Finnmark Dental AS
Juridisk navn:  Finnmark Dental AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78439500
Postboks 1493 2 etg Bossekopveien 8 Fax: 78439501
9505 Alta 9513 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 983529100
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 7/2/2001 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kada Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.3%
Resultat  
  
-33.78%
Egenkapital  
  
-89.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.465.000 5.537.000 6.025.000 6.424.000 6.705.000
Resultat: 698.000 1.054.000 1.583.000 1.928.000 2.213.000
Egenkapital: 32.000 301.000 300.000 300.000 305.000
Regnskap for  Finnmark Dental AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.465.000 5.537.000 6.025.000 6.424.000 6.705.000
Driftskostnader -4.767.000 -4.479.000 -4.414.000 -4.389.000 -4.389.000
Driftsresultat 698.000 1.058.000 1.611.000 2.034.000 2.316.000
Finansinntekter 2.000 1.000 8.000 32.000 45.000
Finanskostnader -1.000 -6.000 -36.000 -137.000 -148.000
Finans 1.000 -5.000 -28.000 -105.000 -103.000
Resultat før skatt 698.000 1.054.000 1.583.000 1.928.000 2.213.000
Skattekostnad -153.000 -243.000 -383.000 -482.000 -597.000
Årsresultat 545.000 811.000 1.200.000 1.446.000 1.615.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 58.000 0 29.000 39.000 49.000
Sum omløpsmidler 1.122.000 1.767.000 2.316.000 2.573.000 2.865.000
Sum eiendeler 1.180.000 1.767.000 2.345.000 2.612.000 2.914.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 1.000 0 0 5.000
Sum egenkapital 32.000 301.000 300.000 300.000 305.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 1.148.000 1.466.000 2.046.000 2.310.000 2.606.000
Sum gjeld og egenkapital 1.180.000 1.767.000 2.346.000 2.612.000 2.915.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.465.000 5.390.000 6.025.000 6.424.000 6.705.000
Andre inntekter 0 147.000 0 0 0
Driftsinntekter 5.465.000 5.537.000 6.025.000 6.424.000 6.705.000
Varekostnad -1.365.000 -1.106.000 -1.117.000 -1.278.000 -1.310.000
Lønninger -2.223.000 -2.220.000 -2.222.000 -2.150.000 -1.975.000
Avskrivning -5.000 -9.000 -10.000 -10.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.174.000 -1.144.000 -1.065.000 -951.000 -1.103.000
Driftskostnader -4.767.000 -4.479.000 -4.414.000 -4.389.000 -4.389.000
Driftsresultat 698.000 1.058.000 1.611.000 2.034.000 2.316.000
Finansinntekter 2.000 1.000 8.000 32.000 45.000
Finanskostnader -1.000 -6.000 -36.000 -137.000 -148.000
Finans 1.000 -5.000 -28.000 -105.000 -103.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -545.000 -810.000 -1.200.000 -1.451.000 -1.611.000
Årsresultat 545.000 811.000 1.200.000 1.446.000 1.615.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 58.000 0 29.000 39.000 49.000
Sum varige driftsmidler 58.000 0 29.000 39.000 49.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 58.000 0 29.000 39.000 49.000
Varebeholdning 113.000 107.000 164.000 142.000 119.000
Kundefordringer 418.000 442.000 735.000 529.000 607.000
Andre fordringer 29.000 41.000 54.000 44.000 61.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 563.000 1.176.000 1.363.000 1.858.000 2.079.000
Sum omløpsmidler 1.122.000 1.767.000 2.316.000 2.573.000 2.865.000
Sum eiendeler 1.180.000 1.767.000 2.345.000 2.612.000 2.914.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 1.000 0 0 5.000
Sum egenkapital 32.000 301.000 300.000 300.000 305.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.000 4.000
Leverandørgjeld 139.000 120.000 127.000 61.000 120.000
Betalbar skatt 153.000 243.000 385.000 483.000 594.000
Skyldig offentlige avgifter 87.000 108.000 106.000 92.000 85.000
Utbytte -545.000 -810.000 -1.200.000 -1.451.000 -1.611.000
Annen kortsiktig gjeld 224.000 186.000 227.000 223.000 197.000
Sum kortsiktig gjeld 1.148.000 1.466.000 2.046.000 2.310.000 2.606.000
Sum gjeld og egenkapital 1.180.000 1.767.000 2.346.000 2.612.000 2.915.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -26.000 301.000 270.000 263.000 259.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 2.7 1 12.8 11.5 10.5
Resultatgrad 12.8 19.1 26.7 31.7 34.5
Rentedekningsgrad 6 176.3 44.8 14.8 16.0
Gjeldsgrad 35.9 4.9 6.8 7.7 8.6
Total kapitalrentabilitet 59.3 59.9 6 79.1 81.0
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex