Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Finnøy Rør AS
Juridisk navn:  Finnøy Rør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51712640
Finnøyvegen 579 Finnøyvegen 579 Fax: 51712840
4160 Finnøy 4160 Finnøy
Fylke: Kommune:
Rogaland Finnøy
Org.nr: 964347514
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/4/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Ryfylke AS
Regnskapsfører: Finnøy Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.69%
Resultat  
  
18.84%
Egenkapital  
  
-2.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 11.126.000 11.203.000 11.176.000 13.485.000 18.948.000
Resultat: 965.000 812.000 1.041.000 1.539.000 2.337.000
Egenkapital: 2.946.000 3.017.000 3.014.000 2.890.000 2.393.000
Regnskap for  Finnøy Rør AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 11.126.000 11.203.000 11.176.000 13.485.000 18.948.000
Driftskostnader -10.063.000 -10.313.000 -10.054.000 -11.859.000 -16.537.000
Driftsresultat 1.062.000 889.000 1.123.000 1.626.000 2.411.000
Finansinntekter 1.000 17.000 16.000 31.000 36.000
Finanskostnader -98.000 -94.000 -98.000 -117.000 -109.000
Finans -97.000 -77.000 -82.000 -86.000 -73.000
Resultat før skatt 965.000 812.000 1.041.000 1.539.000 2.337.000
Skattekostnad -237.000 -209.000 -292.000 -416.000 -656.000
Årsresultat 728.000 603.000 749.000 1.122.000 1.681.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 201.000 347.000 518.000 722.000 887.000
Sum omløpsmidler 5.925.000 6.802.000 6.746.000 6.915.000 7.802.000
Sum eiendeler 6.126.000 7.149.000 7.264.000 7.637.000 8.689.000
Sum opptjent egenkapital 2.846.000 2.917.000 2.914.000 2.790.000 2.293.000
Sum egenkapital 2.946.000 3.017.000 3.014.000 2.890.000 2.393.000
Sum langsiktig gjeld 0 75.000 172.000 263.000 349.000
Sum kortsiktig gjeld 3.180.000 4.057.000 4.079.000 4.484.000 5.948.000
Sum gjeld og egenkapital 6.126.000 7.149.000 7.265.000 7.637.000 8.690.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.126.000 11.203.000 11.176.000 13.433.000 18.938.000
Andre inntekter 0 0 0 51.000 10.000
Driftsinntekter 11.126.000 11.203.000 11.176.000 13.485.000 18.948.000
Varekostnad -5.244.000 -5.070.000 -4.642.000 -6.577.000 -10.659.000
Lønninger -3.461.000 -3.784.000 -3.689.000 -3.470.000 -3.903.000
Avskrivning -135.000 -164.000 -295.000 -460.000 -484.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.223.000 -1.295.000 -1.428.000 -1.352.000 -1.491.000
Driftskostnader -10.063.000 -10.313.000 -10.054.000 -11.859.000 -16.537.000
Driftsresultat 1.062.000 889.000 1.123.000 1.626.000 2.411.000
Finansinntekter 1.000 17.000 16.000 31.000 36.000
Finanskostnader -98.000 -94.000 -98.000 -117.000 -109.000
Finans -97.000 -77.000 -82.000 -86.000 -73.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -800.000 -600.000 -625.000 -625.000 -1.250.000
Årsresultat 728.000 603.000 749.000 1.122.000 1.681.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 125.000 136.000 143.000 52.000 18.000
Fast eiendom 0 0 0 5.000 65.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 76.000 211.000 375.000 665.000 804.000
Sum varige driftsmidler 76.000 211.000 375.000 670.000 869.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 201.000 347.000 518.000 722.000 887.000
Varebeholdning 2.021.000 2.428.000 2.100.000 1.933.000 1.677.000
Kundefordringer 2.867.000 3.774.000 3.877.000 4.102.000 4.785.000
Andre fordringer 227.000 187.000 223.000 273.000 109.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 811.000 412.000 545.000 607.000 1.231.000
Sum omløpsmidler 5.925.000 6.802.000 6.746.000 6.915.000 7.802.000
Sum eiendeler 6.126.000 7.149.000 7.264.000 7.637.000 8.689.000
Sum opptjent egenkapital 2.846.000 2.917.000 2.914.000 2.790.000 2.293.000
Sum egenkapital 2.946.000 3.017.000 3.014.000 2.890.000 2.393.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 75.000 172.000 263.000 349.000
Leverandørgjeld 769.000 458.000 497.000 619.000 1.490.000
Betalbar skatt 225.000 202.000 384.000 450.000 593.000
Skyldig offentlige avgifter 715.000 698.000 655.000 890.000 663.000
Utbytte -800.000 -600.000 -625.000 -625.000 -1.250.000
Annen kortsiktig gjeld 671.000 2.098.000 1.918.000 1.900.000 1.952.000
Sum kortsiktig gjeld 3.180.000 4.057.000 4.079.000 4.484.000 5.948.000
Sum gjeld og egenkapital 6.126.000 7.149.000 7.265.000 7.637.000 8.690.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.745.000 2.745.000 2.667.000 2.431.000 1.854.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.7 1.7 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1
Soliditet 48.1 42.2 41.5 37.8 27.5
Resultatgrad 9.5 7.9 10.0 12.1 12.7
Rentedekningsgrad 10.8 9.5 11.6 14.2 22.4
Gjeldsgrad 1.1 1.4 1.4 1.6 2.6
Total kapitalrentabilitet 17.4 12.7 15.7 21.7 28.2
Signatur
18.04.2012
STYRETS FORMANN I FELLESSKAP MED
ETT STYREMEDLEM.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex