Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Finshus As
Juridisk navn:  Finshus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95236509
C/O Hlgesen Leif,Dalbygda 107 C/O Leif Holgesen Dalbygda 107 Fax:
5567 Skjoldastraumen 5567 Skjoldastraumen
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 999256155
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/21/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -6.000 -6.000 -9.000 -9.000 -9.000
Egenkapital: -32.000 -25.000 -19.000 -11.000 -2.000
Regnskap for  Finshus As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -6.000 -9.000 -9.000 -9.000
Driftsresultat -6.000 -6.000 -9.000 -9.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -6.000 -6.000 -9.000 -9.000 -9.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -6.000 -9.000 -9.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum omløpsmidler 504.000 501.000 516.000 516.000 517.000
Sum eiendeler 514.000 511.000 526.000 526.000 527.000
Sum opptjent egenkapital -48.000 -42.000 -36.000 -27.000 -18.000
Sum egenkapital -32.000 -25.000 -19.000 -11.000 -2.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 546.000 536.000 545.000 536.000 529.000
Sum gjeld og egenkapital 515.000 511.000 526.000 526.000 528.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -6.000 -9.000 -9.000 -9.000
Driftskostnader -6.000 -6.000 -9.000 -9.000 -9.000
Driftsresultat -6.000 -6.000 -9.000 -9.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -6.000 -9.000 -9.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 1.000 16.000 16.000 17.000
Sum omløpsmidler 504.000 501.000 516.000 516.000 517.000
Sum eiendeler 514.000 511.000 526.000 526.000 527.000
Sum opptjent egenkapital -48.000 -42.000 -36.000 -27.000 -18.000
Sum egenkapital -32.000 -25.000 -19.000 -11.000 -2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 546.000 536.000 545.000 536.000 529.000
Sum kortsiktig gjeld 546.000 536.000 545.000 536.000 529.000
Sum gjeld og egenkapital 515.000 511.000 526.000 526.000 528.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -42.000 -35.000 -29.000 -20.000 -12.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0
Soliditet -6.2 -4.9 -3.6 -2.1 -0.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -17.1 -21.4 -28.7 -48.7 -264.5
Total kapitalrentabilitet -1.2 -1.2 -1.7 -1.7 -1.7
Signatur
12.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex