Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fetsund Tannklinikk As
Juridisk navn:  Fetsund Tannklinikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63881144
Gamle Fetvei 11 Gamle Fetvei 11 Fax:
1900 Fetsund 1900 Fetsund
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 812605992
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/1/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Amica Revisjon As
Regnskapsfører: Praksisutvikling As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.52%
Resultat  
  
-40.99%
Egenkapital  
  
67.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.177.000 6.675.000 5.656.000 5.187.000 4.867.000
Resultat: 740.000 1.254.000 981.000 1.326.000 1.381.000
Egenkapital: 183.000 109.000 38.000 65.000 574.000
Regnskap for  Fetsund Tannklinikk As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.177.000 6.675.000 5.656.000 5.187.000 4.867.000
Driftskostnader -6.432.000 -5.416.000 -4.677.000 -3.862.000 -3.486.000
Driftsresultat 743.000 1.258.000 979.000 1.326.000 1.381.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -4.000 -5.000 0 -2.000 -1.000
Finans -3.000 -4.000 1.000 0 0
Resultat før skatt 740.000 1.254.000 981.000 1.326.000 1.381.000
Skattekostnad -167.000 -282.000 -258.000 -335.000 -375.000
Årsresultat 573.000 972.000 723.000 991.000 1.006.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 507.000 587.000 74.000 77.000 84.000
Sum omløpsmidler 1.479.000 1.687.000 1.622.000 1.710.000 1.895.000
Sum eiendeler 1.986.000 2.274.000 1.696.000 1.787.000 1.979.000
Sum opptjent egenkapital 153.000 79.000 8.000 35.000 544.000
Sum egenkapital 183.000 109.000 38.000 65.000 574.000
Sum langsiktig gjeld 396.000 462.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.408.000 1.702.000 1.659.000 1.722.000 1.405.000
Sum gjeld og egenkapital 1.987.000 2.273.000 1.697.000 1.787.000 1.979.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.812.000 3.700.000 3.417.000 3.491.000 3.102.000
Andre inntekter 3.365.000 2.975.000 2.240.000 1.695.000 1.765.000
Driftsinntekter 7.177.000 6.675.000 5.656.000 5.187.000 4.867.000
Varekostnad -1.322.000 -1.126.000 -1.133.000 -858.000 -682.000
Lønninger -3.297.000 -2.848.000 -2.207.000 -1.718.000 -1.653.000
Avskrivning -153.000 -177.000 -33.000 -32.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.660.000 -1.265.000 -1.304.000 -1.254.000 -1.123.000
Driftskostnader -6.432.000 -5.416.000 -4.677.000 -3.862.000 -3.486.000
Driftsresultat 743.000 1.258.000 979.000 1.326.000 1.381.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -4.000 -5.000 0 -2.000 -1.000
Finans -3.000 -4.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -900.000 -750.000 -1.500.000 -500.000
Årsresultat 573.000 972.000 723.000 991.000 1.006.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 11.000 21.000 32.000
Sum Immatrielle midler 0 0 11.000 21.000 32.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 507.000 587.000 33.000 56.000 52.000
Sum varige driftsmidler 507.000 587.000 33.000 56.000 52.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 30.000 0 0
Sum anleggsmidler 507.000 587.000 74.000 77.000 84.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 78.000 31.000 213.000 232.000
Andre fordringer 77.000 225.000 71.000 26.000 293.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.402.000 1.384.000 1.520.000 1.471.000 1.370.000
Sum omløpsmidler 1.479.000 1.687.000 1.622.000 1.710.000 1.895.000
Sum eiendeler 1.986.000 2.274.000 1.696.000 1.787.000 1.979.000
Sum opptjent egenkapital 153.000 79.000 8.000 35.000 544.000
Sum egenkapital 183.000 109.000 38.000 65.000 574.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 396.000 462.000 0 0 0
Leverandørgjeld 105.000 62.000 151.000 19.000 33.000
Betalbar skatt 167.000 282.000 258.000 335.000 376.000
Skyldig offentlige avgifter 234.000 209.000 158.000 119.000 119.000
Utbytte -500.000 -900.000 -750.000 -1.500.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 401.000 248.000 341.000 149.000 378.000
Sum kortsiktig gjeld 1.408.000 1.702.000 1.659.000 1.722.000 1.405.000
Sum gjeld og egenkapital 1.987.000 2.273.000 1.697.000 1.787.000 1.979.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 71.000 -15.000 -37.000 -12.000 490.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1 1 1.4
Soliditet 9.2 4.8 2.2 3.6 29.0
Resultatgrad 10.4 18.8 17.3 25.6 28.4
Rentedekningsgrad 185.8 251.6 6 1382.0
Gjeldsgrad 9.9 19.9 43.7 26.5 2.4
Total kapitalrentabilitet 37.4 55.4 57.7 74.3 69.8
Signatur
07.08.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex