Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Filtra AS
Juridisk navn:  Filtra AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70273680
Postboks 267 Øyravegen 5 Fax: 70273681
6249 Ørskog 6240 Ørskog
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Ørskog
Org.nr: 989540750
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 2/17/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Nord-Vest Revisjon AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
28.54%
Resultat  
  
299.2%
Egenkapital  
  
-3.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 18.862.000 14.674.000 12.126.000 13.432.000 14.234.000
Resultat: 1.992.000 499.000 320.000 1.340.000 1.100.000
Egenkapital: 2.934.000 3.044.000 3.076.000 3.072.000 2.969.000
Regnskap for  Filtra AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 18.862.000 14.674.000 12.126.000 13.432.000 14.234.000
Driftskostnader -16.837.000 -14.183.000 -11.797.000 -12.106.000 -13.167.000
Driftsresultat 2.025.000 491.000 329.000 1.325.000 1.066.000
Finansinntekter 84.000 74.000 45.000 20.000 43.000
Finanskostnader -116.000 -66.000 -55.000 -6.000 -8.000
Finans -32.000 8.000 -10.000 14.000 35.000
Resultat før skatt 1.992.000 499.000 320.000 1.340.000 1.100.000
Skattekostnad -480.000 -126.000 -86.000 -362.000 -309.000
Årsresultat 1.512.000 373.000 233.000 979.000 791.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 211.000 229.000 296.000 321.000 197.000
Sum omløpsmidler 7.986.000 5.880.000 5.724.000 5.320.000 4.556.000
Sum eiendeler 8.197.000 6.109.000 6.020.000 5.641.000 4.753.000
Sum opptjent egenkapital 2.134.000 2.244.000 2.276.000 2.272.000 2.169.000
Sum egenkapital 2.934.000 3.044.000 3.076.000 3.072.000 2.969.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 11.000 9.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 5.264.000 3.064.000 2.932.000 2.559.000 1.777.000
Sum gjeld og egenkapital 8.198.000 6.110.000 6.019.000 5.640.000 4.753.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.861.000 14.674.000 12.125.000 13.432.000 14.234.000
Andre inntekter 1.000 0 1.000 0 0
Driftsinntekter 18.862.000 14.674.000 12.126.000 13.432.000 14.234.000
Varekostnad -11.344.000 -9.327.000 -7.391.000 -7.950.000 -9.429.000
Lønninger -3.511.000 -3.235.000 -2.748.000 -2.478.000 -2.220.000
Avskrivning -65.000 -65.000 -64.000 -45.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.917.000 -1.556.000 -1.594.000 -1.633.000 -1.480.000
Driftskostnader -16.837.000 -14.183.000 -11.797.000 -12.106.000 -13.167.000
Driftsresultat 2.025.000 491.000 329.000 1.325.000 1.066.000
Finansinntekter 84.000 74.000 45.000 20.000 43.000
Finanskostnader -116.000 -66.000 -55.000 -6.000 -8.000
Finans -32.000 8.000 -10.000 14.000 35.000
Konsernbidrag -1.622.000 -406.000 -229.000 -876.000 -720.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.512.000 373.000 233.000 979.000 791.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 30.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 181.000 229.000 294.000 321.000 197.000
Sum varige driftsmidler 181.000 229.000 294.000 321.000 197.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 2.000 0 0
Sum anleggsmidler 211.000 229.000 296.000 321.000 197.000
Varebeholdning 3.849.000 3.394.000 3.124.000 2.787.000 2.456.000
Kundefordringer 1.918.000 978.000 1.130.000 1.004.000 985.000
Andre fordringer 220.000 57.000 419.000 333.000 167.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.991.000 1.444.000 1.044.000 1.196.000 949.000
Sum omløpsmidler 7.986.000 5.880.000 5.724.000 5.320.000 4.556.000
Sum eiendeler 8.197.000 6.109.000 6.020.000 5.641.000 4.753.000
Sum opptjent egenkapital 2.134.000 2.244.000 2.276.000 2.272.000 2.169.000
Sum egenkapital 2.934.000 3.044.000 3.076.000 3.072.000 2.969.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 11.000 9.000 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.134.000 1.705.000 1.693.000 1.480.000 1.000.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 11.000 9.000 7.000
Leverandørgjeld 1.946.000 736.000 751.000 607.000 193.000
Betalbar skatt 0 0 0 36.000 29.000
Skyldig offentlige avgifter 809.000 294.000 204.000 175.000 186.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 375.000 329.000 284.000 262.000 369.000
Sum kortsiktig gjeld 5.264.000 3.064.000 2.932.000 2.559.000 1.777.000
Sum gjeld og egenkapital 8.198.000 6.110.000 6.019.000 5.640.000 4.753.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.722.000 2.816.000 2.792.000 2.761.000 2.779.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.9 2.0 2.1 2.6
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.9 1.0 1.2
Soliditet 35.8 49.8 51.1 54.5 62.5
Resultatgrad 10.7 3.3 2.7 9.9 7.5
Rentedekningsgrad 17.5 7.4 6.8 224.2 138.6
Gjeldsgrad 1.8 1 1.0 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet 25.7 9.2 6.2 23.8 23.3
Signatur
02.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex