Finnmark Snowmobile Safari AS
Juridisk navn:  Finnmark Snowmobile Safari AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78449444
Storengveien 26 Storengveien 26 Fax: 78449949
9515 Alta 9515 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 959918457
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 2/6/1991 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap Og Rådgivning Alta As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.42%
Resultat  
  
-353.85%
Egenkapital  
  
-33.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 724.000 674.000 469.000 433.000 564.000
Resultat: -66.000 26.000 396.000 292.000 476.000
Egenkapital: 127.000 192.000 166.000 -230.000 -523.000
Regnskap for  Finnmark Snowmobile Safari AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 724.000 674.000 469.000 433.000 564.000
Driftskostnader -713.000 -597.000 -61.000 -141.000 -82.000
Driftsresultat 10.000 76.000 408.000 292.000 483.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -76.000 -50.000 -12.000 0 -7.000
Finans -76.000 -50.000 -12.000 0 -7.000
Resultat før skatt -66.000 26.000 396.000 292.000 476.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -66.000 26.000 396.000 292.000 476.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 999.000 826.000 50.000 50.000 50.000
Sum omløpsmidler 46.000 161.000 214.000 34.000 52.000
Sum eiendeler 1.045.000 987.000 264.000 84.000 102.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 72.000 46.000 -350.000 -643.000
Sum egenkapital 127.000 192.000 166.000 -230.000 -523.000
Sum langsiktig gjeld 848.000 729.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 70.000 66.000 98.000 314.000 625.000
Sum gjeld og egenkapital 1.045.000 987.000 264.000 84.000 102.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 149.000 194.000 377.000 392.000 123.000
Andre inntekter 575.000 479.000 92.000 41.000 441.000
Driftsinntekter 724.000 674.000 469.000 433.000 564.000
Varekostnad -171.000 -141.000 -13.000 -3.000 -2.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -240.000 -137.000 0 0 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -302.000 -319.000 -48.000 -138.000 -60.000
Driftskostnader -713.000 -597.000 -61.000 -141.000 -82.000
Driftsresultat 10.000 76.000 408.000 292.000 483.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -76.000 -50.000 -12.000 0 -7.000
Finans -76.000 -50.000 -12.000 0 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -66.000 26.000 396.000 292.000 476.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 931.000 776.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 931.000 776.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 68.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum anleggsmidler 999.000 826.000 50.000 50.000 50.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 40.000 119.000 29.000 29.000 50.000
Andre fordringer 0 34.000 181.000 2.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 8.000 5.000 3.000 1.000
Sum omløpsmidler 46.000 161.000 214.000 34.000 52.000
Sum eiendeler 1.045.000 987.000 264.000 84.000 102.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 72.000 46.000 -350.000 -643.000
Sum egenkapital 127.000 192.000 166.000 -230.000 -523.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 848.000 729.000 0 0 0
Leverandørgjeld 77.000 50.000 94.000 249.000 246.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -6.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 16.000 4.000 65.000 378.000
Sum kortsiktig gjeld 70.000 66.000 98.000 314.000 625.000
Sum gjeld og egenkapital 1.045.000 987.000 264.000 84.000 102.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -24.000 95.000 116.000 -280.000 -573.000
Likviditetsgrad 1 0.7 2.4 2.2 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.7 2.4 2.2 0.2 0.1
Soliditet 12.2 19.5 62.9 -273.8 -512.7
Resultatgrad 1.4 11.3 8 67.4 85.6
Rentedekningsgrad 0.1 1.5 3 69.0
Gjeldsgrad 7.2 4.1 0.6 -1.4 -1.2
Total kapitalrentabilitet 1 7.7 154.5 347.6 473.5
Signatur
27.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex