Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Finn Brynildsrud & Sønner AS
Juridisk navn:  Finn Brynildsrud & Sønner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69252013
Kallumveien 28 Kallumveien 28 Fax: 69252581
1524 Moss 1524 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 810876832
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/2/1980 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skovdahls Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.45%
Resultat  
  
-175.25%
Egenkapital  
  
-11.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.113.000 1.869.000 1.609.000 1.804.000 1.706.000
Resultat: -76.000 101.000 -144.000 103.000 58.000
Egenkapital: -745.000 -669.000 -770.000 -626.000 -729.000
Regnskap for  Finn Brynildsrud & Sønner AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.113.000 1.869.000 1.609.000 1.804.000 1.706.000
Driftskostnader -1.158.000 -1.741.000 -1.704.000 -1.666.000 -1.616.000
Driftsresultat -45.000 128.000 -94.000 139.000 91.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 1.000
Finanskostnader -31.000 -28.000 -50.000 -38.000 -34.000
Finans -31.000 -28.000 -50.000 -36.000 -33.000
Resultat før skatt -76.000 101.000 -144.000 103.000 58.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -76.000 101.000 -144.000 103.000 58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 218.000 218.000 89.000 59.000 64.000
Sum omløpsmidler 211.000 348.000 317.000 431.000 317.000
Sum eiendeler 429.000 566.000 406.000 490.000 381.000
Sum opptjent egenkapital -845.000 -769.000 -870.000 -726.000 -829.000
Sum egenkapital -745.000 -669.000 -770.000 -626.000 -729.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.174.000 1.235.000 1.175.000 1.115.000 1.109.000
Sum gjeld og egenkapital 429.000 566.000 405.000 489.000 380.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.109.000 1.868.000 1.609.000 1.803.000 1.704.000
Andre inntekter 5.000 0 0 0 2.000
Driftsinntekter 1.113.000 1.869.000 1.609.000 1.804.000 1.706.000
Varekostnad -237.000 -398.000 -324.000 -380.000 -304.000
Lønninger -659.000 -1.059.000 -1.135.000 -1.000.000 -1.005.000
Avskrivning -6.000 -7.000 -9.000 -13.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -247.000 -266.000 -254.000 -263.000 -287.000
Driftskostnader -1.158.000 -1.741.000 -1.704.000 -1.666.000 -1.616.000
Driftsresultat -45.000 128.000 -94.000 139.000 91.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 1.000
Finanskostnader -31.000 -28.000 -50.000 -38.000 -34.000
Finans -31.000 -28.000 -50.000 -36.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -76.000 101.000 -144.000 103.000 58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 28.000 35.000 44.000 57.000
Sum varige driftsmidler 22.000 28.000 35.000 44.000 57.000
Sum finansielle anleggsmidler 196.000 189.000 54.000 15.000 6.000
Sum anleggsmidler 218.000 218.000 89.000 59.000 64.000
Varebeholdning 108.000 95.000 105.000 87.000 97.000
Kundefordringer 33.000 143.000 96.000 195.000 118.000
Andre fordringer 48.000 62.000 71.000 94.000 55.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 49.000 45.000 54.000 46.000
Sum omløpsmidler 211.000 348.000 317.000 431.000 317.000
Sum eiendeler 429.000 566.000 406.000 490.000 381.000
Sum opptjent egenkapital -845.000 -769.000 -870.000 -726.000 -829.000
Sum egenkapital -745.000 -669.000 -770.000 -626.000 -729.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 266.000 208.000 267.000 254.000 232.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 33.000 56.000 4.000 23.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 68.000 165.000 132.000 133.000 150.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 839.000 830.000 720.000 724.000 703.000
Sum kortsiktig gjeld 1.174.000 1.235.000 1.175.000 1.115.000 1.109.000
Sum gjeld og egenkapital 429.000 566.000 405.000 489.000 380.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -963.000 -887.000 -858.000 -684.000 -792.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2
Soliditet -173.7 -118.2 -190.1 -191.8
Resultatgrad 6.8 -5.8 7.7 5.3
Rentedekningsgrad -1.5 4.6 -1.9 3.7 2.7
Gjeldsgrad -1.6 -1.8 -1.5 -1.8 -1.5
Total kapitalrentabilitet -10.5 22.6 -23.2 28.8 24.2
Signatur
18.09.2013
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS
FORMANN.
Prokurister
18.09.2013
FINN BRYNILDSRUD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex