Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fetsund Fysio As
Juridisk navn:  Fetsund Fysio As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63881968
Gamle Fetvei 9 Gamle Fetvei 9 Fax:
1900 Fetsund 1900 Fetsund
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 915719074
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/15/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Progressum Lørenskog As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-15.38%
Egenkapital  
  
-166.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -15.000 -13.000 -9.000 -6.000 0
Egenkapital: -6.000 9.000 20.000 27.000 31.000
Regnskap for  Fetsund Fysio As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -13.000 -9.000 -6.000 0
Driftsresultat -15.000 -13.000 -9.000 -6.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -15.000 -13.000 -9.000 -6.000 0
Skattekostnad 0 3.000 2.000 1.000 1.000
Årsresultat -15.000 -10.000 -7.000 -4.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.000 7.000 4.000 2.000 1.000
Sum omløpsmidler 31.000 12.000 25.000 25.000 30.000
Sum eiendeler 38.000 19.000 29.000 27.000 31.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -21.000 -10.000 -3.000 1.000
Sum egenkapital -6.000 9.000 20.000 27.000 31.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 44.000 10.000 10.000 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 38.000 19.000 30.000 28.000 31.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -13.000 -9.000 -6.000 0
Driftskostnader -15.000 -13.000 -9.000 -6.000 0
Driftsresultat -15.000 -13.000 -9.000 -6.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -10.000 -7.000 -4.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 7.000 4.000 2.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.000 7.000 4.000 2.000 1.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 31.000 12.000 25.000 25.000 30.000
Sum omløpsmidler 31.000 12.000 25.000 25.000 30.000
Sum eiendeler 38.000 19.000 29.000 27.000 31.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -21.000 -10.000 -3.000 1.000
Sum egenkapital -6.000 9.000 20.000 27.000 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 34.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 9.000 9.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 44.000 10.000 10.000 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 38.000 19.000 30.000 28.000 31.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -13.000 2.000 15.000 24.000 30.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.2 2.5 2
Likviditetsgrad 2 0.7 1.2 2.5 2 0.0
Soliditet -15.8 47.4 66.7 96.4 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -7.3 1.1 0.5 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -39.5 -68.4 -21.4 0.0
Signatur
20.08.2015
STYRETS LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.08.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex