Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Finn-Erik Øygard
Juridisk navn:  Finn-Erik Øygard
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90194385
Fax: 57671230
6854 Kaupanger 6854 Kaupanger
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Sogndal
Org.nr: 959948232
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Aut Rekneskapsførar Olav Holvik
Utvikling:
Omsetning  
  
29.89%
Resultat  
  
376.92%
Egenkapital  
  
-51.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2007 2006
Omsetning: 239.000 184.000
Resultat: 186.000 39.000
Egenkapital: -44.000 -29.000
Regnskap for  Finn-Erik Øygard
Resultat 2007 2006
Driftsinntekter 239.000 184.000
Driftskostnader -52.000 -145.000
Driftsresultat 186.000 39.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt 186.000 39.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 186.000 39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 84.000 68.000
Sum eiendeler 84.000 68.000
Sum opptjent egenkapital -44.000
Sum egenkapital -44.000 -29.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 128.000 97.000
Sum gjeld og egenkapital 84.000 68.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 239.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 239.000 184.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -52.000 -145.000
Driftskostnader -52.000 -145.000
Driftsresultat 186.000 39.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 186.000 39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 40.000 63.000
Andre fordringer 44.000 5.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 84.000 68.000
Sum eiendeler 84.000 68.000
Sum opptjent egenkapital -44.000
Sum egenkapital -44.000 -29.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 51.000 61.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 77.000 36.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 128.000 97.000
Sum gjeld og egenkapital 84.000 68.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -44.000 -29.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8
Soliditet -52.4 -42.6
Resultatgrad 77.8 21.2
Rentedekningsgrad 186.0
Gjeldsgrad -2.9 -3.3
Total kapitalrentabilitet 221.4 57.4
Signatur
21.04.2017
Prokurister
21.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2007
Svakheter/Manglende dokumentasjon og internkontroll
Auditor Notes for 2006
Innlev. Regnskap bør ikke fastsettes som selskapets årsoppgjør
Revisor kan ikke uttale seg om årsregnskapet og årsberetningen
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex