Fetsund Stasjon As
Juridisk navn:  Fetsund Stasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Brøtergata 2 Brøtergata 2 Fax:
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 919513780
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/25/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
12.38%
Egenkapital  
  
-7.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -92.000 -105.000 -1.000
Egenkapital: 835.000 907.000 980.000
Regnskap for  Fetsund Stasjon As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -92.000 -99.000 -4.000
Driftsresultat -92.000 -99.000 -4.000
Finansinntekter 1.000 359.000 111.000
Finanskostnader -1.000 -365.000 -108.000
Finans 0 -6.000 3.000
Resultat før skatt -92.000 -105.000 -1.000
Skattekostnad 20.000 32.000 13.000
Årsresultat -71.000 -73.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.512.000 0 0
Sum omløpsmidler 64.190.000 35.284.000 31.677.000
Sum eiendeler 65.702.000 35.284.000 31.677.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 12.000
Sum egenkapital 835.000 907.000 980.000
Sum langsiktig gjeld 17.491.000 21.229.000 21.261.000
Sum kortsiktig gjeld 47.376.000 13.148.000 9.436.000
Sum gjeld og egenkapital 65.702.000 35.284.000 31.677.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -92.000 -99.000 -4.000
Driftskostnader -92.000 -99.000 -4.000
Driftsresultat -92.000 -99.000 -4.000
Finansinntekter 1.000 359.000 111.000
Finanskostnader -1.000 -365.000 -108.000
Finans 0 -6.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 868.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -71.000 -73.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.512.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.512.000 0 0
Varebeholdning 61.374.000 34.961.000 29.837.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.816.000 323.000 699.000
Sum omløpsmidler 64.190.000 35.284.000 31.677.000
Sum eiendeler 65.702.000 35.284.000 31.677.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 12.000
Sum egenkapital 835.000 907.000 980.000
Sum avsetninger til forpliktelser 209.000 229.000 261.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 13.135.000 9.234.000
Sum langsiktig gjeld 17.491.000 21.229.000 21.261.000
Leverandørgjeld 6.679.000 9.000 123.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 4.000 79.000
Sum kortsiktig gjeld 47.376.000 13.148.000 9.436.000
Sum gjeld og egenkapital 65.702.000 35.284.000 31.677.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.814.000 22.136.000 22.241.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2 3.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0.2
Soliditet 1.3 2.6 3.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3
Gjeldsgrad 77.7 37.9 31.3
Total kapitalrentabilitet -0.1 0.7 0.3
Signatur
13.05.2019
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex