Filmfolket As
Juridisk navn:  Filmfolket As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Eia Eia Fax:
4380 Hauge I Dalane 4380 Hauge I Dalane
Fylke: Kommune:
Rogaland Sokndal
Org.nr: 912294307
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/28/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Berntsen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.86%
Resultat  
  
-18.52%
Egenkapital  
  
-9.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 400.000 493.000 609.000 822.000 747.000
Resultat: -32.000 -27.000 -98.000 119.000 -230.000
Egenkapital: -377.000 -345.000 -317.000 -219.000 -338.000
Regnskap for  Filmfolket As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 400.000 493.000 609.000 822.000 747.000
Driftskostnader -431.000 -520.000 -704.000 -690.000 -965.000
Driftsresultat -31.000 -27.000 -95.000 131.000 -217.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -4.000 -13.000 -13.000
Finans -1.000 0 -4.000 -13.000 -13.000
Resultat før skatt -32.000 -27.000 -98.000 119.000 -230.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 -27.000 -98.000 119.000 -230.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 83.000 99.000 150.000 221.000 208.000
Sum omløpsmidler 60.000 63.000 270.000 26.000 0
Sum eiendeler 143.000 162.000 420.000 247.000 208.000
Sum opptjent egenkapital -407.000 -375.000 -347.000 -249.000 -368.000
Sum egenkapital -377.000 -345.000 -317.000 -219.000 -338.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 519.000 507.000 737.000 466.000 546.000
Sum gjeld og egenkapital 142.000 162.000 420.000 247.000 208.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 358.000 435.000 586.000 822.000 747.000
Andre inntekter 42.000 58.000 23.000 0 0
Driftsinntekter 400.000 493.000 609.000 822.000 747.000
Varekostnad -72.000 0 0 0 0
Lønninger -127.000 -111.000 -292.000 -226.000 -440.000
Avskrivning -50.000 -65.000 -65.000 -56.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -182.000 -344.000 -347.000 -408.000 -478.000
Driftskostnader -431.000 -520.000 -704.000 -690.000 -965.000
Driftsresultat -31.000 -27.000 -95.000 131.000 -217.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -4.000 -13.000 -13.000
Finans -1.000 0 -4.000 -13.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 -27.000 -98.000 119.000 -230.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 42.000 92.000 137.000 202.000 183.000
Sum varige driftsmidler 42.000 92.000 137.000 202.000 183.000
Sum finansielle anleggsmidler 41.000 7.000 13.000 19.000 25.000
Sum anleggsmidler 83.000 99.000 150.000 221.000 208.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 20.000 188.000 13.000 0
Andre fordringer 0 0 0 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 60.000 43.000 83.000 9.000 0
Sum omløpsmidler 60.000 63.000 270.000 26.000 0
Sum eiendeler 143.000 162.000 420.000 247.000 208.000
Sum opptjent egenkapital -407.000 -375.000 -347.000 -249.000 -368.000
Sum egenkapital -377.000 -345.000 -317.000 -219.000 -338.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 128.000 194.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 11.000 31.000 6.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 19.000 9.000 104.000 128.000 129.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 483.000 487.000 602.000 204.000 210.000
Sum kortsiktig gjeld 519.000 507.000 737.000 466.000 546.000
Sum gjeld og egenkapital 142.000 162.000 420.000 247.000 208.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -459.000 -444.000 -467.000 -440.000 -546.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.4 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.4 0.1 0.1
Soliditet -265.5 -75.5 -88.7 -162.5
Resultatgrad -7.8 -5.5 -15.6 15.9 -29.0
Rentedekningsgrad - -23.8 10.1 -16.7
Gjeldsgrad -1.4 -1.5 -2.3 -2.1 -1.6
Total kapitalrentabilitet -21.8 -16.7 -22.6 53.0 -104.3
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex