Fetsund Legekontor AS
Juridisk navn:  Fetsund Legekontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63887080
Postboks 230 Garderbakken 6 Fax: 63887081
1901 Fetsund 1900 Fetsund
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 980762769
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 4/21/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.39%
Resultat  
  
95.45%
Egenkapital  
  
-326.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.782.000 1.775.000 1.694.000 1.701.000 1.682.000
Resultat: -5.000 -110.000 -6.000 -29.000 3.000
Egenkapital: -43.000 19.000 107.000 114.000 138.000
Regnskap for  Fetsund Legekontor AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.782.000 1.775.000 1.694.000 1.701.000 1.682.000
Driftskostnader -1.787.000 -1.885.000 -1.701.000 -1.730.000 -1.679.000
Driftsresultat -5.000 -110.000 -6.000 -29.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -5.000 -110.000 -6.000 -29.000 3.000
Skattekostnad -57.000 23.000 0 5.000 -4.000
Årsresultat -62.000 -87.000 -7.000 -24.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 57.000 34.000 63.000 102.000
Sum omløpsmidler 154.000 180.000 219.000 173.000 171.000
Sum eiendeler 154.000 237.000 253.000 236.000 273.000
Sum opptjent egenkapital -143.000 -81.000 7.000 14.000 38.000
Sum egenkapital -43.000 19.000 107.000 114.000 138.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 196.000 218.000 147.000 122.000 134.000
Sum gjeld og egenkapital 153.000 237.000 254.000 236.000 274.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.782.000 1.775.000 1.694.000 1.701.000 1.682.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.782.000 1.775.000 1.694.000 1.701.000 1.682.000
Varekostnad -145.000 -218.000 -160.000 -174.000 -204.000
Lønninger -996.000 -942.000 -912.000 -837.000 -866.000
Avskrivning 0 0 -29.000 -44.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -646.000 -725.000 -600.000 -675.000 -565.000
Driftskostnader -1.787.000 -1.885.000 -1.701.000 -1.730.000 -1.679.000
Driftsresultat -5.000 -110.000 -6.000 -29.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -62.000 -87.000 -7.000 -24.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 57.000 34.000 35.000 30.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 29.000 72.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 29.000 72.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 57.000 34.000 63.000 102.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 85.000 78.000 77.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 154.000 95.000 141.000 96.000 98.000
Sum omløpsmidler 154.000 180.000 219.000 173.000 171.000
Sum eiendeler 154.000 237.000 253.000 236.000 273.000
Sum opptjent egenkapital -143.000 -81.000 7.000 14.000 38.000
Sum egenkapital -43.000 19.000 107.000 114.000 138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Leverandørgjeld 0 10.000 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 106.000 70.000 63.000 60.000 44.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 90.000 137.000 83.000 62.000 89.000
Sum kortsiktig gjeld 196.000 218.000 147.000 122.000 134.000
Sum gjeld og egenkapital 153.000 237.000 254.000 236.000 274.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -42.000 -38.000 72.000 51.000 37.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 1.5 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 1.5 1.4 1.3
Soliditet -28.1 8 42.1 48.3 50.4
Resultatgrad -0.3 -6.2 -0.4 -1.7 0.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -4.6 11.5 1.4 1.1 1.0
Total kapitalrentabilitet -3.3 -46.4 -2.4 -12.3 1.1
Signatur
17.04.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex