Fetsund Stasjon Næring As
Juridisk navn:  Fetsund Stasjon Næring As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Brøtergata 2 Brøtergata 2 Fax:
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 922875014
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/12/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: -26.000
Egenkapital: 1.455.000
Regnskap for  Fetsund Stasjon Næring As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -26.000
Driftsresultat -26.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -26.000
Skattekostnad 7.000
Årsresultat -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.000
Sum omløpsmidler 1.480.000
Sum eiendeler 1.487.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 1.455.000
Sum langsiktig gjeld 32.000
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 1.487.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -26.000
Driftskostnader -26.000
Driftsresultat -26.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 7.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 7.000
Varebeholdning 1.480.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 1.480.000
Sum eiendeler 1.487.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 1.455.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 32.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 1.487.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.480.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 97.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -1.7
Signatur
13.06.2019
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex