000 741.000 2.886.000 2.384.000 1.893.000
Sum eiendeler 15.828.000 14.972.000 17.298.000 16.785.000 16.349.000
Sum opptjent egenkapital 817.000 687.000 517.000 361.000 168.000
Sum egenkapital 2.231.000 2.102.000 1.932.000 1.736.000 1.543.000
Sum langsiktig gjeld 12.931.000 11.840.000 15.075.000 14.437.000 14.179.000
Sum kortsiktig gjeld 667.000 1.030.000 291.000 611.000 627.000
Sum gjeld og egenkapital 15.829.000 14.971.000 17.297.000 16.785.000 16.350.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.156.000 2.201.000 1.997.000 1.872.000 1.658.000
Driftsinntekter 2.156.000 2.201.000 1.997.000 1.872.000 1.658.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -181.000 -181.000 -167.000 -155.000 -154.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.075.000 -790.000 -1.396.000 -1.145.000 -708.000
Driftskostnader -1.256.000 -971.000 -1.563.000 -1.300.000 -862.000
Driftsresultat 900.000 1.230.000 434.000 573.000 797.000
Finansinntekter 16.000 8.000 13.000 18.000 16.000
Finanskostnader -302.000 -298.000 -271.000 -274.000 -310.000
Finans -286.000 -290.000 -258.000 -256.000 -294.000
Konsernbidrag -350.000 -580.000 0 -67.000 -181.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 480.000 750.000 157.000 260.000 406.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.990.000 14.146.000 14.303.000 14.401.000 14.456.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 61.000 85.000 109.000 0 0
Sum varige driftsmidler 14.050.000 14.231.000 14.412.000 14.401.000 14.456.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.050.000 14.231.000 14.412.000 14.401.000 14.456.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 64.000 0 0 0 89.000
Andre fordringer 141.000 219.000 112.000 110.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.573.000 523.000 2.182.000 1.742.000 1.272.000
Sum omløpsmidler 1.778.000 741.000 2.886.000 2.384.000 1.893.000
Sum eiendeler 15.828.000 14.972.000 17.298.000 16.785.000 16.349.000
Sum opptjent egenkapital 817.000 687.000 517.000 361.000 168.000
Sum egenkapital 2.231.000 2.102.000 1.932.000 1.736.000 1.543.000
Sum avsetninger til forpliktelser 601.000 564.000 547.000 516.000 481.000
Gjeld til kredittinstitutt 449.000 753.000 0 336.000 247.000
Sum langsiktig gjeld 12.931.000 11.840.000 15.075.000 14.437.000 14.179.000
Leverandørgjeld 219.000 288.000 128.000 209.000 95.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -2.000 -14.000 -1.000 -34.000 43.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 3.000 164.000 100.000 241.000
Sum kortsiktig gjeld 667.000 1.030.000 291.000 611.000 627.000
Sum gjeld og egenkapital 15.829.000 14.971.000 17.297.000 16.785.000 16.350.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.111.000 -289.000 2.595.000 1.773.000 1.266.000
Likviditetsgrad 1 2.7 0.7 9.9 3.9 3.0
Likviditetsgrad 2 2.7 0.7 9.9 3.9 3.1
Soliditet 14.1 1 11.2 10.3 9.4
Resultatgrad 41.7 55.9 21.7 30.6 48.1
Rentedekningsgrad 3 4.1 1.6 2.1 2.6
Gjeldsgrad 6.1 6.1 8 8.7 9.6
Total kapitalrentabilitet 5.8 8.3 2.6 3.5 5.0
Signatur
16.07.2014
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR
WIIG THOR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex