Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Finnvik Båtbyggeri AS
Juridisk navn:  Finnvik Båtbyggeri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71532562
Fax:
6674 Kvisvik 6674 Kvisvik
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Tingvoll
Org.nr: 911638711
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/22/1967
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.33%
Resultat  
  
-25%
Egenkapital  
  
-23.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 139.000 150.000 94.000 190.000 185.000
Resultat: -20.000 -16.000 -31.000 -5.000 7.000
Egenkapital: 64.000 84.000 101.000 132.000 136.000
Regnskap for  Finnvik Båtbyggeri AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 139.000 150.000 94.000 190.000 185.000
Driftskostnader -148.000 -154.000 -110.000 -179.000 -160.000
Driftsresultat -10.000 -4.000 -16.000 12.000 24.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000
Finanskostnader -14.000 -15.000 -19.000 -19.000 -21.000
Finans -11.000 -12.000 -16.000 -16.000 -17.000
Resultat før skatt -20.000 -16.000 -31.000 -5.000 7.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 -16.000 -31.000 -5.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 105.000 123.000 142.000 160.000 179.000
Sum omløpsmidler 157.000 210.000 227.000 265.000 303.000
Sum eiendeler 262.000 333.000 369.000 425.000 482.000
Sum opptjent egenkapital -38.000 -18.000 -1.000 30.000 34.000
Sum egenkapital 64.000 84.000 101.000 132.000 136.000
Sum langsiktig gjeld 152.000 182.000 209.000 235.000 259.000
Sum kortsiktig gjeld 45.000 67.000 59.000 58.000 85.000
Sum gjeld og egenkapital 261.000 333.000 369.000 425.000 480.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 132.000 120.000 64.000 180.000 135.000
Andre inntekter 8.000 30.000 30.000 10.000 50.000
Driftsinntekter 139.000 150.000 94.000 190.000 185.000
Varekostnad 0 12.000 0 -25.000 -30.000
Lønninger -35.000 -67.000 -49.000 -49.000 -21.000
Avskrivning -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -95.000 -81.000 -43.000 -87.000 -91.000
Driftskostnader -148.000 -154.000 -110.000 -179.000 -160.000
Driftsresultat -10.000 -4.000 -16.000 12.000 24.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000
Finanskostnader -14.000 -15.000 -19.000 -19.000 -21.000
Finans -11.000 -12.000 -16.000 -16.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 -16.000 -31.000 -5.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Fast eiendom 90.000 108.000 127.000 145.000 164.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 90.000 108.000 127.000 145.000 164.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 105.000 123.000 142.000 160.000 179.000
Varebeholdning 73.000 73.000 60.000 60.000 70.000
Kundefordringer 18.000 0 11.000 26.000 98.000
Andre fordringer 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum investeringer 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Kasse, bank 58.000 129.000 149.000 171.000 126.000
Sum omløpsmidler 157.000 210.000 227.000 265.000 303.000
Sum eiendeler 262.000 333.000 369.000 425.000 482.000
Sum opptjent egenkapital -38.000 -18.000 -1.000 30.000 34.000
Sum egenkapital 64.000 84.000 101.000 132.000 136.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 152.000 182.000 209.000 235.000 259.000
Leverandørgjeld 7.000 10.000 4.000 11.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 30.000 28.000 21.000 8.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 27.000 26.000 26.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 45.000 67.000 59.000 58.000 85.000
Sum gjeld og egenkapital 261.000 333.000 369.000 425.000 480.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 112.000 143.000 168.000 207.000 218.000
Likviditetsgrad 1 3.5 3 3.8 4.6 3.6
Likviditetsgrad 2 1.9 2 2.8 3.6 2.8
Soliditet 24.5 25.2 27.4 31.1 28.3
Resultatgrad -7.2 -2.7 6.3 13.0
Rentedekningsgrad -0.7 -0.3 -0.8 0.8 1.3
Gjeldsgrad 3.1 3 2.7 2.2 2.5
Total kapitalrentabilitet -2.7 -0.3 -3.5 3.5 5.8
Signatur
20.11.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex