Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Finny Sirevaag AS
Juridisk navn:  Finny Sirevaag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38326800
Midtbø 1 Midtbø 1 Fax: 38326801
4420 Åna-Sira 4420 Åna-Sira
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 945746343
Aksjekapital: 3.800.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 1/4/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Regnskapsfører: Sipak Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.16%
Resultat  
  
-79.52%
Egenkapital  
  
-9.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 77.678.000 68.642.000 94.836.000 75.882.000 58.024.000
Resultat: 1.177.000 5.747.000 10.354.000 6.181.000 1.779.000
Egenkapital: 5.651.000 6.243.000 6.347.000 5.387.000 4.888.000
Regnskap for  Finny Sirevaag AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 77.678.000 68.642.000 94.836.000 75.882.000 58.024.000
Driftskostnader -76.390.000 -63.557.000 -83.865.000 -69.970.000 -55.580.000
Driftsresultat 1.289.000 5.086.000 10.972.000 5.912.000 2.445.000
Finansinntekter 956.000 1.127.000 443.000 1.462.000 677.000
Finanskostnader -1.068.000 -466.000 -1.062.000 -1.194.000 -1.343.000
Finans -112.000 661.000 -619.000 268.000 -666.000
Resultat før skatt 1.177.000 5.747.000 10.354.000 6.181.000 1.779.000
Skattekostnad -269.000 -1.382.000 -2.594.000 -1.905.000 -480.000
Årsresultat 908.000 4.366.000 7.760.000 4.276.000 1.299.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.675.000 3.138.000 3.442.000 5.520.000 9.582.000
Sum omløpsmidler 24.473.000 28.799.000 27.806.000 20.955.000 15.734.000
Sum eiendeler 28.148.000 31.937.000 31.248.000 26.475.000 25.316.000
Sum opptjent egenkapital 1.851.000 2.443.000 2.547.000 1.587.000 1.088.000
Sum egenkapital 5.651.000 6.243.000 6.347.000 5.387.000 4.888.000
Sum langsiktig gjeld 2.039.000 2.800.000 3.903.000 903.000 1.503.000
Sum kortsiktig gjeld 20.458.000 22.895.000 20.997.000 20.185.000 18.925.000
Sum gjeld og egenkapital 28.148.000 31.938.000 31.247.000 26.475.000 25.316.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 77.678.000 68.136.000 94.494.000 75.782.000 57.751.000
Andre inntekter 0 506.000 342.000 100.000 274.000
Driftsinntekter 77.678.000 68.642.000 94.836.000 75.882.000 58.024.000
Varekostnad -46.642.000 -46.882.000 -59.666.000 -46.393.000 -34.869.000
Lønninger -8.427.000 -8.414.000 -9.980.000 -9.891.000 -8.777.000
Avskrivning -588.000 -499.000 -498.000 -439.000 -329.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.488.000 -13.112.000 -15.432.000 -13.736.000 -10.459.000
Driftskostnader -76.390.000 -63.557.000 -83.865.000 -69.970.000 -55.580.000
Driftsresultat 1.289.000 5.086.000 10.972.000 5.912.000 2.445.000
Finansinntekter 956.000 1.127.000 443.000 1.462.000 677.000
Finanskostnader -1.068.000 -466.000 -1.062.000 -1.194.000 -1.343.000
Finans -112.000 661.000 -619.000 268.000 -666.000
Konsernbidrag 0 0 0 2.623.000 1.003.000
Utbytte -1.500.000 -4.470.000 -6.800.000 -6.400.000 -2.000.000
Årsresultat 908.000 4.366.000 7.760.000 4.276.000 1.299.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 14.000 74.000 2.050.000 4.830.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 3.355.000 2.878.000 3.218.000 3.253.000 3.166.000
Driftsløsøre 227.000 153.000 57.000 124.000 144.000
Sum varige driftsmidler 3.582.000 3.032.000 3.275.000 3.377.000 3.310.000
Sum finansielle anleggsmidler 93.000 93.000 93.000 93.000 1.443.000
Sum anleggsmidler 3.675.000 3.138.000 3.442.000 5.520.000 9.582.000
Varebeholdning 4.136.000 11.569.000 5.513.000 5.890.000 2.750.000
Kundefordringer 6.835.000 3.363.000 6.056.000 6.231.000 5.381.000
Andre fordringer 3.186.000 3.780.000 2.133.000 1.736.000 2.087.000
Sum investeringer 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Kasse, bank 2.967.000 2.668.000 6.707.000 381.000 889.000
Sum omløpsmidler 24.473.000 28.799.000 27.806.000 20.955.000 15.734.000
Sum eiendeler 28.148.000 31.937.000 31.248.000 26.475.000 25.316.000
Sum opptjent egenkapital 1.851.000 2.443.000 2.547.000 1.587.000 1.088.000
Sum egenkapital 5.651.000 6.243.000 6.347.000 5.387.000 4.888.000
Sum avsetninger til forpliktelser 39.000 0 3.000 3.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 12.380.000 10.327.000 4.725.000 7.143.000 10.462.000
Sum langsiktig gjeld 2.039.000 2.800.000 3.903.000 903.000 1.503.000
Leverandørgjeld 3.998.000 4.627.000 5.643.000 4.039.000 4.159.000
Betalbar skatt 216.000 1.321.000 618.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 524.000 553.000 795.000 623.000 600.000
Utbytte -1.500.000 -4.470.000 -6.800.000 -6.400.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.839.000 1.596.000 2.417.000 1.980.000 1.704.000
Sum kortsiktig gjeld 20.458.000 22.895.000 20.997.000 20.185.000 18.925.000
Sum gjeld og egenkapital 28.148.000 31.938.000 31.247.000 26.475.000 25.316.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.015.000 5.904.000 6.809.000 770.000 -3.191.000
Likviditetsgrad 1 1 1.3 1.3 1.0 0.8
Likviditetsgrad 2 1 0.8 1.1 0.8 0.7
Soliditet 20.1 19.5 20.3 20.3 19.3
Resultatgrad 1.7 7.4 11.6 7.8 4.2
Rentedekningsgrad 1.2 10.9 10.3 6.2 2.3
Gjeldsgrad 4 4.1 3.9 3.9 4.2
Total kapitalrentabilitet 8 19.5 36.5 27.9 12.3
Signatur
12.11.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
12.11.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex