Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
 
Fetsund Elektro AS
Juridisk navn:  Fetsund Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63887720
Rovenveien 125 Rovenveien 125 Fax: 63887729
1900 Fetsund 1900 Fetsund
Fylke: Kommune: Hjemmeside
Viken Lillestrøm
Org.nr: 959507481
Aksjekapital: 700.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 10/31/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
-43.59%
Resultat  
  
0.85%
Egenkapital  
  
94.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 22.344.000 39.607.000 40.080.000 29.606.000 40.161.000
Resultat: 2.620.000 2.598.000 -4.250.000 965.000 3.926.000
Egenkapital: 4.019.000 2.068.000 -529.000 3.753.000 4.551.000
Regnskap for  Fetsund Elektro AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22.344.000 39.607.000 40.080.000 29.606.000 40.161.000
Driftskostnader -19.754.000 -36.838.000 -44.207.000 -28.613.000 -36.266.000
Driftsresultat 2.590.000 2.769.000 -4.127.000 994.000 3.894.000
Finansinntekter 157.000 60.000 67.000 160.000 137.000
Finanskostnader -127.000 -231.000 -190.000 -189.000 -105.000
Finans 30.000 -171.000 -123.000 -29.000 32.000
Resultat før skatt 2.620.000 2.598.000 -4.250.000 965.000 3.926.000
Skattekostnad -169.000 0 -32.000 -263.000 -1.063.000
Årsresultat 2.451.000 2.598.000 -4.282.000 701.000 2.863.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 98.000 398.000 554.000 332.000 791.000
Sum omløpsmidler 8.704.000 11.534.000 10.966.000 9.783.000 12.553.000
Sum eiendeler 8.802.000 11.932.000 11.520.000 10.115.000 13.344.000
Sum opptjent egenkapital 3.319.000 1.368.000 -1.229.000 3.053.000 3.851.000
Sum egenkapital 4.019.000 2.068.000 -529.000 3.753.000 4.551.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 1.450.000 1.646.000 1.337.000 1.886.000
Sum kortsiktig gjeld 4.775.000 8.413.000 10.404.000 5.026.000 6.907.000
Sum gjeld og egenkapital 8.802.000 11.931.000 11.521.000 10.116.000 13.344.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.344.000 39.607.000 40.015.000 29.546.000 40.056.000
Andre inntekter 0 0 65.000 60.000 105.000
Driftsinntekter 22.344.000 39.607.000 40.080.000 29.606.000 40.161.000
Varekostnad -6.050.000 -22.806.000 -30.990.000 -15.503.000 -24.380.000
Lønninger -10.677.000 -11.045.000 -10.181.000 -9.717.000 -8.928.000
Avskrivning -55.000 -176.000 -108.000 -136.000 -256.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.972.000 -2.811.000 -2.928.000 -3.257.000 -2.702.000
Driftskostnader -19.754.000 -36.838.000 -44.207.000 -28.613.000 -36.266.000
Driftsresultat 2.590.000 2.769.000 -4.127.000 994.000 3.894.000
Finansinntekter 157.000 60.000 67.000 160.000 137.000
Finanskostnader -127.000 -231.000 -190.000 -189.000 -105.000
Finans 30.000 -171.000 -123.000 -29.000 32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 0 -500.000 -1.000.000
Årsresultat 2.451.000 2.598.000 -4.282.000 701.000 2.863.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 32.000 29.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 81.000 136.000 312.000 234.000 696.000
Sum varige driftsmidler 81.000 136.000 312.000 234.000 696.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.000 262.000 242.000 66.000 66.000
Sum anleggsmidler 98.000 398.000 554.000 332.000 791.000
Varebeholdning 72.000 103.000 385.000 258.000 289.000
Kundefordringer 3.219.000 6.497.000 9.109.000 8.042.000 8.190.000
Andre fordringer 346.000 685.000 716.000 511.000 517.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.067.000 4.248.000 757.000 973.000 3.558.000
Sum omløpsmidler 8.704.000 11.534.000 10.966.000 9.783.000 12.553.000
Sum eiendeler 8.802.000 11.932.000 11.520.000 10.115.000 13.344.000
Sum opptjent egenkapital 3.319.000 1.368.000 -1.229.000 3.053.000 3.851.000
Sum egenkapital 4.019.000 2.068.000 -529.000 3.753.000 4.551.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 140.000 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 1.450.000 1.646.000 1.337.000 1.886.000
Leverandørgjeld 1.485.000 5.065.000 4.916.000 1.860.000 2.069.000
Betalbar skatt 162.000 0 0 267.000 1.060.000
Skyldig offentlige avgifter 1.408.000 1.265.000 1.234.000 1.138.000 1.501.000
Utbytte -500.000 0 0 -500.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.220.000 2.083.000 4.255.000 1.122.000 1.278.000
Sum kortsiktig gjeld 4.775.000 8.413.000 10.404.000 5.026.000 6.907.000
Sum gjeld og egenkapital 8.802.000 11.931.000 11.521.000 10.116.000 13.344.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.929.000 3.121.000 562.000 4.757.000 5.646.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.4 1 1.9 1.8
Likviditetsgrad 2 1.8 1.4 1 1.9 1.8
Soliditet 45.7 17.3 -4.6 37.1 34.1
Resultatgrad 11.6 7 -10.3 3.4 9.7
Rentedekningsgrad 20.4 1 -21.7 6.1 38.4
Gjeldsgrad 1.2 4.8 -22.8 1.7 1.9
Total kapitalrentabilitet 31.2 23.7 -35.2 11.4 30.2
Signatur
01.12.2016
STYRETS FORMANN OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Fetsund Elektro AS
Fetsund Elektro AS er autorisert elektroentreprenører GR.L. Autorisasjonen gjelder i hele Norge.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex