Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Filadelfiaforlaget AS
Juridisk navn:  Filadelfiaforlaget AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22757575
Postboks 6619, St. Olavsplass Bygg H, 4. Etasje Pilestredet 27 Fax: 22757595
0129 Oslo 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911624869
Aksjekapital: 1.839.950 NOK
Etableringsdato: 2/26/1942
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-60%
Resultat  
  
-1650%
Egenkapital  
  
-10.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.000 10.000 8.000 7.000 10.000
Resultat: -31.000 2.000 -7.000 542.000 1.000
Egenkapital: 255.000 286.000 285.000 291.000 -250.000
Regnskap for  Filadelfiaforlaget AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.000 10.000 8.000 7.000 10.000
Driftskostnader -35.000 -16.000 -15.000 -11.000 -9.000
Driftsresultat -31.000 -6.000 -7.000 -4.000 1.000
Finansinntekter 0 8.000 0 546.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 8.000 0 546.000 0
Resultat før skatt -31.000 2.000 -7.000 542.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -31.000 2.000 -7.000 542.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 269.000 269.000 269.000 269.000 269.000
Sum omløpsmidler 11.000 42.000 41.000 553.000 6.000
Sum eiendeler 280.000 311.000 310.000 822.000 275.000
Sum opptjent egenkapital -1.741.000 -1.710.000 -1.712.000 -1.705.000 -2.247.000
Sum egenkapital 255.000 286.000 285.000 291.000 -250.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25.000 25.000 25.000 530.000 526.000
Sum gjeld og egenkapital 280.000 311.000 309.000 821.000 275.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 4.000 10.000 8.000 7.000 10.000
Driftsinntekter 4.000 10.000 8.000 7.000 10.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -16.000 -15.000 -11.000 -9.000
Driftskostnader -35.000 -16.000 -15.000 -11.000 -9.000
Driftsresultat -31.000 -6.000 -7.000 -4.000 1.000
Finansinntekter 0 8.000 0 546.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 8.000 0 546.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -31.000 2.000 -7.000 542.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 269.000 269.000 269.000 269.000 269.000
Sum anleggsmidler 269.000 269.000 269.000 269.000 269.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 5.000 36.000 34.000 546.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 7.000 7.000 7.000 6.000
Sum omløpsmidler 11.000 42.000 41.000 553.000 6.000
Sum eiendeler 280.000 311.000 310.000 822.000 275.000
Sum opptjent egenkapital -1.741.000 -1.710.000 -1.712.000 -1.705.000 -2.247.000
Sum egenkapital 255.000 286.000 285.000 291.000 -250.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000 25.000 25.000 530.000 526.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 25.000 25.000 530.000 526.000
Sum gjeld og egenkapital 280.000 311.000 309.000 821.000 275.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -14.000 17.000 16.000 23.000 -520.000
Likviditetsgrad 1 0.4 1.7 1.6 1 0.0
Likviditetsgrad 2 0.4 1.7 1.6 1 0.1
Soliditet 91.1 9 91.9 35.4 -90.6
Resultatgrad - -87.5 -57.1 10.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 1.8 -2.1
Total kapitalrentabilitet -11.1 0.6 -2.3 6 0.4
Signatur
09.11.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex